Trong tiếng Đức, vị trí các phần trong câu rất quan trọng. Vì vậy, để viết được một câu tiếng Đức hoàn chỉnh và chính xác, ta cần tuân theo các quy tắc sau đây

Quy tắc 1: Dativ luôn đứng trước Akkusativ

Vd: Ich gebe meiner Mutter das Handy

  • Trong câu trên, vị trí của meiner Mutter (Dativ) được đặt trước das Handy (Akkusativ)

Quy tắc 2: Nếu tân ngữ trực tiếp nằm ở dạng đại từ nhân xưng (Personalpronomen) thì tân ngữ trực tiếp lại đứng trước tân ngữ gián tiếp

Vd: Ich gebe es meiner Mutter

  • Trong câu trên, vị trí của es (Akkusativ) được đặt trước meiner Mutter (Akkusativ)

934 1 Huong Dan Cach Sap Xep Cau Trong Tieng Duc

Quy tắc 3: Cụm các trạng từ sẽ tuân theo quy tắc TeKaMoLo

Trong một câu không chỉ có những thành phần cơ bản như chủ ngữ, động từ và vị ngữ mà còn có những trạng từ để bổ sung ý nghĩa của câu.

Có 4 loại trạng từ cơ bản:

  1. Trạng từ chỉ thời gian (Temporal)
  2. Trạng từ chỉ nguyên nhân (Kausal)
  3. Trạng từ chỉ cách thức (Modal)
  4. Trạng từ chỉ nơi chốn (Lokal)

Vd:  Ich werde in diesem Jahr aufgrund meines Studiums nach Deutschland fliegen

Phân tích thành phần câu:

  • Trạng từ chỉ thời gian: in diesem Jahr
  • Trạng từ chỉ nguyên nhân: aufgrund meines Studiums
  • Trạng từ chỉ nơi chốn: nach Deutschland

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức