Dưới đây là một số giới từ chỉ thông dụng trong tiếng Đức bạn cần biết

Các giới từ đi với Dativ

 • aus – ra khỏi (nơi nào đó)/ từ (nước, thành phố, vị trí địa lý)
 • von – từ (người, nơi có không gian mở, hướng), bởi (bị động)
 • seit – từ (mốc thời gian)
 • mit – với, bằng (phương tiện giao thông)
 • bei – gần (nơi chốn), tại (nơi chốn), ở (công ty,…)
 • nach – sau (nơi chốn, thời gian), đến (thành phố, quốc gia)
 • zu – đến  (nơi chốn, tòa nhà)
 • außer – bên cạnh, ngoài ra
 • gegenüber – đối diện

934 1 Top Gioi Tu Pho Bien Di Voi Cac Cach Trong Tieng Duc

Giới từ đi với Akkusativ

 • durch – thông qua
 • gegen – trái lại
 • um – xung quanh
 • für – cho
 • ohne – không có
 • bis – đến (thời gian)

Giới từ đi với genitive

 • während – trong khi
 • trotz – mặc dù
 • (an)statt – thay vì
 • wegen –
 • außerhalb – ngoài
 • innerhalb – trong

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức