Bài học

Động từ bất quy tắc trong tiếng Đức

Động từ bất quy tắc trong tiếng Đức - Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1 

Các động từ thường gặp cho Dativ và Akkusativ

Giới thiệu các bạn một danh sách các động từ, cụm từ điển hình với cách bổ âm và câu mẫu cho tiếng Đức trình độ A1-B1 với dịch nghĩa tiếng Việt.

Tính từ trong tiếng Đức - Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1

Tìm hiểu về Tính từ trong tiếng Đức cho Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1

Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức với ngôi số ít và số nhiều

Tìm hiểu về Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức với các ngôi số ít, số nhiều và Hình thức xưng hô phổ biến

Danh sách các động từ tiếng Đức đi với SEIN ở Perfekt

Đa phần các động từ tiếng Đức ở Perfekt sẽ đi với haben, nhưng sẽ có một số động từ mang nghĩa chuyển động sẽ đi với sein.

Động từ có quy tắc trong tiếng Đức

Bài học hôm nay: Phân biệt các cách chia Động từ có quy tắc – regelmäßig verben

Tìm hiểu về Tính từ trong tiếng Đức

Tính từ tiếng Đức thường được biến đổi cho phù hợp với danh từ đứng sau nó trong vai trò bổ nghĩa cho danh từ đó.