Bài học

A1- Thể giả định (Konjunktiv) trong tiếng Đức

Thể giả định trong tiếng Đức rất khó sử dụng ngay cả đối với người Đức vì đôi khi không có qui tắc cũng như ranh giới cụ thể.  Chúng ta cùng làm quen khi sử dụng: Thể giả định (Konjunktiv II) trong tiếng Đức

Quy tắc chia động từ tiếng Đức với “sein”

Việc chia động từ tiếng Đức là một phần trong ngữ pháp giúp học tiếng Đức hiệu quả hơn.

Chia động từ tiếng Đức tốt sẽ giúp việc học tiếng Đức của bạn dễ dàng hơn từ đó sẽ đem lại kết quả học tập tốt nhất cho bạn khi bạn du học Đức.

Từ nối trong tiếng Đức - Konjunktion

Konjunktion (Từ Nối) dùng để nối 2 từ, hoặc 2 câu với nhau. Trong tiếng Đức khi sử dụng để nối câu chính (Hauptsatz) và câu phụ (Nebensatz) người ta hay dùng các từ nối như: weil, deshalb, obwohl, denn v.v...