Bài học

4 BIẾN CÁCH và cách sử dụng trong tiếng Đức

Một trong những điểm gây nhầm lẫn cho người học tiếng Đức chính là (biến) cách trong tiếng Đức. Kasus là cách trong tiếng Đức, giúp xác định vị trí và ý nghĩa cụ thể của các bộ phận chính trong câu.

Những trạng từ phổ biến trong tiếng Đức Trạng từ nói chung là thành phần câu bổ nghĩa cho động từ, làm tăng thêm sắc thái biểu cảm cho câu và giúp diễn đạt nghĩa rõ ràng hơn. Dưới đây là những trạng từ phổ biến trong tiếng Đức kèm giải nghĩa và ví dụ cụ thể.