Bài học

Các dạng số nhiều của danh từ trong tiếng Đức

Các dạng số nhiều của danh từ trong tiếng Đức

Các dạng số nhiều của danh từ và quy tắc đơn giản dễ nhận biết khi chia danh từ số nhiều tiếng Đức

Cách sử dụng Nominativ, Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức

Cách sử dụng Nominativ, Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức

Một vài lưu ý và câu mẫu về Cách sử dụng Nominativ, Akkusativ và Dativ trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A1
Các động từ tiếng Đức phổ biến đi với cách 3 Dativ

Các động từ tiếng Đức phổ biến đi với cách 3 Dativ

Bảng các động từ tiếng Đức phổ biến đi với cách 3 Dativ - Bài học cho trình độ A1

Cách - Kasus, die Fälle  trong tiếng Đức và cách sử dụng

Cách - Kasus, die Fälle trong tiếng Đức và cách sử dụng

Một trong những điểm gây nhầm lẫn cho người học tiếng Đức chính là (biến) cách trong tiếng Đức. Kasus là cách trong tiếng Đức, giúp xác định vị trí và ý nghĩa cụ thể của các bộ phận chính trong câu.
Sử dụng Modalverben - động từ Kiểu và Cách trong tiếng Đức

Sử dụng Modalverben - động từ Kiểu và Cách trong tiếng Đức

Trong câu chúng ta cần nhớ kỹ 10 điểm sau về Cách sử dụng Modalverben - động từ Kiểu và Cách trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1
Khi nào dùng “SEIN” hay là “HABEN” trong tiếng Đức?

Khi nào dùng “SEIN” hay là “HABEN” trong tiếng Đức?

“Sein” hay là “Haben”? Câu hỏi này sẽ xảy ra đối với tất cả những người học tiếng Đức.
Thể giả định II - Konjunktiv II trong tiếng Đức

Thể giả định II - Konjunktiv II trong tiếng Đức

Chúng ta cùng tìm hiểu và làm quen với Thể giả định II (Konjunktiv II) trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1