Bài học

Negation mit nicht & kein: Phủ định với nicht và kein Khi nào dùng nicht, khi nào dùng kein, khi nào lại có thể dùng cả 2 tráo đổi cho nhau? Đó là câu hỏi hẳn nhiều bạn thắc mắc trong quá trình học tiếng Đức. Bài viết này mình sẽ giải quyết vấn đề đó một cách dễ hiểu nhất có thể.

Modalverben - Động từ khiếm khuyết trong tiếng Đức Cũng giống như tiếng Anh, tiếng Đức có một nhóm động từ giúp bổ trợ cho động từ chính trong câu, nhằm diễn đạt các sắc thái khác nhau của hành động trong câu. Nhóm động từ này được gọi là Modalverben – Động từ khiếm khuyết. 

Đại từ phản thân trong tiếng Đức Khi miêu tả một hành động tự mình làm một việc gì đó, người ta thường dùng động từ phản thân. Trong tiếng Đức, động từ phản thân bao giờ cũng đi kèm đại từ phản thân