Bài học

Thể giả định I - Konjunktiv I trong tiếng Đức

Chúng ta cùng tìm hiểu và làm quen với Thể giả định I (Konjunktiv I) trong tiếng Đức

Lối trình bày trong tiếng Đức

Bài học hôm nay: 3 kiểu cách trình bày (die Aussageweise) trong tiếng Đức cần biết. - Bài học cho trình độ A1

Phân loại động từ trong tiếng Đức - Das Verb

Động từ trong tiếng Ðức tuy chỉ chiếm khoảng 25% tổng số từ ngữ nhưng lại rất quan trọng vì ngữ pháp tiếng Ðức  hoàn toàn bị trói buộc vào động từ.

Tìm hiểu về Quán từ der Artikel trong tiếng Đức

Tìm hiểu về Quán từ der Artikel trong tiếng Đức - bài học cho trình độ A1

Thành phần bổ sung câu trong tiếng Đức

Những điều cần biết về Thành phần bổ sung câu trong tiếng Đức cho trình độ A1

Câu đơn giản và cách sử dụng câu đơn giản trong tiếng Đức

Cách sử dụng câu đơn giản trong tiếng Đức - Trình độ A1

4 BIẾN CÁCH và cách sử dụng trong tiếng Đức

Một trong những điểm gây nhầm lẫn cho người học tiếng Đức chính là (biến) cách trong tiếng Đức. Kasus là cách trong tiếng Đức, giúp xác định vị trí và ý nghĩa cụ thể của các bộ phận chính trong câu.