Đại từ – Pronomen trong tiếng Đức được sử dụng trong nhiều trường hợp và được phân ra thành nhiều loại với từng chức năng khác nhau. Trong bài viết này, Hallo sẽ giúp các bạn tìm hiểu về Đại Từ Quan Hệ trong tiếng Đức – Relativpronomen

1 Hoc Ve Dai Tu Quan He Trong Tieng Duc

Các đại từ quan hệ trong tiếng Đức bao gồm der, die, das, welcher, welche, welches cũng như các phiên bản chia ngôi theo Nominativ, Dativ, Akkusativ và Genitiv tương ứng.

Loại từ này được dùng đại diện cho một danh từ đã được đề cập trước đó và đứng ở đầu mệnh đề phụ (Relativsatz) để cung cấp thêm thông tin về danh từ đó.

Ví dụ: Das ist der Mann, der einen Ferrari hat.“ – Đó là người đàn ông, người mà có chiếc xe Ferrari.

Bảng chia ngôi đại từ quan hệ

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv
Maskulin der/welcher den/welchen dem/welchem dessen
Feminin die/welche die/welche der/welcher deren
Neutral das/welches das/welches dem/welchem dessen
Plural die/welche die/welche denen/welchen deren

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức