Bài học

934 1 Cach Chuyen Danh Tu So It Sang Danh Tu So Nhieu Trong Tieng Duc

Quy luật chuyển danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Đức

Ngữ pháp tiếng Đức trình độ A1:  Quy luật chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều trong tiếng Đức.

Write 3994024 640

Giống của danh từ trong tiếng Đức và một số dấu hiệu nhận biết

Các loại giống của danh từ trong tiếng Đức - 3 loại giống, các dấu hiệu nhận biết và các mạo từ đi kèm với từng loại danh từ

So It So Nhieu Cua Danh Tu Tieng Duc

Số ít, số nhiều của danh từ tiếng Đức

Ngữ pháp tiếng Đức:  Trình độ A1 tìm hiểu về Số ít, số nhiều của danh từ tiếng Đức

Books 1854114 640

A1- Danh từ trong tiếng Đức | Deutsches Nomen

Hơn 50% từ vựng trong tiếng Đức là danh từ. Danh từ trong tiếng Đức là Nomen hoặc còn được gọi là Substantive hoặc Hauptwörter.

Book 1945459 640

A1- Thể giả định III WÜRDEN-Konjunktiv trong tiếng Đức

Chúng ta cùng làm quen khi sử dụng: Thể giả định III WÜRDEN-Konjunktiv trong tiếng Đức

Books 1276657 640

A1- Thể giả định II (Konjunktiv II) trong tiếng Đức

Chúng ta cùng làm quen khi sử dụng: Thể giả định II (Konjunktiv II) trong tiếng Đức

Train 1836126 640

A1- Thể giả định I (Konjunktiv) trong tiếng Đức

Chúng ta cùng làm quen khi sử dụng: Thể giả định I (KonjunktivI) trong tiếng Đức