Bài học

Cách dùng các thì trong tiếng Đức

Tìm hiểu về cách dùng các THÌ trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1

Bài 1B: Nach dem Namen fragen - Hỏi tên

Bài 1B cho trình độ A1 -  Nach dem Namen fragen - hỏi tên hội thoại tiêng Đức

Quy tắc chia động từ tiếng Đức với “sein”

Việc chia động từ tiếng Đức là một phần trong ngữ pháp giúp học tiếng Đức hiệu quả hơn.

Chia động từ tiếng Đức tốt sẽ giúp việc học tiếng Đức của bạn dễ dàng hơn từ đó sẽ đem lại kết quả học tập tốt nhất cho bạn khi bạn du học Đức.

Từ nối trong tiếng Đức - Konjunktion

Konjunktion (Từ Nối) dùng để nối 2 từ, hoặc 2 câu với nhau. Trong tiếng Đức khi sử dụng để nối câu chính (Hauptsatz) và câu phụ (Nebensatz) người ta hay dùng các từ nối như: weil, deshalb, obwohl, denn v.v...

Câu giả định hay còn gọi là Câu cầu khiến trong tiếng Đức

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu không có tính chất ép buộc như câu mệnh lệnh, để chỉ mong muốn ai đó làm một việc gì đó.

Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

Đại từ nhân xưng hay đại từ xưng hô hay đại từ chỉ ngôi là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy.

25 động từ phổ biến nhất trong tiếng Đức

25 động từ phổ biến nhất trong tiếng Đức cùng cách chia theo thì giúp Bạn nhớ lâu hơn khi học tiếng Đức.