Từ vựng tiếng Đức

 Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

Các từ vựng tiếng Đức về chuyên nghành máy tính và nghe cách phát âm chuẩm

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

 Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

Từ vựng :: Tiếng Đức Tiếng Việt - Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)

Bài 1: Gefühlte (cảm xúc)  - Trạng thái, diễn tả tiếng Đức