Tiếng Đức hàng ngày

Silhouettes 630406 640

Mẫu cặp Câu hỏi - Trả lời: Warum? - Weil

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng Bạn một số cặp câu hỏi và trả lời để hỏi/ giải thích một sự việc.

Bạn chú y các động từ được chia theo từng ngôi và từng thì khác nhau.

Hội thoại về nghề nghiệp

Để giới thiệu nghề nghiệp của bản thân, cũng như muốn hỏi công iệc của người khác, trong tiếng Đức, người ta sử dụng các câu nói như sau

Cách nói Xin phép – xin lỗi

Các cách nói Xin lỗi- Xin phép cùng câu trả lời đã được HOCTIENGDUC.DE tổng hợp giúp Bạn trong bài viết dưới đây

Các phương cách giao tiếp trong buổi thảo luận

Wie sagt man in einer Diskussion? Các phương cách giao tiếp trong 1 buổi thảo luận HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng Bạn như sau:

Các từ tiếng Đức để mô tả nghề nghệp

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu một số từ vựng tiếng Đức về nghề nghiệp mà Bạn nên biết

Những từ chỉ vị trí trong tiếng Đức

 Những giới từ sau dùng để chỉ vị trí Bạn nên nhớ.

Những từ dùng trong đối thoại, thảo luận trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn những từ hay dùng trong đối thoai, thảo luận