Tiếng Đức hàng ngày

Những cụm Tính từ đi kèm Giới từ trong tiếng Đức

Tìm hiểu về những cụm tính từ đi kèm giới từ trong tiếng Đức và một số giải thích - Ngữ pháp Tiếng Đức trình độ A1

Các câu Thành ngữ trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn những câu thành ngữ bằng tiếng Đức thường được sử dụng và ý nghĩa của chúng.