Tiếng Đức hàng ngày

Các từ tiếng Đức để mô tả nghề nghệp

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu một số từ vựng tiếng Đức về nghề nghiệp mà Bạn nên biết

Những từ chỉ vị trí trong tiếng Đức

 Những giới từ sau dùng để chỉ vị trí Bạn nên nhớ.

Những từ dùng trong đối thoại, thảo luận trong tiếng Đức

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với Bạn những từ hay dùng trong đối thoai, thảo luận

Những mẫu câu tiếng Đức dùng khi đi tìm việc

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng bạn đọc một số mẫu câu bằng tiếng Đức hay dùng khi đi tìm việc làm và giới thiệu về bản thân.

Tieng Duc Giao Tiep Hoctiengduc Lam Mong Cat Toc

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình .

Những câu tiếng Đức ngắn gọn, dễ nhớ

Những câu giao tiếp, hỏi han cùng những lời tỏ tình đơn giản bằng tiếng Đức này. Bạn đã biết chưa?

Những mẫu câu tiếng Đức diễn tả tình trạng sức khỏe

Đi khám ở phòng khám hoặc bệnh viện, Bạn cần phải nói cho Bác sĩ về tình trạng Sức khỏe của mình.