Bài học 73. Thực phẩm: nghe phát âm các sản phẩm sữa  -  Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

milk 2260460 640

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Milchprodukte (die)
Sản phẩm sữa
Milch (die)
Sữa
Eis (das)
Kem
Butter (die)
Sahne (die)
Kem
Tiefkühlkost (die)
Thực phẩm đông lạnh
Joghurt (der)
Sữa chua
Eier (die)
Trứng

Xem thêm: 

Nghe phát âm về các loại rau

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức