Nghe phát âm chuẩn tiếng Đức về từ vựng trong việc sử dukng Internet. Các bạn nhấn nút hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn nhé

computer 3368242 640

Các bạn nhấn nút hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn nhé

Internet (das)
Internet
Link (der)
Liên kết
Internetdienstanbieter (der)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Netzwerk (das)
Mạng
Webseite (die)
Trang mạng
Webadresse (URL) (die)
Địa chỉ website
Sichere Website
Website bảo mật
Browser (der)
Trình duyệt
Suchmaschine (die)
Công cụ tìm kiếm
Sicherer Server (der)
Máy chủ bảo mật

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức