Bài học 62. Nhà hàng: Nghe phát âm khi tìm một nhà hàng và đặt món ăn -- Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

restaurant 436407 640

Wo finde ich ein gutes Restaurant?
Ở đâu có một nhà hàng tốt?
Wir brauchen einen Tisch für vier Personen
Chúng tôi cần một bàn cho bốn người
Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren
Tôi muốn đặt bàn cho hai người
Ober (der)
Bồi bàn (nam)
Bedienung (die)
Bồi bàn (nữ)
Kann ich die Speisekarte sehen?
Tôi có thể xem thực đơn không?
Was würden Sie empfehlen?
Bạn giới thiệu món nào?
Was ist inklusive?
Món này gồm những gì?
Ist ein Salat dabei?
Nó có kèm salad không?
Was ist die Tagessuppe?
Món súp của ngày là gì?
Welche Tagesgerichte gibt es heute?
Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì?
Was möchten Sie essen?
Ông muốn ăn gì?
Der heutige Nachtisch
Món tráng miệng trong ngày là gì?

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức