Luyện nghe

Từ vựng tiếng Đức -  Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng

Từ vựng tiếng Đức - Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng

Bài học VIDEO: Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng, các mẫu câu cơ bản, Các Bạn xem thêm VIDEO để nghe và đọc theo nhé.

Các từ vựng tiếng Đức trong căn hộ - Wohnung

Các từ vựng tiếng Đức trong căn hộ - Wohnung

Để đồng hành cùng các bạn trong việc học tiếng Đức và giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp. HOCTIENGDUC.DE gửi các bạn bài học từ vựng và các câu hội thoại chủ đề

...
Động từ và từ vựng - Thói quen hàng ngày

Động từ và từ vựng - Thói quen hàng ngày

Các bạn làm quen với các Động từ và từ vựng miêu tả các Thói quen, hành động trong ngày. Trennbare Verben und Wortschatz - Tagesablauf

Lektion 6 schwache Verben konjugieren - GERN oder NICHT GERN

Lektion 6 schwache Verben konjugieren - GERN oder NICHT GERN

Tìm hiểu và luyện nghe cách dùng GERN và NICHT GERN trong tiếng Đức

VIDEO - Từ vựng và câu tiếng Đức khi đi chợ

VIDEO - Từ vựng và câu tiếng Đức khi đi chợ

Từ vựng và câu tiếng Đức khi đi chợ

Cách giới thiệu trong tiếng Đức

Cách giới thiệu trong tiếng Đức

VIDEO - Cách giới thiệu trong tiếng Đức