Cũng như "miếng trầu là đầu câu chuyện", khi học một ngôn ngữ mới, mục tiêu đầu tiên bạn cần đạt được là giới thiệu được bản thân.

Nhớ học thật kỹ để giới thiệu bản thân một cách sành điệu và tự tin

Hallo guten Tag, Damen und Herren, heute möchte ich mich gern kurz vorstellen. Mein Name ist Mo Nguyen...

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức