Videos

VIDEO: Cách giới thiệu trong tiếng Đức

VIDEO: Cách giới thiệu trong tiếng Đức

Cũng như "miếng trầu là đầu câu chuyện", khi học một ngôn ngữ mới, mục tiêu đầu tiên bạn cần đạt được là giới thiệu được bản thân.

Bài 1 - Chữ cái trong tiếng Đức

Bài 1 - Chữ cái trong tiếng Đức

Để bắt đầu học một ngôn ngữ, việc đầu tiên là cần phải làm quen bảng chữ cái và cách phát âm các âm tiết. Đối với tiếng Đức cũng không là ngoại lệ.

Giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Đức

Giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Đức

Video về: Giới thiệu các thành viên trong gia đình bằng tiếng Đức

Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng

Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng

Bài học - Kiểm tra: Hội thoại khi đi siêu thị mua hàng

Chữ cái trong tiếng Đức - cách Phát âm và nhớ từ

Chữ cái trong tiếng Đức - cách Phát âm và nhớ từ

Để bắt đầu học một ngôn ngữ, việc đầu tiên là cần phải làm quen bảng chữ cái và cách phát âm các âm tiết. Đối với tiếng Đức cũng không là ngoại lệ.  

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày | 1800 câu giao tiếp tiếng Đức