với lời thọai ngắn gọn, phát âm chậm và rõ sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập ở Đức.

Bạn đã có vốn từ vựng tiếng Đức khổng lồ?

Bạn đã học ghép câu hoặc đã thuộc nhiều mẫu câu cần thiết, nhưng bạn phát âm không chuẩn hoặc gặp khó khăn khi nghe tiếng Đức .

Bạn cần nghe những tình huống đối thọai tiếng Đức thật nhiều để luyện kỹ năng này.

Nghe nhiều bạn có thêm kiến thức về cấu trúc câu .

Những video của Goethe - Institut dựng thành phim với các tình huống:

  1. Xin việc làm
  2. thuê căn hộ
  3. nơi làm việc
  4. ờ phòng khám bệnh
  5. trong xe búyt
  6. hợp đồng điện thọai di động
  7. giao lưu bạn bè mới...

với lời thọai ngắn gọn, phát âm chậm và rõ sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập ở Đức .

HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức