Trong bài viết này, HOCTIENGDUC sẽ tổng hợp cho các bạn các cụm từ giúp cho việc diễn đạt ý trôi chảy và lưu loát hơn.

Dùng để thêm ý

 • zudem, überdies, im übringen: hơn nữa
 • und: và
 • auch: cũng
 • ebenfalls, ebenso: tương tự
 • in gleicher Weise: theo cách tương tự
 • außerdem: bên cạnh đó
 • zusätzlich, ergänzend: thêm vào đó

1 Top Cac Tu Cum Tu Lien Ket Cau Trong Tieng Duc Giup Cho Viec Dien Dat Y Troi Chay Va Luu Loat Hon

Dùng để định hình lại ý kiến

 • mit anderen Wörten: theo cách nói khác
 • das bedeutet/ das heißt: điều đó có nghĩa là…

Dùng để sắp xếp thứ tự

 • zuerst, zunächst: đầu tiên
 • zweitens: thứ hai
 • schließlich, letztendlich: cuối cùng

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức