Tiếng Đức hàng ngày

Nói về Sở thích bằng tiếng Đức

Để kết bạn thì việc có chung sở thích là điều rất quan trọng. Sau đây là một số mẫu câu tiếng Đức để nói về sở thích cho các bạn.

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày

Cấu trúc câu tiếng Đức rất phức tạp , nó trái hẳn với tiếng Việt . Những mẫu câu tiếng Đức này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi giao tiếp.

Kể về chuyến du lịch bằng tiếng Đức

Để viết về một chuyến du lịch, chúng ta cần phải viết đầy đủ các yếu tố sau: địa điểm, lịch trình, các hoạt động khi du lịch và cảm nhận về chuyến đi đó. Sau đây là bài viết mẫu dành cho các bạn tham khảo

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức: Tên tuổi, địa chỉ, sở thích....

Xin chào bằng tiếng Đức

Dưới đây là một số cách chào thông dụng bằng tiếng Đức rất cần thiết trong giao tiếp hằng ngày mà tất cả chúng ta đều cần phải biết

Cách nói xin lỗi bằng tiếng đức

Trong tiếng Đức , có nhiều cách nói Xin lỗi- Cảm ơn khác nhau, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa lại thể hiện sự trân trọng/ chân thành của người nói.

Một số từ viết tắt tiếng Đức thông dụng – GEBRÄUCHLICHE DEUTSCHE ABKÜRZUNGEN

Nếu bạn đã, đang và sẽ học tiếng Đức thì đây chắc chắn là những từ mà bạn phải học, phải thuộc. Hãy học nó ngay từ bây giờ nhé!