Bài học 68. Nhà hàng: Nghe phát âm khi Thanh toán - Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

spoon 2426623 640

Essen
Ăn
Trinken
Uống
Kann ich mit dem Manager sprechen?
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Was ist das?
Đây là cái gì?
Geldschein (der)
Hóa đơn
Trinkgeld (das)
Tiền boa
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Die Rechnung bitte
Vui lòng cho xin hóa đơn
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Ich brauche eine Quittung
Tôi cần một tờ biên lai
Wo ist die Toilette?
Nhà tắm ở đâu?
Ausgang (der)
Lối ra
Eingang (der)
Lối vào
Vielen Dank für die gute Bedienung
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt

 Xem thêm bài:

Tiếng Đức giao tiếp - Ở trong quán ăn

Ở các nước Châu Âu, việc đi ăn nhà hàng là một nét giao tiếp cơ bản, học tập những xã giao cơ bản nơi giao tiếp nhà hàng với ngôn ngữ thường dùng vô cùng quan trọng. Việc thanh toán và boa ...

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức