Bài học 65. Nhà hàng: Nghe phát âm về đánh giá Đồ ăn - Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

mineral water 1532300 640

Können Sie mir Obst bringen?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Das ist schmutzig
Cái này bẩn quá
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Das war köstlich
Món kia ngon thật
Ist es scharf?
Nó có cay không?
Ist der Fisch frisch?
Cá có tươi không?
Sind sie süß?
Chúng có ngọt không?
Sauer
Chua
Das Essen ist kalt
Thức ăn bị nguội
Es ist kalt
Món ây bị nguội

 

HOCTIENGDUC.DE - 2016

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức