Các từ vựng tiếng Đức về "Thông tin cá nhân"

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng Bạn những từ/ cụm từ tiếng Đức về Thông tin cá nhân

 

home office 336378 640

der Familienname(-n) / der Nachname(-n): họ

der Vorname(-n) / der Name(-n): tên

Wie ist Ihr Name? – Mein Name ist Trang.

Können Sie den Name bitte buchstabieren? - T.R.A.N.G

der Geburtsname(-n): tên khai sinh (dùng trong trường hợp người đã từng đổi tên, hoặc người phụ nữ đổi theo họ của chồng sau khi kết hôn)

das Alter: tuổi

Wie alt bist du? - Ich bin 23.

das Geburtsdatum: ngày tháng năm sinh

der Geburtstag: ngày sinh

das Geburtsjahr: năm sinh

Wann sind Sie geboren? – Ich bin am 15. August 1991 geboren.

der Geburstort: nơi sinh

Wo sind Sie geboren? – Ich bin in Ho Chi Minh Stadt geboren.

die Nationalität | die Staatsangehörigkeit(-en): quốc tịch

Woher kommen Sie ? – Ich komme aus Vietnam.

Wie ist Ihre Staatsangehörigkeit? - Ich bin Vietnamesisch.

das Land(-''er): quốc gia (nơi đang sinh sống)

Lưu ý:

Tên các quốc gia thường không đi kèm với mạo từ. (Länder haben moistens keine Artikel).

Ví dụ: Deutschland, Frankreich, Italien.

Một số tên các quốc gia bắt buộc đi kèm với mạo từ bao gồm, ví dụ: die Schweiz, die Türkei, der Iran, der Irak, die USA, die Niederlande.

  • die Religion(-en): tôn giáo

Wie ist Ihre Religion? - Ich bin Buddhist.

der Buddhismus: Phật giáo

  • das Geschlecht: giới tính

männlich: giới tính nam

weiblich: giới tính nữ

verwandt: không xác định giới tính

  • der Familienstand: tình trạng hôn nhân

ledig: độc thân

verheiratet: đã kết hôn

anderer: khác

  • der Beruf(-e): nghề nghiệp

Was sind Sie von Beruf? - Ich bin Studentin von Beruf.

  • der Wohnort(-e): nơi ở

Wo wohnen Sie? - Ich wohne in ...

  • die Adresse(-n): địa chỉ

Wie ist Ihre Adresse? - Meine Adresse ist ...

die Hausnummer: số nhà

die Straße(-n): đường

die Stadt(-''e): thành phố

die Postleitzahl: mã bưu chính (viết tắt là PLZ)

 

die Telefonnummer: số điện thoại

die E-mail(-s): hòm thư điện tử

der Fax(-e): địa chỉ fax

die Unterschrift(-en): chữ ký

 

©Nguyễn Thị Thanh Hải

HOCTIENGDUC.DE 2016

 


© 2024 | Học Tiếng Đức

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức 

Bài học liên quan