Người Đức luôn nổi tiếng vì tính chính xác của mình. Và đức tính này cũng được thể hiện trong quá trình mua bán, họ luôn tính và trả lại tiền dư chính xác theo từng Cent.

Vì vậy, hãy tham khảo các cách đọc giá tiền trong tiếng Đức để các bạn khỏi nhầm lẫn nhé.

Đối với giá tiền trong tiếng Đức, ta có 2 cách đọc: ngắn gọn và đầy đủ.

934 1 Ban Da Biet Cach Doc Gia Tien Trong Tieng Duc

Với cách đọc ngắn gọn, ta chỉ đọc phần Euro, sau đó nghỉ 1 nhịp và đọc phần Cent.

Ví dụ:

 • 1.20€eins zwanzig
 • 5.70€fünf siebzig

Cách đọc này thường được dùng khi phần cent là số có 2 chữ số, vì nếu không, giá tiền sẽ nghe rất ‚kì cục‘ khi ta đọc:

4.06€ – “vier sechs” nghe không hay và gần như không có ý nghĩa

Các đọc đầy đủ:ta đọc cả đơn vị Euro, và nếu muốn có thể đọc thêm đơn vị Cent.

Ví dụ:

 • 3.17€ – drei Euro siebzehn (Cent)
 • 7€ – sieben Euro
 • 23.63€ – dreiundzwanzig Euro dreiundsechzig (Cent)

Lưu ý: cách đọc này có thể được sử dụng cho mọi trường hợp. Đặc biệt có một số trường hợp bắt buộc sử dụng:

 • Khi giá tiền tròn Euro: 8€ – acht Euro
 • Khi số cent từ 10 trở xuống: 50.04€ – fünfzig Euro und vier Cent

Ngoài ra, cách đọc theo tiếng lóng:

Cách này chỉ sử dụng đối với một số nơi, và không phải ai cũng hiểu.

 • 0.30€ – 3 Groschen
 • 10 Cent – ein Groschen
 • 50€ – ‘n Fuffi (tiếng lóng, thường dùng ở Berlin)
 • 100€ – ‘n Hunni (tiếng lóng, thường dùng ở Berlin)
 • 3000€ – drei Riesen (tiếng lóng)
 • 1,000,000€ – eine Mille (tiếng lóng)

Khánh Linh- ©HOCTIENG DUC.DE

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức