Học tiếng Đức không chỉ là một quá trình lên lớp học cùng thầy cô, bạn bè mà còn cần rất nhiều những thời gian tự học của chính bạn. Tuy nhiên, bạn cần học và đọc những tài liệu chính thống, có chọn lọc để không bị loạn thông tin lẫn có hiệu quả và đi kèm đó cũng chính là giá cả thường khá cao, nếu mua nhiều cũng tốn khoản kha khá đó.

Chính vì vậy, HOCTIENGDUC.DE đã tổng hợp và gửi đến các bạn những link tài liệu vô cùng chất lượng mà lại miễn phí, cùng download về và cố gắng học tập nhé!

1 Tuyen Tap Nhung Tai Lieu Hoc Tieng Duc Mien Phi Nhung Rat Chat Luong

Viel Spaß! 2 Tuyen Tap Nhung Tai Lieu Hoc Tieng Duc Mien Phi Nhung Rat Chat Luong

 1. Ja! Genau – Cornelsen Verlag

– Xem sách miễn phí (Ở phần Blättern im Buch): https://www.cornelsen.de/jagenau/1.c.3059462.de

– Online-Übungen: https://www.cornelsen.de/…/DaF_Ja_ge…/A1_Uebung/Banshee.html (A1)

 2. Pluspunkt Deutsch-Leben in Deutschland – Cornelsen Verlag

– Xem thử sách miễn phí:

https://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2832021.de…

– Online-Übungen (A1-B1):

https://www.cornelsen.de/pluspunkt-deutschla…/1.c.3445631.de

 3. studio d – Cornelsen Verlag

– Xem thử sách miễn phí:

https://www.cornelsen.de/studio_d/1.c.2598965.de

– Online-Übungen: 

https://www.cornelsen.de/sites/assets/studioda1/index.php (A1)

https://www.cornelsen.de/sites/assets/studioda2/index.php (A2)

 4. prima – Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene

– Xem thử sách miễn phí:

https://www.cornelsen.de/prima/1.c.3065536.de…

– Online-Übungen (A1-A2):

https://www.cornelsen.de/prima/1.c.3067168.de

 5. Studio [express] – Cornelsen Verlag

– Xem thử sách miễn phí (A1):

https://www.cornelsen.de/studio-express/1.c.4417837.de

– Online-Übungen: 

A1: https://www.cornelsen.de/…/studio_expre…/wrapper/index.html…

A2: https://www.cornelsen.de/…/studio_expre…/wrapper/index.html…

 6. Studio [21] – Cornelsen Verlag

– Xem thử sách miễn phí:

https://www.cornelsen.de/studio_21/1.c.3206040.de

– Online-Übungen: https://www.cornelsen.de/studio_21/1.c.3237787.de

3 Tuyen Tap Nhung Tai Lieu Hoc Tieng Duc Mien Phi Nhung Rat Chat Luong

Thêm các bài tập online khác:

 7. Berliner Platz – Klett-Langenscheidt

Online-Übungen: http://xportal.klett-sprachen.de/berlinerplatz/ (A1)

http://xportal.klett-sprachen.de/berlinerplatz2/ (A2)

 8. Aussichten – Klett Verlag

Online-Übungen: http://einstufungstests.klett-sprachen.de/…/auss…/index.php… (A1-B1)

 9. Begegnungen – Schubert Verlag

Online-Übungen:

https://www.schubert-verlag.de/…/uebu…/a1_uebungen_index.htm (A1-C2)

4 Tuyen Tap Nhung Tai Lieu Hoc Tieng Duc Mien Phi Nhung Rat Chat Luong10. Menschen – Hueber Verlag

Online-Übungen (A1-B1): https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_uebungen_mns

 11. Schritte PLUS – Hueber Verlag

Online-Übungen (A1-B1):

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-plus/

 12. Netzwerk – Klett-Langenscheidt

Online-Übungen:

A1: http://xportal.klett-sprachen.de/netzwerka1/

A2: http://xportal.klett-sprachen.de/netzwerka2/

B1: http://xportal.klett-sprachen.de/netzwerkb1/

©Khánh Linh- HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức