Mẹo nhớ giống danh từ trong tiếng Đức

Trong tiếng Đức có 1 điểm đặc trưng mà hầu hết người Việt khi mới bắt đầu học phải mất một thời gian mới thích nghi được, đó chính là giống danh từ.

Giống danh từ trong tiếng Đức chia làm 3 loại: giống đực (der), giống cái (die), giống chung (das), và giống danh từ này không theo quy luật nào cả. Bởi vậy, nếu muốn bổ sung vốn từ vựng một cách thật chính xác, người học không còn cách nào khác phải học thuộc lòng.

Mẹo nhớ giống danh từ trong tiếng Đức - 0

Học theo sơ đồ

Mẹo nhớ giống danh từ trong tiếng Đức - 1

Để dễ dàng hơn cho các bạn, chúng tôi đã tổng hợp một vài mẹo nhỏ để nhớ giống danh từ. Tất cả những mẹo này đều có ngoại lệ, nhưng đúng đến hơn 90% số danh từ trong tiếng Đức.

Mẹo nhớ giống danh từ trong tiếng Đức - 2

 Nguồn: dfz.com.vn


© 2024 | Học Tiếng Đức

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức 

Bài học liên quan