Kinh nghiệm học và làm bài thi nói tiếng Đức trình độ B1 giúp bạn đạt điểm cao

Trong Kỹ năng nói của bài thi tiếng Đức trình độ B1 là phần thi có tỷ lệ trượt không hề nhỏ và khiến nhiều bạn lo lắng.