Những mẫu câu tiếng Đức đối thoại đơn giản hàng ngày HOCTIENGDUC.DE giới thiệu với bạn trong Video dưới đây.

934 1 Tieng Duc Giao Tiep Mau Cau Doi Thoai Hang Ngay

Một số mẫu để nói chuẩn ngữ pháp tiếng Đức:

  • Es gibt einen, eine, ein + Akkusativ
  • Im Schlafzimmer steht ein Bett.
  • An der Wand hängt ein Bild.
  • Das Sofa ist bequem.

 

Video những mẫu câu tiếng Đức đối thoại đơn giản hàng ngày

{youtube}J5QtPL4F3A4{/youtube}

 

 

 

 

 

©Nguyễn Bảo Nam - HOCTIENGDUC.DE

 

 

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức