Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn.

Bài viết "Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch"Bài viết dmca_1a554bb867 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_1a554bb867 www_hoctiengduc_de

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn:

  • năm 3rt2fg và kjuf nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf grqa 1 nhớ sgNộiBạn sẽ đi đâu trong kì nghỉ?4hudo mình wyb trong 3rmd0k1a 5gngười ayklhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình vqr trong
  • người hvương hlf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf Ög 1 nhớ sgNộiGia đình bạn dự định đi đâu vào dịp nghỉ hè?4hudo năm 3rt2fg và hjpe nếu 3rmd0k1a 5gkhu hmz nước hu7t4 như w g14tse 3dshw
  • người wehWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và lp nếu Bạn sẽ đi bao lâu?4hudo vẫnäbHà 2f3 äb vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mj nếu hu7t4 người hvương ân biếu 2 hiệu f thườngg

Mời các bạn xem và nghe Video HOCTIENGDUC.DE giới thiệu này nhé:

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Video mới