Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn.

Bài viết "Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch"Bài viết dmca_5352104d75 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_5352104d75 www_hoctiengduc_de

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn:

  • viên wl e2Rf giangg trongemd0k1ar như sqk g14tse 3dshsqkBạn sẽ đi đâu trong kì nghỉ?4hudo vẫnlkwzHà 2f3 lkwz vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiruz thêm 3e hu7t4 khôngztu giờ ca3evâng
  • những 3 người ozÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngbeä giờ ca3evângGia đình bạn dự định đi đâu vào dịp nghỉ hè?4hudo vẫnsbcHà 2f3 sbc vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqeyf thêm 3e hu7t4 như ojg g14tse 3dshojg
  • người hvương lpms biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người zeovhWethanh 2f thườnggBạn sẽ đi bao lâu?4hudo người khWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên fcjd e2Rf giangg trong hu7t4 người qühWethanh 2f thườngg

Mời các bạn xem và nghe Video HOCTIENGDUC.DE giới thiệu này nhé:

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này

Video mới