Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn.

Bài viết "Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch"Bài viết dmca_e559dfbb95 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_e559dfbb95 www_hoctiengduc_de

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn:

  • định 5re23 khizs thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf piv 1 nhớ sgNộiBạn sẽ đi đâu trong kì nghỉ?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf melq 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và xo nếu
  • 2 tiền hWethấyf xtqzf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khu hun nướcGia đình bạn dự định đi đâu vào dịp nghỉ hè?4hudo năm 3rt2fg và pbfh nếu 3rmd0k1a 5gngười dtrzhWethanh 2f thườngg hu7t4 như qlx g14tse 3dshqlx
  • người hvương upÖ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar những 3 người es xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn sẽ đi bao lâu?4hudo khu qe nước 3rmd0k1a 5gngười hvương kqe biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người wÜa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Mời các bạn xem và nghe Video HOCTIENGDUC.DE giới thiệu này nhé:

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này

Video mới