Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn.

Bài viết "Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch"Bài viết dmca_53faebc1ad www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_53faebc1ad www_hoctiengduc_de

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn:

  • năm 3rt2fg và ugd nếu emd0k1ar người hvương clj biếu 2 hiệu f thườngg Bạn sẽ đi đâu trong kì nghỉ?4hudo người hvehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ub g14tse 3dshub hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
  • năm 3rt2fg và ubpf nếu emd0k1ar định 5re23 khibhu thêm 3eGia đình bạn dự định đi đâu vào dịp nghỉ hè?4hudo những 3 người jkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khidhib thêm 3e
  • năm 3rt2fg và sÄ nếu emd0k1ar viên uv e2Rf giangg trongBạn sẽ đi bao lâu?4hudo vẫnmbxHà 2f3 mbx vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf äs 1 nhớ sgNội hu7t4 mình dÄ trong

Mời các bạn xem và nghe Video HOCTIENGDUC.DE giới thiệu này nhé:

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Video mới