Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn.

Bài viết "Những mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng: Chủ đề nghỉ lễ và du lịch"Bài viết dmca_81d7c4e506 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_81d7c4e506 www_hoctiengduc_de

Mùa hè đã đến, những mẫu câu hỏi đáp thông dụng về kì nghỉ trong tiếng Đức HOCTIENGDUC.DE giới thiệu cùng các bạn:

  • vẫnctHà 2f3 ct vàng emd0k1ar khu sac nướcBạn sẽ đi đâu trong kì nghỉ?4hudo như úgup g14tse 3dshúgup 3rmd0k1a 5gngười pzdhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngwqs giờ ca3evâng
  • như udj g14tse 3dshudjemd0k1ar 2 tiền hWethấyf hx 1 nhớ sgNộiGia đình bạn dự định đi đâu vào dịp nghỉ hè?4hudo mình ls trong 3rmd0k1a 5gngười hvương v biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người itwns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
  • khôngiyce giờ ca3evângemd0k1ar khu qur nướcBạn sẽ đi bao lâu?4hudo mình rfjl trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnmalwHà 2f3 malw vàng

Mời các bạn xem và nghe Video HOCTIENGDUC.DE giới thiệu này nhé:

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này

Video mới