Cách đặt cuộc hẹn và xin lịch với bác sĩ, bạn bè bằng những mẫu câu tiếng Đức thông dụng

Trong tiếng Đức, khi đặt hẹn để xin lịch với bác sĩ, hay đơn giản là muốn hẹn hò với bạn bè, người Đức thường sử dụng những mẫu câu đơn giản này.

Bài viết "Cách đặt cuộc hẹn và xin lịch với bác sĩ, bạn bè bằng những mẫu câu tiếng Đức thông dụng"Bài viết dmca_84b9e5a1ab www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_84b9e5a1ab www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Những mẫu câu thông dụng nhất bạn có thể xem tại Video dưới đây:

 

Nguyễn Thanh Hương - HOCTIENGDUC.DE

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Video mới