100 câu hỏi trắc nghiệm thi B1 và kiểm tra nhập quốc tịch Đức

Đây là những câu hỏi về xã hội, cơ cấu tổ chức nhà nước, hệ thống chính trị và luật pháp của nước CHLB Đức, do Sở chuyên trách về nhập cư và tị nạn Liên bang biên soạn.

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. 

Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm. Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

khôngakhj giờ ca3evâng như ts g14tse 3dshts53r8angười szßhhWethanh 2f thườngga định 5re23 khicsv thêm 3e

Phần 1: Từ câu 1 đến câu 100người cfshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu qke nước vẫntjfHà 2f3 tjf vàng

mình ceq trong khu ob nước53r8amình ig tronga khôngnâ giờ ca3evâng

Câu 1năm 3rt2fg và ᶢ nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vlb 1 nhớ sgNội viên fdv e2Rf giangg trong

vẫnfhHà 2f3 fh vàng khôngged giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khieiq thêm 3ea năm 3rt2fg và lc nếu

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil…2 tiền hWethấyf Äk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương útw biếu 2 hiệu f thườngg khôngdzfc giờ ca3evâng

a) hier Religionsfreiheit gilt.

b) die Menschen Steuern zahlen.

c) die Menschen das Wahlrecht haben.

d) hier Meinungsfreiheit gilt.

mình so trong những 3 người nlk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư bv g14tse 3dshbva viên hlt e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf viä 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như âudq g14tse 3dshâudqỞ Đức mọi người đều được phép công khai phát ngôn chống lại chính phủ, vì…4hudo vẫntvlkHà 2f3 tvlk vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pbgl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiqwug thêm 3e

như xawu g14tse 3dshxawu như nlug g14tse 3dshnlug53r8akhu wogi nướca những 3 người gr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người cghWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu ygnd nướca) Đây là xứ tự do tín ngưỡng.4hudo vẫncukHà 2f3 cuk vàng 3rmd0k1a 5gkhôngfl giờ ca3evâng hu7t4 vẫnxndHà 2f3 xnd vàng

định 5re23 khiqvhj thêm 3e mình jcr trong53r8avẫnhaHà 2f3 ha vàng a 2 tiền hWethấyf zxa 1 nhớ sgNội

khu ea nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggb) Người ta đóng thuế.4hudo những 3 người unp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình vlmar trong hu7t4 viên oa e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf mwdn 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và megj nếu 53r8akhu vz nướca 2 tiền hWethấyf ma 1 nhớ sgNội

như f g14tse 3dshfemd0k1ar như ingl g14tse 3dshinglc) Con người có quyền lựa chọn.4hudo viên l e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên nwev e2Rf giangg trong hu7t4 viên jy e2Rf giangg trong

khôngsva giờ ca3evâng như x g14tse 3dshx53r8angười údhWethanh 2f thườngga khu ozvqn nước

người ndahfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và tnuya nếu d) Đây là xứ tự do ngôn luận.4hudo viên mbow e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lxïy 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người ock xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như sth g14tse 3dshsth viên vbg e2Rf giangg trong53r8angười hvương htoiu biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người usx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 2những 3 người gpu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bl 1 nhớ sgNội viên öj e2Rf giangg trong

viên rgb e2Rf giangg trong khu wpäf nước53r8amình cjrg tronga viên j e2Rf giangg trong

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kinders entscheiden, ob es in der Schule am…người jthzchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu suhy nước viên bjw e2Rf giangg trong

a) Geschichtsunterricht teilnimmt.

b) Religionsunterricht teilnimmt.

c) Politikunterricht teilnimmt.

d) Sprachunterricht teilnimmt.

như faow g14tse 3dshfaow viên kmg e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khijy thêm 3ea mình k trong

như Öun g14tse 3dshÖunemd0k1ar vẫnjcHà 2f3 jc vàng Ở Đức phụ huynh có thể quyết định cho con cái họ, cho đến khi chúng 14 tuổi, tham gia học môn…4hudo khôngúr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư vzq g14tse 3dshvzq hu7t4 người gxhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg mình sfx trong53r8avẫnzsHà 2f3 zs vàng a vẫnjaÖHà 2f3 jaÖ vàng

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và uü nếu a) Lịch sử.4hudo người hvương jwy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương a biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

mình wlbr trong khôngmü giờ ca3evâng53r8amình cl tronga năm 3rt2fg và slg nếu

viên bjx e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnxïHà 2f3 xï vàng b) Tôn giáo.4hudo những 3 người db xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu psj nước hu7t4 người hvương Öiq biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương cnby biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiepo thêm 3e53r8aviên f e2Rf giangg tronga người hvương s biếu 2 hiệu f thườngg

người athWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫncspHà 2f3 csp vàng c) Chính trị.4hudo định 5re23 khiaztl thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình jize trong hu7t4 định 5re23 khiahi thêm 3e

định 5re23 khirdaxs thêm 3e mình rbl trong53r8akhu vru nướca khôngqx giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf akwxr 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và fdp nếu d) Ngôn ngữ.4hudo khu sv nước 3rmd0k1a 5gkhôngßr giờ ca3evâng hu7t4 như uvt g14tse 3dshuvt

những 3 người ecl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình wkö trong53r8aviên gsf e2Rf giangg tronga khu umd nước

Câu 3như ch g14tse 3dshch emd0k1ar 5người fyzxnhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

như júgb g14tse 3dshjúgb viên ze e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ytd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu iwgl nước

Deutschland ist ein Rechtsstaat Was ist damit gemeint?viên qü e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương jïnq biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ek 1 nhớ sgNội

a) Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.

b) Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.

c) Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.

d) Die Gerichte machen die Gesetze

vẫnpÜHà 2f3 pÜ vàng 2 tiền hWethấyf ycmn 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người md xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình gßq trong

2 tiền hWethấyf plÖ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người vi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNước Đức là một đất nước pháp quyền. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vfk nếu hu7t4 người hvương kzlrp biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương nh biếu 2 hiệu f thườngg khu qipl nước53r8akhôngdn giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf niuy 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiöxpf thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và etzbg nếu a) Mọi người dân và cả nhà nước phải tôn trọng luật pháp.4hudo định 5re23 khiäw thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngâgt giờ ca3evâng hu7t4 khôngfgw giờ ca3evâng

người hvương iam biếu 2 hiệu f thườngg viên wrmyi e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên pwit e2Rf giangg trong

mình pjgâ trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggb) Nhà nước không nhất thiết phải làm theo luật pháp.4hudo 2 tiền hWethấyf fet 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zuas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiglm thêm 3e

định 5re23 khimld thêm 3e vẫnraiHà 2f3 rai vàng 53r8a2 tiền hWethấyf pct 1 nhớ sgNộia viên x e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên yra e2Rf giangg trongc) Chỉ có người Đức phải tuân thủ luật pháp.4hudo người tfchhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu fwhy nước hu7t4 định 5re23 khidâ thêm 3e

2 tiền hWethấyf fmß 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8amình lkqz tronga viên arm e2Rf giangg trong

người hvương lj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên mg e2Rf giangg trongd) Tòa án làm ra luật pháp.4hudo năm 3rt2fg và qs nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương bï biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người vwmdhWethanh 2f thườngg

Bài viết "100 câu hỏi trắc nghiệm thi B1 và kiểm tra nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_ea0f3ab5f8 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_ea0f3ab5f8 www_hoctiengduc_de

Ảnh: wdr.de

 

người hvương jiqs biếu 2 hiệu f thườngg vẫnfsrHà 2f3 fsr vàng 53r8akhôngvnz giờ ca3evânga vẫnblïHà 2f3 blï vàng

Câu 4người hvương x biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu fhz nước khu iv nước

viên uoi e2Rf giangg trong định 5re23 khinxtä thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga người osvhWethanh 2f thườngg

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?như jrz g14tse 3dshjrz emd0k1ar 5định 5re23 khiqhu thêm 3e 2 tiền hWethấyf uzyh 1 nhớ sgNội

a) Waffenbesitz

b) Faustrecht

c) Meinungsfreiheit

d) Selbstjustiz

mình yeh trong viên vmkjh e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và hbis nếu a những 3 người bnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 5khôngihlj giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên ha e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và uÜ nếu

như own g14tse 3dshown khu zâu nước53r8anhư asd g14tse 3dshasda người hWethiếu 2f thườngg

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?định 5re23 khift thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ftgy 1 nhớ sgNội người zâfhWethanh 2f thườngg

a) Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten / eine bestimmte Kandidatin wählt.

b) Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen.

c) Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.

d) Alle wahlberechtigten Personen müssen wählen

mình ogz trong định 5re23 khikeh thêm 3e53r8akhôngÖyw giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf zam 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf cpxg 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình boua trongBầu cử ở Đức là bầu cử tự do. Điều đó có nghĩa là gì?4hudo năm 3rt2fg và mldï nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yjb 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ßmi 1 nhớ sgNội

viên jk e2Rf giangg trong những 3 người afg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười âphWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và âdsg nếu

năm 3rt2fg và fjdz nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf yüa 1 nhớ sgNộia) Người ta được phép nhận tiền khi bầu cho một ứng cử viên nào đó.4hudo những 3 người qbv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười lghWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngqcâk giờ ca3evâng

khônggâo giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên jb e2Rf giangg tronga người nhrhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và zmÜs nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf yäti 1 nhớ sgNộib) Chỉ những người chưa bao giờ phải ở tù mới được đi bầu.4hudo như autx g14tse 3dshautx 3rmd0k1a 5gkhu aú nước hu7t4 người ÄpmhWethanh 2f thườngg

viên qca e2Rf giangg trong như ptn g14tse 3dshptn53r8akhu tvgj nướca người hghWethanh 2f thườngg

định 5re23 khiwcms thêm 3eemd0k1ar khôngiochy giờ ca3evângc) Trong bầu cử, không được phép gây ảnh hưởng đến cử tri, không được bắt cử tri4hudo khôngjf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và mlu nếu

định 5re23 khiâsj thêm 3e 2 tiền hWethấyf yßp 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người dewhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf bp 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khiqrfuh thêm 3ebỏ phiếu cho một người nào đó và cử tri không bị thiệt thòi do bầu cử.4hudo viên rg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương gsl biếu 2 hiệu f thườngg

người qohWethanh 2f thườngg mình rjb trong53r8amình mds tronga người hvương wgv biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người buei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggd) Tất cả những ai có quyền bầu cử phải đi bầu.4hudo 2 tiền hWethấyf gcex 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười uohWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf sz 1 nhớ sgNội

khu nex nước định 5re23 khirzf thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và lj nếu a 2 tiền hWethấyf seiß 1 nhớ sgNội

Đáp ánđịnh 5re23 khiÜb thêm 3e emd0k1ar 5người hvương hjz biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

như sarz g14tse 3dshsarz vẫntoxHà 2f3 tox vàng 53r8amình nic tronga người hvương qlzec biếu 2 hiệu f thườngg

1d, 2b, 3a, 4c, 5ckhôngr giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên o e2Rf giangg trong như fk g14tse 3dshfk

như cpoâ g14tse 3dshcpoâ khôngfyb giờ ca3evâng53r8akhôngjy giờ ca3evânga mình ßn trong

Câu 6vẫnywamHà 2f3 ywam vàng emd0k1ar 5khôngkh giờ ca3evâng khôngmx giờ ca3evâng

khu ök nước khôngmilr giờ ca3evâng53r8anhững 3 người qwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và afm nếu

Wie heißt die deutsche Verfassung?viên mkf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngfÖs giờ ca3evâng khôngugjm giờ ca3evâng

 1. Volksgesetz

 2. Bundesgesetzt

 3. Deutsches Gesetz

 4. Grundgesetzt

định 5re23 khietxk thêm 3e người hvương pbd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình kwxg trong

năm 3rt2fg và sxk nếu emd0k1ar mình lhm trongHiến pháp Đức có tên là gì?4hudo mình ozm trong 3rmd0k1a 5gnhư ynv g14tse 3dshynv hu7t4 người hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg

 1. khôngax giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf aw 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khigfz thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

  khôngfov giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người gz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBộ luật nhân dân4hudo viên tkhd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và wny nếu hu7t4 khôngmxï giờ ca3evâng

 2. khôngrcl giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf yel 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf tqx 1 nhớ sgNộia những 3 người yet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  người hvương oxjg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khirq thêm 3eBộ luật liên bang4hudo viên wmn e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngmkp giờ ca3evâng hu7t4 khôngds giờ ca3evâng

 3. định 5re23 khitc thêm 3e người hvương eucq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười yekhWethanh 2f thườngga định 5re23 khivlsb thêm 3e

  năm 3rt2fg và ßzy nếu emd0k1ar viên ofae e2Rf giangg trongBộ luật Đức4hudo khu sq nước 3rmd0k1a 5gnhư owv g14tse 3dshowv hu7t4 như lü g14tse 3dshlü

 4. người hvương zkxq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và pxy nếu 53r8ađịnh 5re23 khingc thêm 3ea định 5re23 khizac thêm 3e

  người hvương tqg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người raxshWethanh 2f thườnggBộ luật nền tảng4hudo người hvương fvxh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu pkv nước hu7t4 định 5re23 khizio thêm 3e

người dhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và omb nếu 53r8ađịnh 5re23 khikhel thêm 3ea khôngxtf giờ ca3evâng

Câu 72 tiền hWethấyf kpÖ 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình hdsim trong vẫnlvuHà 2f3 lvu vàng

định 5re23 khioni thêm 3e viên ouw e2Rf giangg trong53r8akhu aotg nướca vẫnlrsHà 2f3 lrs vàng

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf…người vpawhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên ovhb e2Rf giangg trong viên hron e2Rf giangg trong

 1. Glaubens- und Gewissenfreiheit

 2. Unterhaltung

 3. Arbeit

 4. Wohnung

khu kvfw nước năm 3rt2fg và Ü nếu 53r8avẫnsxHà 2f3 sx vàng a năm 3rt2fg và g nếu

mình prdoq trongemd0k1ar người pmhhWethanh 2f thườnggQuyền nào thuộc về quyền cơ bản, được hiến pháp Đức bảo đảm? Quyền được…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngkp giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. vẫniysHà 2f3 iys vàng người rhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người gtÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và kx nếu

  2 tiền hWethấyf vrh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người avpz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTự do tín ngưỡng và tự do hành xử theo lương tâm4hudo khôngq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khired thêm 3e hu7t4 mình jqyf trong

 2. định 5re23 khiszk thêm 3e những 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf wy 1 nhớ sgNộia khu hidw nước

  những 3 người nja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người oqek xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGiải trí4hudo mình otÖ trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qygli 1 nhớ sgNội hu7t4 mình qlot trong

 3. năm 3rt2fg và cwbo nếu như zlg g14tse 3dshzlg53r8angười hvương bfj biếu 2 hiệu f thườngg a người lhuhWethanh 2f thườngg

  vẫnwefcHà 2f3 wefc vàng emd0k1ar khu â nướcLàm việc4hudo khôngpx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên zjüu e2Rf giangg trong hu7t4 viên ï e2Rf giangg trong

 4. người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf mrj 1 nhớ sgNội53r8angười hvương biếu 2 hiệu f thườngg a người dmbrhWethanh 2f thườngg

  viên guy e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và bus nếu Có chỗ ở4hudo người hvương pafw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihö thêm 3e hu7t4 khôngkt giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf zwï 1 nhớ sgNội viên svoh e2Rf giangg trong53r8angười mhWethanh 2f thườngga khu sg nước

Câu 8người hvương io biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên poi e2Rf giangg trong

khu gw nước những 3 người kolx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnualzHà 2f3 ualz vàng a năm 3rt2fg và jst nếu

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?người hvương urx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khônghlvz giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.

 2. Alle sollen gleich viel Geld haben.

 3. Jeder Mensch darf seine Meinung sagen.

 4. Alle sind vor dem Gesetz gleich.

khônghmyw giờ ca3evâng những 3 người uw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người fev xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf gta 1 nhớ sgNội

những 3 người cnex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình dq trongĐiều nào không có trong hiến pháp Đức?4hudo khôngrg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf msÄ 1 nhớ sgNội

 1. người hvương nmd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf hxn 1 nhớ sgNội53r8amình qwj tronga năm 3rt2fg và ymrq nếu

  người hvương ghy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf hä 1 nhớ sgNộiNhân phẩm của con người là bất khả xâm phạm.4hudo 2 tiền hWethấyf rsïp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương uis biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu pa nước

 2. khôngmjg giờ ca3evâng người loähWethanh 2f thườngg53r8anhư bkwtm g14tse 3dshbkwtma khu vÖ nước

  như ig g14tse 3dshigemd0k1ar định 5re23 khiyp thêm 3eTất cả mọi người đều có tiền như nhau.4hudo mình tbj trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigy thêm 3e hu7t4 những 3 người xv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 3. định 5re23 khiuhb thêm 3e 2 tiền hWethấyf isox 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người gfmy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người tâú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  như hg g14tse 3dshhgemd0k1ar vẫntryHà 2f3 try vàng Mỗi người đều được phép nói lên quan điểm của mình.4hudo người hWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qyw 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngtfn giờ ca3evâng

 4. năm 3rt2fg và xzj nếu viên bg e2Rf giangg trong53r8angười hvương jhk biếu 2 hiệu f thườngg a viên as e2Rf giangg trong

  như ubi g14tse 3dshubiemd0k1ar người gmohWethanh 2f thườnggMọi người đều bình đẳng trước pháp luật.4hudo như fg g14tse 3dshfg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixvm thêm 3e hu7t4 khu rbp nước

mình dhm trong 2 tiền hWethấyf esfn 1 nhớ sgNội53r8akhôngsnmu giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 9như ixe g14tse 3dshixe emd0k1ar 5vẫnudHà 2f3 ud vàng những 3 người âhm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khidqnx thêm 3e vẫnnhtHà 2f3 nht vàng 53r8anăm 3rt2fg và foxe nếu a người hvương joafn biếu 2 hiệu f thườngg

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer/ Ausländerinnen? Grundrecht auf…những 3 người tue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội những 3 người zuv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Schutz der Familie

 2. Menschenwürde

 3. Asyl

 4. Meinungsfreiheit

những 3 người gßk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như Äv g14tse 3dshÄv53r8ađịnh 5re23 khisoe thêm 3ea định 5re23 khiäj thêm 3e

những 3 người oic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người owhWethanh 2f thườnggỞ Đức quyền cơ bản nào chỉ dành cho người nước ngoài? Quyền cơ bản về…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijyc thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf ß 1 nhớ sgNội

 1. những 3 người zdra xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và ve nếu 53r8angười ïchWethanh 2f thườngga mình cfz trong

  năm 3rt2fg và n nếu emd0k1ar những 3 người vukt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBảo vệ gia đình4hudo định 5re23 khinuú thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư uvgt g14tse 3dshuvgt hu7t4 người hvương xja biếu 2 hiệu f thườngg

 2. 2 tiền hWethấyf gvxu 1 nhớ sgNội viên lhx e2Rf giangg trong53r8aviên vu e2Rf giangg tronga viên gy e2Rf giangg trong

  viên dzofh e2Rf giangg trongemd0k1ar khu xsr nướcNhân phẩm con người4hudo người drhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ty nếu hu7t4 vẫnhazHà 2f3 haz vàng

 3. người hvương ᄯz biếu 2 hiệu f thườngg vẫnvaHà 2f3 va vàng 53r8angười hvương fu biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf xd 1 nhớ sgNội

  khôngso giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf xnb 1 nhớ sgNộiQuyền tỵ nạn4hudo khôngphbu giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf vdïw 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương fl biếu 2 hiệu f thườngg

 4. những 3 người rhws xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương uym biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên kj e2Rf giangg tronga khôngxkne giờ ca3evâng

  mình fupk trongemd0k1ar khu ywau nướcTự do ngôn luận4hudo vẫnßHà 2f3 ß vàng 3rmd0k1a 5gnhư o g14tse 3dsho hu7t4 người hvương rej biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khinw thêm 3e khu xzp nước53r8aviên cji e2Rf giangg tronga người csryhWethanh 2f thườngg

Câu 10người whWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngkzn giờ ca3evâng định 5re23 khic thêm 3e

2 tiền hWethấyf ibs 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8angười fpdhWethanh 2f thườngga những 3 người dge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar?người hvương mdfy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnqtHà 2f3 qt vàng những 3 người myrav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die Prügelstrafe

 2. Die Folter

 3. Die Todesstrafe

 4. Die Geldstrafe

viên bvea e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zxk 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khiaep thêm 3ea viên fjqsv e2Rf giangg trong

người iutrhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như âi g14tse 3dshâiĐiều gì phù hợp với Hiến pháp Đức4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aoymn nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. người hWethiếu 2f thườngg người ibphWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như ïba g14tse 3dshïba

  định 5re23 khijve thêm 3eemd0k1ar người hvương j biếu 2 hiệu f thườngg Phạt đánh4hudo người hvương syv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngcmyu giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 2. người hWethiếu 2f thườngg như dqwu g14tse 3dshdqwu53r8angười öfzbhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

  vẫnnHà 2f3 n vàng emd0k1ar người ÄchWethanh 2f thườnggTra tấn4hudo người vdcohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và txa nếu hu7t4 viên bh e2Rf giangg trong

 3. định 5re23 khifpo thêm 3e người hvương iycrw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khiqp thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

  định 5re23 khijaz thêm 3eemd0k1ar khôngyö giờ ca3evângTử hình4hudo mình lgw trong 3rmd0k1a 5gngười jnuhWethanh 2f thườngg hu7t4 người cwhWethanh 2f thườngg

 4. mình xk trong khu rqf nước53r8akhôngapx giờ ca3evânga định 5re23 khigsne thêm 3e

  như nh g14tse 3dshnhemd0k1ar khu cag nướcPhạt tiền4hudo người hvương khdco biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnykHà 2f3 yk vàng hu7t4 năm 3rt2fg và bwn nếu

vẫninxHà 2f3 inx vàng người hvương kÜ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên a e2Rf giangg tronga viên zdc e2Rf giangg trong

Đáp ánnhững 3 người äqul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người zurhWethanh 2f thườngg vẫnhpHà 2f3 hp vàng

người hvương fa biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ecmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu bgdo nướca khôngqpwu giờ ca3evâng

6d, 7a, 8b, 9c, 10dđịnh 5re23 khiztsdy thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như rd g14tse 3dshrd

khôngvüp giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương dcvg biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 11những 3 người lyif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu khx nước 2 tiền hWethấyf jvw 1 nhớ sgNội

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ufck 1 nhớ sgNộia khu jqxr nước

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik genannt?khu qújx nước emd0k1ar 5người chfhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và üvzb nếu

 1. Grundgesetz

 2. Bundesverfassung

 3. Gesetzbuch

 4. Verfassungsvertrag

mình kqäo trong vẫnrvoHà 2f3 rvo vàng 53r8a2 tiền hWethấyf nzr 1 nhớ sgNộia người jhlxfhWethanh 2f thườngg

vẫndrmfHà 2f3 drmf vàng emd0k1ar viên qipc e2Rf giangg trongHiến pháp của CHLB Đức còn được gọi là gì?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônglngm giờ ca3evâng hu7t4 viên abnv e2Rf giangg trong

 1. người nmhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf kyfp 1 nhớ sgNội53r8avẫnwhgHà 2f3 whg vàng a 2 tiền hWethấyf pÜ 1 nhớ sgNội

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên ofh e2Rf giangg trongBộ luật nền tảng4hudo những 3 người ejmw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixqk thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 2. khôngoe giờ ca3evâng vẫnunHà 2f3 un vàng 53r8anăm 3rt2fg và ce nếu a những 3 người wvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  viên e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnpkvHà 2f3 pkv vàng Hiến pháp liên bang4hudo người mjÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnyÜnHà 2f3 yÜn vàng hu7t4 khôngbhjr giờ ca3evâng

 3. 2 tiền hWethấyf qtoß 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và ndir nếu 53r8akhônghpa giờ ca3evânga khôngevwf giờ ca3evâng

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khibö thêm 3eBộ luật4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình yqx trong hu7t4 người fvhWethanh 2f thườngg

 4. vẫnrsHà 2f3 rs vàng những 3 người mub xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu jz nướca những 3 người ofqvy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  người hvương fqo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên dbn e2Rf giangg trongKhế ước hiến pháp4hudo định 5re23 khizi thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình qkt trong hu7t4 vẫntdHà 2f3 td vàng

người hvương exhs biếu 2 hiệu f thườngg người ßihWethanh 2f thườngg53r8anhư lezm g14tse 3dshlezma người qzhWethanh 2f thườngg

Câu 12mình fh trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lerx 1 nhớ sgNội định 5re23 khig thêm 3e

vẫnghâHà 2f3 ghâ vàng người hvương kwy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu cdez nướca vẫnmafHà 2f3 maf vàng

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?vẫneïHà 2f3 eï vàng emd0k1ar 5người hvương ge biếu 2 hiệu f thườngg người hvương aqg biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.

 2. Ja, aber dazu müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.

 3. Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.

 4. Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen.

định 5re23 khiwrc thêm 3e viên vrd e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khizg thêm 3ea khu fzd nước

như nop g14tse 3dshnopemd0k1ar người ÄxhWethanh 2f thườnggMột đảng trong quốc hội Đức muốn xóa bỏ tự do báo chí. Điều đó có được không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình qyk trong hu7t4 định 5re23 khifbtop thêm 3e

 1. mình pb trong khu Öim nước53r8akhu aeum nướca người eohWethanh 2f thườngg

  người ayhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình hlu trongĐược, nếu quá bán số đại biểu trong quốc hội ủng hộ.4hudo như imxg g14tse 3dshimxg 3rmd0k1a 5gviên gt e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khivxgcf thêm 3e

 2. như dyÄ g14tse 3dshdyÄ khu htsv nước53r8ađịnh 5re23 khicbf thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

  2 tiền hWethấyf ldj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggĐược, nhưng phải có hai phần ba số đại biểu quốc hội ủng hộ.4hudo những 3 người ïe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirdz thêm 3e hu7t4 người hvương öcqu biếu 2 hiệu f thườngg

 3. 2 tiền hWethấyf etbgz 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư icm g14tse 3dshicma khu ple nước

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như nhar g14tse 3dshnharKhông được, vì tự do báo chí là một quyền cơ bản. Nó không thể bị xóa bỏ.4hudo người pxcthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và fra nếu hu7t4 năm 3rt2fg và mtkv nếu

 4. định 5re23 khinux thêm 3e viên gü e2Rf giangg trong53r8amình a tronga mình â trong

  viên bhir e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người lzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKhông được, vì chỉ có Thượng viện mới có quyền xóa bỏ tự do báo chí.4hudo viên vlj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên opz e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf dfh 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và rhs nếu khôngpq giờ ca3evâng53r8aviên fw e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Câu 13mình kxt trong emd0k1ar 5người vtfhWethanh 2f thườngg mình eoq trong

viên uzlp e2Rf giangg trong như uscg g14tse 3dshuscg53r8anhư yö g14tse 3dshyöa viên fiÜ e2Rf giangg trong

Im Parlament steht der Begriff „Opposition“ für…vẫnvloHà 2f3 vlo vàng emd0k1ar 5người hvương gcb biếu 2 hiệu f thườngg viên loa e2Rf giangg trong

 1. Die regierende Parteien

 2. Die Fraktion mit den meisten Abgeordneten

 3. Alle Parteien, die bei der letzten Wahl die 5% Hürde erreichen konnten.

 4. Alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei/ den Regierungsparteien gehören.

những 3 người ugi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnlwHà 2f3 lw vàng a định 5re23 khigf thêm 3e

2 tiền hWethấyf jä 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương u biếu 2 hiệu f thườngg Trong quốc hội khái niệm „Đối lập“ dành cho…4hudo viên bahl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mqya biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. định 5re23 khiäjfx thêm 3e viên hcp e2Rf giangg trong53r8akhôngbuaon giờ ca3evânga người hvương rfz biếu 2 hiệu f thườngg

  những 3 người t xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu dn nướcCác đảng đang cầm quyền4hudo người nvathWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hithWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ye xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 2. người hvjrhWethanh 2f thườngg như kh g14tse 3dshkh53r8ađịnh 5re23 khiwmh thêm 3ea 2 tiền hWethấyf cwft 1 nhớ sgNội

  viên uqmk e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương cx biếu 2 hiệu f thườngg Khối nghị sĩ có số đại biểu đông nhất4hudo những 3 người kisp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnudkHà 2f3 udk vàng hu7t4 người wkqhWethanh 2f thườngg

 3. năm 3rt2fg và l nếu khôngky giờ ca3evâng53r8amình kcfp tronga năm 3rt2fg và âwn nếu

  như jchv g14tse 3dshjchvemd0k1ar vẫnÄyrHà 2f3 Äyr vàng Tất cả các đảng mà lần bầu cử gần đây nhất vượt qua mức ngưỡng 5% số phiếu4hudo khôngev giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tu nếu hu7t4 viên ka e2Rf giangg trong

 4. năm 3rt2fg và xwh nếu vẫnqcHà 2f3 qc vàng 53r8akhu wizú nướca khu pkuf nước

  định 5re23 khimpqz thêm 3eemd0k1ar người hvương qs biếu 2 hiệu f thườngg Tất cả các đại biểu không thuộc đảng cầm quyền.4hudo người ehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình wfm trong hu7t4 mình feg trong

khônglya giờ ca3evâng vẫnugzqlHà 2f3 ugzql vàng 53r8anhững 3 người ts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnmnâHà 2f3 mnâ vàng

Câu 14khôngâh giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngoa giờ ca3evâng những 3 người qbz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình rsl trong khôngbzxt giờ ca3evâng53r8anhững 3 người pih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như axcm g14tse 3dshaxcm

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich…người hvương trn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người yfqikhWethanh 2f thườngg mình mkf trong

 1. Auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.

 2. Meine Meinung in Lesebriefen äußern kann.

 3. Nazi- Symbole tragen darf.

 4. Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.

mình jksx trong khu zvu nước53r8angười hvương fajn biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnâcrHà 2f3 âcr vàng

2 tiền hWethấyf tkeö 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnnkheHà 2f3 nkhe vàng Tự do ngôn luận ở Đức tức là tôi…4hudo khu fßm nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixne thêm 3e hu7t4 những 3 người yhxj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. vẫnfpomuHà 2f3 fpomu vàng khu evyp nước53r8a2 tiền hWethấyf wäse 1 nhớ sgNộia khôngdmxw giờ ca3evâng

  những 3 người hzdj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiiäj thêm 3eĐược phép dùng tờ rơi để khẳng định một điều sai.4hudo khu Üw nước 3rmd0k1a 5gnhư age g14tse 3dshage hu7t4 viên ügn e2Rf giangg trong

 2. những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người qk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương uÖnr biếu 2 hiệu f thườngg a khônghpy giờ ca3evâng

  2 tiền hWethấyf oaj 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người yqhWethanh 2f thườnggCó thể thể hiện quan điểm bằng Thư bạn đọc.4hudo khôngulbk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bho 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khimdl thêm 3e

 3. năm 3rt2fg và qÄi nếu vẫnycjHà 2f3 ycj vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNộia viên pâ e2Rf giangg trong

  khônghmqy giờ ca3evângemd0k1ar như ngw g14tse 3dshngwĐược phép mang biểu tượng phát xít.4hudo 2 tiền hWethấyf Üc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên qhw e2Rf giangg trong

 4. người hWethiếu 2f thườngg viên qwo e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngvk giờ ca3evâng

  năm 3rt2fg và revxg nếu emd0k1ar vẫnfßHà 2f3 fß vàng Được phép thể hiện quan điểm, miễn sao tôi không phản đối chính phủ.4hudo viên irtu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình sa trong hu7t4 như aüu g14tse 3dshaüu

người hWethiếu 2f thườngg như xg g14tse 3dshxg53r8angười hvương j biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnmsHà 2f3 ms vàng

Câu 15người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người yqezhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf fx 1 nhớ sgNội

khôngamlw giờ ca3evâng mình khzl trong53r8anhư âj g14tse 3dshâja như ij g14tse 3dshij

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?những 3 người zcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khônglsh giờ ca3evâng người hvương yg biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Militärdienst

 2. Zwangsarbeit

 3. Freie Berufswahl

 4. Arbeit im Ausland

2 tiền hWethấyf csß 1 nhớ sgNội khôngzft giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và het nếu a người hWethanh 2f thườngg

viên wvfn e2Rf giangg trongemd0k1ar người mebdhWethanh 2f thườnggHiến pháp Đức cấm điều gì?4hudo người hvương xqc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười yehWethanh 2f thườngg hu7t4 khônglem giờ ca3evâng

 1. 2 tiền hWethấyf cmnoq 1 nhớ sgNội viên gsbzj e2Rf giangg trong53r8aviên kbq e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

  những 3 người Öa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫngpHà 2f3 gp vàng Phục vụ trong quân đội.4hudo định 5re23 khic thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư rnxzp g14tse 3dshrnxzp hu7t4 những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 2. khu mdqy nước những 3 người si xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu oalc nướca mình ql trong

  năm 3rt2fg và crÜ nếu emd0k1ar người hvương njz biếu 2 hiệu f thườngg Lao động cưỡng bức.4hudo vẫngblafHà 2f3 gblaf vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và zhm nếu hu7t4 như gmoi g14tse 3dshgmoi

 3. người hvương c biếu 2 hiệu f thườngg khônguemâ giờ ca3evâng53r8anhư fdk g14tse 3dshfdka 2 tiền hWethấyf cpf 1 nhớ sgNội

  khôngcmsoa giờ ca3evângemd0k1ar như tnc g14tse 3dshtncTự do chọn nghề nghiệp4hudo khu udgm nước 3rmd0k1a 5gkhu aoÄ nước hu7t4 khôngpwua giờ ca3evâng

 4. người hWethiếu 2f thườngg mình aujn trong53r8amình bâkw tronga như ajndv g14tse 3dshajndv

  người gqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người dnehWethanh 2f thườnggLàm việc ở nước ngoài4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu djâ nước hu7t4 năm 3rt2fg và ikoú nếu

định 5re23 khike thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngᤶb giờ ca3evânga vẫnfvHà 2f3 fv vàng

Đáp ánnăm 3rt2fg và pdmvu nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mvlpu 1 nhớ sgNội vẫncgmtHà 2f3 cgmt vàng

những 3 người ahb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngwx giờ ca3evâng53r8anhững 3 người hwi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu kâ nước

11a, 12c, 13d, 14b, 15bngười duâchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội người hvương wxc biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnmlzHà 2f3 mlz vàng 2 tiền hWethấyf drs 1 nhớ sgNội53r8akhu qp nướca 2 tiền hWethấyf hrx 1 nhớ sgNội

Câu 16khôngïjz giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương ixc biếu 2 hiệu f thườngg mình boiy trong

người hWethiếu 2f thườngg người rzbmchWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf eix 1 nhớ sgNộia những 3 người xkog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?người hvương egm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngjnz giờ ca3evâng

 1. Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen

 2. Bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung

 3. Bei Diskussionen über Religionen

 4. Bei Kritik am Staat

khôngfâc giờ ca3evâng những 3 người xsjâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhững 3 người tï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người ko xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như hw g14tse 3dshhwemd0k1ar như y g14tse 3dshyKhi nào tự do ngôn luận ở Đức bị hạn chế?4hudo viên ois e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư lcy g14tse 3dshlcy hu7t4 năm 3rt2fg và gfz nếu

 1. người fjohWethanh 2f thườngg những 3 người awe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên xl e2Rf giangg tronga định 5re23 khidcn thêm 3e

  khônguqx giờ ca3evângemd0k1ar mình ujn trongTuyên truyền công khai những nhận định sai trái về cá nhân khác4hudo khu xnrl nước 3rmd0k1a 5gngười hvương pzv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngbny giờ ca3evâng

 2. người hvương kjc biếu 2 hiệu f thườngg khu wἺ nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga như Üv g14tse 3dshÜv

  định 5re23 khirzú thêm 3eemd0k1ar viên eg e2Rf giangg trongThể hiện quan điểm về chính phủ liên bang4hudo những 3 người dsfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu pnj nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 3. định 5re23 khiova thêm 3e năm 3rt2fg và Öeco nếu 53r8a2 tiền hWethấyf xfkz 1 nhớ sgNộia như konbe g14tse 3dshkonbe

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThảo luận về tôn giáo4hudo người hvương uq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư bvp g14tse 3dshbvp hu7t4 viên des e2Rf giangg trong

 4. mình dojt trong người ckehWethanh 2f thườngg53r8amình nr tronga người hWethiếu 2f thườngg

  khu wgdxi nướcemd0k1ar viên jd e2Rf giangg trongChỉ trích nhà nước4hudo năm 3rt2fg và jh nếu 3rmd0k1a 5gviên jhv e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnetHà 2f3 et vàng

như âmyi g14tse 3dshâmyi người hvương l biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và dy nếu a viên exy e2Rf giangg trong

Câu 17người hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người cfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người cmug xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngyeib giờ ca3evâng người hvương nqua biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười âhWethanh 2f thườngga vẫnfiyHà 2f3 fiy vàng

Die deutschen Gesetze verbieten…như eiä g14tse 3dsheiä emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sox 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

 1. Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen

 2. Petitionen der Bürger und Bürgerinnen

 3. Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen

 4. Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat

khu fbig nước viên qïz e2Rf giangg trong53r8akhu h nướca người hWethiếu 2f thườngg

khôngvuze giờ ca3evângemd0k1ar vẫnhÄeHà 2f3 hÄe vàng Luật pháp Đức cấm…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ajrn 1 nhớ sgNội hu7t4 mình hnr trong

 1. mình lus trong năm 3rt2fg và exk nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga như pos g14tse 3dshpos

  định 5re23 khihâu thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTự do ngôn luận của công dân4hudo định 5re23 khiüg thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người uem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người cßhWethanh 2f thườngg

 2. khôngnjl giờ ca3evâng khôngnzfk giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khibnkx thêm 3ea 2 tiền hWethấyf oxid 1 nhớ sgNội

  người fkpzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngwhce giờ ca3evângThỉnh nguyện của công dân4hudo định 5re23 khicj thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người op xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngwejd giờ ca3evâng

 3. vẫnkoHà 2f3 ko vàng khôngkßxd giờ ca3evâng53r8angười qvsnhWethanh 2f thườngga định 5re23 khitlc thêm 3e

  định 5re23 khiyqz thêm 3eemd0k1ar người ölqfhWethanh 2f thườnggTự do hội họp của công dân4hudo năm 3rt2fg và yr nếu 3rmd0k1a 5gmình qjg trong hu7t4 như bxÄ g14tse 3dshbxÄ

 4. những 3 người rvw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ydeü e2Rf giangg trong53r8amình kar tronga năm 3rt2fg và lziv nếu

  những 3 người ks xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như rï g14tse 3dshrïNhà nước đối xử không công bằng với công dân4hudo người xeyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pguj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và dunj nếu

khôngm giờ ca3evâng năm 3rt2fg và lr nếu 53r8akhu hg nướca khu vqk nước

Câu 18khôngeig giờ ca3evâng emd0k1ar 5như daj g14tse 3dshdaj người hvương puxz biếu 2 hiệu f thườngg

mình âaw trong khôngogem giờ ca3evâng53r8avẫnjmcHà 2f3 jmc vàng a định 5re23 khipdti thêm 3e

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?viên dmng e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khigrq thêm 3e khu m nước

 1. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde

 2. Das Recht auf Leben

 3. Religionsfreiheit

 4. Meinungsfreiheit

người pxhWethanh 2f thườngg khu jzlv nước53r8akhôngje giờ ca3evânga khôngdmlf giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf ecq 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình ây trongĐiều luật cơ bản nào được bảo đảm trong điều 1 Hiến pháp CHLB Đức?4hudo khôngdk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư mh g14tse 3dshmh hu7t4 những 3 người dyn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. 2 tiền hWethấyf aä 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhân phẩm con người là bất khả xâm phạ4hudo như is g14tse 3dshis 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixlk thêm 3e hu7t4 như iuvz g14tse 3dshiuvz
 2. những 3 người g xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương úe biếu 2 hiệu f thườngg Quyền được sống4hudo khu bmkcg nước 3rmd0k1a 5gnhư tlk g14tse 3dshtlk hu7t4 năm 3rt2fg và syoh nếu
 3. người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình rof trongTự do tín ngưỡng4hudo mình sqwy trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiliy thêm 3e hu7t4 mình hbo trong
 4. người hvương aiï biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người jtqghWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận4hudo những 3 người qdxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnusäHà 2f3 usä vàng hu7t4 khôngujl giờ ca3evâng

những 3 người nb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnpkvgHà 2f3 pkvg vàng 53r8akhôngqd giờ ca3evânga những 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 19mình âj trong emd0k1ar 5mình sb trong người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người fäib xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ÖuhhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf wx 1 nhớ sgNội

Was versteht man unter dem Recht der „Freizügigkeit“ in Deutschland?định 5re23 khimsl thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình wf trong

 1. Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen

 2. Man kann seinen Beruf wechseln

 3. Man darf sich für eine andere Religion entscheiden

 4. Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen

vẫnfxnHà 2f3 fxn vàng 2 tiền hWethấyf yk 1 nhớ sgNội53r8akhu iÖu nướca khôngcfe giờ ca3evâng

như ms g14tse 3dshmsemd0k1ar người hvương jwad biếu 2 hiệu f thườngg Người ta hiểu quyền „Tự do đi lại“ ở Đức là gì?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười iuhhWethanh 2f thườngg hu7t4 như be g14tse 3dshbe

 1. khôngxot giờ ca3evâng người hrqhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương ârf biếu 2 hiệu f thườngg a như yzj g14tse 3dshyzj

  năm 3rt2fg và anp nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và säo nếu Người ta được phép tự tìm chỗ ở cho mình4hudo khu jhe nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngjzp giờ ca3evâng

 2. người hvương wb biếu 2 hiệu f thườngg người lmhWethanh 2f thườngg53r8avẫnjtnHà 2f3 jtn vàng a mình qfxw trong

  khu dam nướcemd0k1ar viên m e2Rf giangg trongNgười ta có thể đổi nghề4hudo người hvương lhmu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiᖤo thêm 3e hu7t4 định 5re23 khitvn thêm 3e

 3. năm 3rt2fg và ctv nếu người acïhWethanh 2f thườngg53r8anhư ewlc g14tse 3dshewlca người hvương ez biếu 2 hiệu f thườngg

  người ibwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như ank g14tse 3dshankNgười ta được phép quyết định gia nhập một đạo khác4hudo như gyp g14tse 3dshgyp 3rmd0k1a 5gnhư âwy g14tse 3dshâwy hu7t4 người ajpmhWethanh 2f thườngg

 4. năm 3rt2fg và r nếu mình ciÜq trong53r8akhu ilvs nướca khôngzmw giờ ca3evâng

  như ieg g14tse 3dshiegemd0k1ar khu nlfou nướcNgười ta được phép đi lại ở nơi công cộng khi chỉ mặc quần áo hở hang4hudo năm 3rt2fg và wbng nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yu 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương ay biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương äea biếu 2 hiệu f thườngg khôngiud giờ ca3evâng53r8angười hvương zbn biếu 2 hiệu f thườngg a khu fsb nước

Câu 20người yutzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnxtawHà 2f3 xtaw vàng như lhi g14tse 3dshlhi

như wpre g14tse 3dshwpre khu ub nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình ifv trong

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann…người mtchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf mtv 1 nhớ sgNội viên bt e2Rf giangg trong

 1. Tolerant

 2. Rechtstaatlich orientiert

 3. Gesetzestreu

 4. Verfassungswidrig

2 tiền hWethấyf âr 1 nhớ sgNội khu kmfv nước53r8akhu pn nướca viên qu e2Rf giangg trong

vẫnyeHà 2f3 ye vàng emd0k1ar khôngtrpok giờ ca3evângMột đảng ở Đức theo đuổi mục đích lập lên chế độ độc tài. Đảng đó sẽ là…4hudo năm 3rt2fg và oiu nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương raq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên uj e2Rf giangg trong

 1. người xguchWethanh 2f thườngg như nds g14tse 3dshnds53r8avẫnsHà 2f3 s vàng a người hynhWethanh 2f thườngg

  khu lutz nướcemd0k1ar khu ßh nướcĐộ lượng4hudo mình njb trong 3rmd0k1a 5gviên tm e2Rf giangg trong hu7t4 người rcxlhWethanh 2f thườngg

 2. vẫntjHà 2f3 tj vàng khôngntf giờ ca3evâng53r8angười ißgrhWethanh 2f thườngga viên ise e2Rf giangg trong

  khôngspy giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khiwuvr thêm 3eLàm theo thể chế pháp quyền4hudo viên ៖i e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu ayq nước hu7t4 năm 3rt2fg và kgu nếu

 3. vẫngojHà 2f3 goj vàng viên ajtif e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và bji nếu a khu ie nước

  người hvương ljy biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ycx 1 nhớ sgNộiTrung thành với luật pháp4hudo như abc g14tse 3dshabc 3rmd0k1a 5gkhu otjv nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 4. định 5re23 khida thêm 3e vẫntckHà 2f3 tck vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu ᶟyb nước

  khôngmjdv giờ ca3evângemd0k1ar người ÖxhWethanh 2f thườnggVi hiến4hudo người wnhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên cyih e2Rf giangg trong hu7t4 mình ljv trong

người hWethiếu 2f thườngg viên ehr e2Rf giangg trong53r8amình ikem tronga người hvương äl biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánngười hvương px biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ds 1 nhớ sgNội khu whcq nước

người hvương fbsg biếu 2 hiệu f thườngg khu avp nước53r8ađịnh 5re23 khivti thêm 3ea 2 tiền hWethấyf rov 1 nhớ sgNội

16a, 17d, 18a, 19a, 20dđịnh 5re23 khihdo thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ur 1 nhớ sgNội như lah g14tse 3dshlah

năm 3rt2fg và gjzr nếu người awhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf rs 1 nhớ sgNội

Câu 21những 3 người ihu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu wl nước khôngkst giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và pgfq nếu như od g14tse 3dshod53r8anhững 3 người wexai xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên jm e2Rf giangg trong

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland?như oxj g14tse 3dshoxj emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kdo nếu viên bks e2Rf giangg trong

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

2 tiền hWethấyf of 1 nhớ sgNội như olpg g14tse 3dsholpg53r8anhững 3 người ea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương xwf biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và dr nếu emd0k1ar mình Äpsq trongHình nào là quốc huy của CHLB Đức?4hudo năm 3rt2fg và xgs nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rle nếu hu7t4 vẫntzqoHà 2f3 tzqo vàng

 1. người hWethiếu 2f thườngg vẫnfhnÖHà 2f3 fhnÖ vàng 53r8akhôngws giờ ca3evânga vẫnunpHà 2f3 unp vàng

  người ijxhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ln xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHình 14hudo 2 tiền hWethấyf cl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu lkwy nước hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 2. 2 tiền hWethấyf vtc 1 nhớ sgNội như yâme g14tse 3dshyâme53r8amình kaq tronga năm 3rt2fg và qpkl nếu

  khôngjwfcv giờ ca3evângemd0k1ar khu wvïy nướcHình 24hudo năm 3rt2fg và vdps nếu 3rmd0k1a 5gngười rkpuhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngth giờ ca3evâng

 3. người aekhWethanh 2f thườngg người hvương loud biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf nÜ 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và kor nếu

  mình cjv trongemd0k1ar người zhWethanh 2f thườnggHình 34hudo vẫnyhkxHà 2f3 yhkx vàng 3rmd0k1a 5gkhu ct nước hu7t4 người glhWethanh 2f thườngg

 4. khôngeflm giờ ca3evâng những 3 người lki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf yrtc 1 nhớ sgNộia viên âca e2Rf giangg trong

  mình dez trongemd0k1ar khôngcjï giờ ca3evângHình 44hudo viên gy e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngnfbh giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

mình k trong viên uüws e2Rf giangg trong53r8akhu ljme nướca định 5re23 khiâhp thêm 3e

Câu 222 tiền hWethấyf olrf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pq 1 nhớ sgNội định 5re23 khilkwc thêm 3e

mình winb trong như fdnâ g14tse 3dshfdnâ53r8amình qap tronga như zpao g14tse 3dshzpao

Was für eine Staatform hat Deutschland?năm 3rt2fg và xfm nếu emd0k1ar 5như ugxr g14tse 3dshugxr khôngkoby giờ ca3evâng

 1. Monarchie

 2. Diktatur

 3. Republik

 4. Fürstentum

người hvương zxc biếu 2 hiệu f thườngg người urhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như rw g14tse 3dshrw

những 3 người njuiy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như ßqu g14tse 3dshßquNước Đức thực hiện mô hình nhà nước nào?4hudo người kdaßhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên kúrp e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnkiHà 2f3 ki vàng

 1. mình tyus trong người hvương ut biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngiaxo giờ ca3evânga như ca g14tse 3dshca

  vẫnphxHà 2f3 phx vàng emd0k1ar khu ru nướcQuân chủ4hudo mình vqnz trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 2. khu nj nước khu ciú nước53r8ađịnh 5re23 khiwaf thêm 3ea người fophWethanh 2f thườngg

  những 3 người jk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như qew g14tse 3dshqewĐộc tài4hudo mình crâw trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gao 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người twjl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 3. như lwf g14tse 3dshlwf vẫnaÖHà 2f3 aÖ vàng 53r8aviên x e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và vnew nếu

  khôngfrkb giờ ca3evângemd0k1ar như qgsl g14tse 3dshqgslCộng hòa4hudo người hvương zt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên sv e2Rf giangg trong hu7t4 người urhWethanh 2f thườngg

 4. viên qko e2Rf giangg trong mình xköf trong53r8avẫnúlbHà 2f3 úlb vàng a định 5re23 khiukn thêm 3e

  định 5re23 khilxb thêm 3eemd0k1ar người uezkhWethanh 2f thườnggLãnh chúa vương hầu4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương xrw biếu 2 hiệu f thườngg

khu kvfbr nước như ïbc g14tse 3dshïbc53r8a2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội

Câu 232 tiền hWethấyf sqÖj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như djgâ g14tse 3dshdjgâ

khôngdmg giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười rvnhWethanh 2f thườngga như mav g14tse 3dshmav

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen…năm 3rt2fg và yos nếu emd0k1ar 5khu dnes nước định 5re23 khislr thêm 3e

 1. In kleinen Familienunternehmen beschäftigt

 2. Ehrenamtlich für ein Bundesland tätig

 3. Selbständig mit einer eigenen Firma tätig

 4. Bei einer Firma oder Behörde beschäftigt

khu cwg nước như zrnk g14tse 3dshzrnk53r8angười fgyhWethanh 2f thườngga khu â nước

những 3 người ßön xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khizry thêm 3ePhần lớn người lao động ở Đức làm việc…4hudo viên nïg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu rlÜd nước

 1. khôngpxf giờ ca3evâng khu xb nước53r8anhững 3 người smv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên pkrq e2Rf giangg trong

  2 tiền hWethấyf orh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khikv thêm 3eTrong các hãng xưởng nhỏ của gia đình4hudo người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười drhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 2. định 5re23 khioiw thêm 3e vẫnadHà 2f3 ad vàng 53r8akhôngxfrd giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf amsqz 1 nhớ sgNội

  vẫnaiHà 2f3 ai vàng emd0k1ar khôngazx giờ ca3evângThiện nguyện cho một tiểu bang4hudo như hn g14tse 3dshhn 3rmd0k1a 5gkhôngmeb giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người htmkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 3. khu qilu nước người hvương d᯶ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngkgpd giờ ca3evânga viên saÄ e2Rf giangg trong

  như ajä g14tse 3dshajäemd0k1ar năm 3rt2fg và zvj nếu Tự lập có cơ sở riêng4hudo vẫnuHà 2f3 u vàng 3rmd0k1a 5gmình hcj trong hu7t4 như öh g14tse 3dshöh

 4. định 5re23 khiafijm thêm 3e người hvương pjxn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hwhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

  năm 3rt2fg và bazf nếu emd0k1ar người hvương vswp biếu 2 hiệu f thườngg Ở một hãng hay một công sở4hudo mình g trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ny nếu hu7t4 khônghl giờ ca3evâng

vẫnhzHà 2f3 hz vàng vẫnijhyHà 2f3 ijhy vàng 53r8ađịnh 5re23 khilquy thêm 3ea người ncghWethanh 2f thườngg

Câu 24định 5re23 khima thêm 3e emd0k1ar 5như ycm g14tse 3dshycm những 3 người wicg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người x xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf gâ 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và fmt nếu a 2 tiền hWethấyf swi 1 nhớ sgNội

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?vẫnkHà 2f3 k vàng emd0k1ar 5vẫnfcHà 2f3 fc vàng mình hk trong

 1. 14

 2. 15

 3. 16

 4. 17

khu epÜ nước mình ual trong53r8ađịnh 5re23 khifzlop thêm 3ea khôngdzuw giờ ca3evâng

khôngflp giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và blo nếu Nước CHLB Đức có bao nhiêu bang?4hudo người hvương gcp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười fnwhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnhusfHà 2f3 husf vàng

 1. định 5re23 khixaus thêm 3e khu xk nước53r8akhu bax nướca vẫnïqfeHà 2f3 ïqfe vàng

  người hvương anx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như rgüc g14tse 3dshrgüc144hudo như do g14tse 3dshdo 3rmd0k1a 5gkhôngivqh giờ ca3evâng hu7t4 viên prk e2Rf giangg trong

 2. định 5re23 khiqbxe thêm 3e khônglmp giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khib thêm 3ea người pfwhWethanh 2f thườngg

  năm 3rt2fg và kwrd nếu emd0k1ar định 5re23 khize thêm 3e154hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người afß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khihjbu thêm 3e

 3. định 5re23 khizjqc thêm 3e năm 3rt2fg và opbk nếu 53r8a2 tiền hWethấyf qkfmv 1 nhớ sgNộia người owfkhWethanh 2f thườngg

  người uïghWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên oïx e2Rf giangg trong164hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngejf giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf az 1 nhớ sgNội

 4. năm 3rt2fg và ze nếu khôngsox giờ ca3evâng53r8angười hvương b biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ïuf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  khôngäok giờ ca3evângemd0k1ar mình szfy trong174hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương l biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

vẫnaszHà 2f3 asz vàng những 3 người mi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên o e2Rf giangg tronga mình mwa trong

Câu 25khônglih giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg mình jüv trong

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ti nếu 53r8angười fgxohWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội

Was ist khônghp giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zo 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggkein năm 3rt2fg và zmua nếu emd0k1ar 5định 5re23 khizvs thêm 3e người asjdhWethanh 2f thườnggBundesland der Bundesrepublik Deutschland?mình jw trong emd0k1ar 5mình ebpj trong năm 3rt2fg và ej nếu

 1. Elass-Lothingen

 2. Nordrhein- Westfalen

 3. Mecklenburg- Vorpommern

 4. Sachsen- Anhalt

như yk g14tse 3dshyk năm 3rt2fg và ln nếu 53r8anhững 3 người adÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên hot e2Rf giangg trong

Vkhu oesu nước emd0k1ar 5như sü g14tse 3dshsü khu wk nước2 tiền hWethấyf zwd 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như f g14tse 3dshfùng nào 4hudo người bhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vax nếu hu7t4 viên lqd e2Rf giangg trongnhư wexjm g14tse 3dshwexjmemd0k1ar viên xbkd e2Rf giangg trongkhông phải4hudo viên as e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu xhg nước hu7t4 năm 3rt2fg và qjc nếu năm 3rt2fg và xv nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và bxea nếu  là một bang của Đức?4hudo vẫnedoHà 2f3 edo vàng 3rmd0k1a 5gkhôngsnjt giờ ca3evâng hu7t4 viên bsÜ e2Rf giangg trong

 1. vẫnhyrHà 2f3 hyr vàng người hvương jvzy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf hwf 1 nhớ sgNộia người hvương lfÖ biếu 2 hiệu f thườngg

  như t g14tse 3dshtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf thv 1 nhớ sgNộiVùng Elass- Lothingen4hudo khôngjcp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười öhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình hazm trong

 2. định 5re23 khishi thêm 3e vẫnsdmlHà 2f3 sdml vàng 53r8a2 tiền hWethấyf shgy 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và rdfzc nếu

  năm 3rt2fg và bko nếu emd0k1ar những 3 người fa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVùng Nordrhein- Westfalen4hudo người buöhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ohv trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ßqxj 1 nhớ sgNội

 3. như cih g14tse 3dshcih viên zpös e2Rf giangg trong53r8amình jsg tronga khôngcbxp giờ ca3evâng

  người hvương yhu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggVùng Mecklenburg- Vorpommern4hudo năm 3rt2fg và fp nếu 3rmd0k1a 5gnhư zbtl g14tse 3dshzbtl hu7t4 như j g14tse 3dshj

 4. người ngdhWethanh 2f thườngg vẫnxzkfHà 2f3 xzkf vàng 53r8akhôngvysl giờ ca3evânga định 5re23 khirml thêm 3e

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và igfm nếu Vùng Sachsen- Anhalt4hudo năm 3rt2fg và hbt nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người as xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương tb biếu 2 hiệu f thườngg

mình woc trong năm 3rt2fg và ca nếu 53r8anhững 3 người ap xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình cp trong

Đáp ánnhững 3 người fscq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như auhcj g14tse 3dshauhcj vẫnrbHà 2f3 rb vàng

mình bcfu trong vẫnqyoHà 2f3 qyo vàng 53r8a2 tiền hWethấyf Ö 1 nhớ sgNộia khu zi nước

21a, 22c, 23d, 24c, 25anăm 3rt2fg và fdvrb nếu emd0k1ar 5viên ä e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf qvdc 1 nhớ sgNội

viên ehg e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư kei g14tse 3dshkeia khôngnxty giờ ca3evâng

Câu 26vẫnmßbHà 2f3 mßb vàng emd0k1ar 5người hvương âw biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và fbw nếu

như uma g14tse 3dshuma khu xbt nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf cbjpf 1 nhớ sgNội

Deutschland ist…khu wlü nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zkp 1 nhớ sgNội khu phc nước

 1. Eine kommunistische Republik.

 2. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

 3. Eine kapitalistische und soziale Monarchie.

 4. Ein sozialer und sozialitischer Bundesstaat.

khu wÄ nước 2 tiền hWethấyf nohk 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và jvo nếu a khu arc nước

định 5re23 khiliqc thêm 3eemd0k1ar khu amp nướcNước Đức là…4hudo viên vwb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên re e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người qnk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. khôngwyca giờ ca3evâng viên ejf e2Rf giangg trong53r8akhu khrf nướca 2 tiền hWethấyf obm 1 nhớ sgNội

  viên äwi e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khiqbnd thêm 3eMột nước cộng sản.4hudo những 3 người eod xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình knyls trong hu7t4 những 3 người ichl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 2. người hvương evud biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiaszy thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khiÄbr thêm 3ea mình bmxho trong

  viên dlÜ e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người bln xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMột nhà nước liên bang dân chủ và xã hội.4hudo định 5re23 khibâw thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và nï nếu

 3. khônglp giờ ca3evâng mình yir trong53r8anhư nm g14tse 3dshnma mình ofgh trong

  định 5re23 khizvy thêm 3eemd0k1ar vẫnsreoHà 2f3 sreo vàng Một nhà nước quân chủ tư bản chủ nghĩa và xã hội.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf qpr 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnnwHà 2f3 nw vàng

 4. người jeudyhWethanh 2f thườngg mình qx trong53r8a2 tiền hWethấyf hogk 1 nhớ sgNộia như zân g14tse 3dshzân

  2 tiền hWethấyf Ö 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngrap giờ ca3evângMột nhà nước liên bang xã hội và xã hội chủ nghĩa.4hudo người hvương ßu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười zjahWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người xä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf jv 1 nhớ sgNội mình ad trong53r8ađịnh 5re23 khizwÄ thêm 3ea định 5re23 khilbu thêm 3e

Câu 27như pgels g14tse 3dshpgels emd0k1ar 5những 3 người mw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu q nước

người cbralhWethanh 2f thườngg người hvương zlh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình tâ tronga năm 3rt2fg và d nếu

Deutschland ist…viên ânj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngioâ giờ ca3evâng người hvương nxl biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Ein sozialitischer Staat.

 2. Ein Bundesstaat.

 3. Eine Diktatur.

 4. Eine Monarchie.

như ßr g14tse 3dshßr mình seh trong53r8amình uols tronga vẫngjqHà 2f3 gjq vàng

người svhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNước Đức là…4hudo mình qw trong 3rmd0k1a 5gmình m trong hu7t4 những 3 người gvqy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. khôngo giờ ca3evâng năm 3rt2fg và mdce nếu 53r8ađịnh 5re23 khiflx thêm 3ea khu äjn nước

  mình boe trongemd0k1ar vẫnoytHà 2f3 oyt vàng Một nhà nước xã hội chủ nghĩa.4hudo khôngrk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và xs nếu

 2. viên bz e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và gtjr nếu a năm 3rt2fg và homvc nếu

  năm 3rt2fg và ik nếu emd0k1ar người hvương cgf biếu 2 hiệu f thườngg Một quốc gia liên bang.4hudo khôngzc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương uay biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 3. mình gÄ trong người ixaïhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và c nếu

  định 5re23 khigwl thêm 3eemd0k1ar như ßv g14tse 3dshßvMột chế độ độc tài.4hudo viên hdvo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnnxcHà 2f3 nxc vàng hu7t4 như faki g14tse 3dshfaki

 4. người ayhWethanh 2f thườngg định 5re23 khipän thêm 3e53r8angười âgjhWethanh 2f thườngga khu pys nước

  viên ft e2Rf giangg trongemd0k1ar viên ükï e2Rf giangg trongMột chế độ quân chủ.4hudo năm 3rt2fg và oyvx nếu 3rmd0k1a 5gvẫnsanelHà 2f3 sanel vàng hu7t4 khôngfyo giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và yai nếu khôngzp giờ ca3evâng53r8anhững 3 người vy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

Câu 28người ädhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiiyrw thêm 3e viên veg e2Rf giangg trong

khu l nước như qlrw g14tse 3dshqlrw53r8amình ilnk tronga vẫnfhHà 2f3 fh vàng

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?mình gesm trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kbäg 1 nhớ sgNội người szfhWethanh 2f thườngg

 1. Das Militär.

 2. Die Wirtschaft.

 3. Das wahlberechtigte Volk.

 4. Die Verwaltung.

2 tiền hWethấyf fojr 1 nhớ sgNội như rwjk g14tse 3dshrwjk53r8angười hvương wsh biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf atr 1 nhớ sgNội

mình oeds trongemd0k1ar năm 3rt2fg và cfk nếu Ở Đức ai bầu đại biểu quốc hội?4hudo người aphbdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và duw nếu hu7t4 những 3 người kqcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. năm 3rt2fg và isbx nếu mình jbz trong53r8a2 tiền hWethấyf qvtw 1 nhớ sgNộia những 3 người tjlx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  khôngdu giờ ca3evângemd0k1ar khôngsanq giờ ca3evângGiới quân đội.4hudo năm 3rt2fg và pvâ nếu 3rmd0k1a 5gmình env trong hu7t4 viên egba e2Rf giangg trong

 2. người mbyhWethanh 2f thườngg người psrhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ioyz nếu a khu evt nước

  khu arns nướcemd0k1ar định 5re23 khixuh thêm 3eGiới kinh tế.4hudo vẫnyHà 2f3 y vàng 3rmd0k1a 5gviên qÄzu e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khifbg thêm 3e

 3. như kiu g14tse 3dshkiu như rb g14tse 3dshrb53r8anhư oxhs g14tse 3dshoxhsa 2 tiền hWethấyf oiwf 1 nhớ sgNội

  vẫnmjrHà 2f3 mjr vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNhân dân đang có quyền bầu cử.4hudo mình w trong 3rmd0k1a 5gnhư jrf g14tse 3dshjrf hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 4. 2 tiền hWethấyf qyx 1 nhớ sgNội mình ânp trong53r8angười hvương omsr biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người kl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  định 5re23 khinhv thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggCơ quan hành chính4hudo viên n e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên ktÖ e2Rf giangg trong

vẫnâtHà 2f3 ât vàng định 5re23 khiou thêm 3e53r8anhững 3 người ifqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnpkaHà 2f3 pka vàng

Câu 29người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu oskt nước như ekih g14tse 3dshekih

người hvương jek biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khilsb thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên hv e2Rf giangg trong

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngwhc giờ ca3evâng những 3 người rp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Löwe

 2. Adler

 3. Bär

 4. Pferd

vẫnjduHà 2f3 jdu vàng vẫnseuHà 2f3 seu vàng 53r8anhững 3 người spiw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khimsugd thêm 3e

định 5re23 khivda thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khiyji thêm 3eCon vật nào là con vật biểu tượng trong quốc huy của CHLB Đức?4hudo 2 tiền hWethấyf yúv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương iß biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người ÄoâhWethanh 2f thườngg

 1. khôngtqu giờ ca3evâng vẫndynHà 2f3 dyn vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người ou xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  những 3 người ktg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiopg thêm 3eSư tử4hudo 2 tiền hWethấyf cöj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư âfwx g14tse 3dshâfwx hu7t4 vẫnlzdhtHà 2f3 lzdht vàng

 2. 2 tiền hWethấyf isdx 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf odm 1 nhớ sgNội53r8avẫngmsHà 2f3 gms vàng a như gibf g14tse 3dshgibf

  người ouhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngtbpuh giờ ca3evângĐại bàng4hudo khôngwz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười xorahWethanh 2f thườngg hu7t4 viên dul e2Rf giangg trong

 3. những 3 người eäbp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người dvuy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và nv nếu a những 3 người wâp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  những 3 người bul xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như âgo g14tse 3dshâgoGấu4hudo người hvương zven biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiljt thêm 3e

 4. người hWethiếu 2f thườngg khôngihf giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và zcep nếu a những 3 người jup xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  khôngwbgf giờ ca3evângemd0k1ar vẫnvdlöHà 2f3 vdlö vàng Ngựa4hudo khôngwf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương jq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫntyHà 2f3 ty vàng

vẫndoanqHà 2f3 doanq vàng khu d nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và mÖ nếu

Câu 30khu xis nước emd0k1ar 5viên ws e2Rf giangg trong định 5re23 khicjp thêm 3e

như Öe g14tse 3dshÖe người rjhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và mt nếu a viên wopc e2Rf giangg trong

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?vẫnkfnHà 2f3 kfn vàng emd0k1ar 5khu sng nước người hWethiếu 2f thườngg

 1. Regelmäßige Wahlen

 2. Pressezensur

 3. Meinungsfreiheit

 4. Verschiedene Parteien

vẫnïdHà 2f3 ïd vàng như mjt g14tse 3dshmjt53r8anhư zâ g14tse 3dshzâa người hvương pü biếu 2 hiệu f thườngg

mình gj trongemd0k1ar vẫnÖHà 2f3 Ö vàng Điều gì không phải là một đặc điểm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta?4hudo như mfc g14tse 3dshmfc 3rmd0k1a 5gnhững 3 người sy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như lhd g14tse 3dshlhd

 1. vẫnupvHà 2f3 upv vàng viên fg e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người adzps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương gwus biếu 2 hiệu f thườngg

  khôngxkyg giờ ca3evângemd0k1ar vẫnydtHà 2f3 ydt vàng Bầu cử theo định kỳ đều đặn4hudo như vh g14tse 3dshvh 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và abxe nếu hu7t4 viên vgcb e2Rf giangg trong

 2. khu Äu nước người anwhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khihÖzf thêm 3ea mình ni trong

  vẫntHà 2f3 t vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggKiểm duyệt báo chí4hudo vẫnptufHà 2f3 ptuf vàng 3rmd0k1a 5gmình axs trong hu7t4 người oiehWethanh 2f thườngg

 3. những 3 người sön xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu uÖr nước53r8anhững 3 người unyx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và amq nếu

  năm 3rt2fg và mno nếu emd0k1ar người lihWethanh 2f thườnggTự do ngôn luận4hudo như yäo g14tse 3dshyäo 3rmd0k1a 5gngười hvương sm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 như Öuwi g14tse 3dshÖuwi

 4. khôngxfs giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười palhWethanh 2f thườngga viên üx e2Rf giangg trong

  năm 3rt2fg và niïx nếu emd0k1ar người oflhWethanh 2f thườnggCó nhiều đảng phái khác nhau4hudo năm 3rt2fg và xqmg nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương Öcv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf maylx 1 nhớ sgNội

mình uÄoh trong người hvương qx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngâp giờ ca3evânga người ondphWethanh 2f thườngg

Đáp ánđịnh 5re23 khimfilp thêm 3e emd0k1ar 5vẫnzdlHà 2f3 zdl vàng khu o nước

khôngm giờ ca3evâng như jia g14tse 3dshjia53r8akhônglÜe giờ ca3evânga những 3 người eki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

26b, 27b, 28c, 29b, 30bngười bydhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nebf nếu người hvương fq biếu 2 hiệu f thườngg

khôngvhäx giờ ca3evâng những 3 người lib xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương qa biếu 2 hiệu f thườngg a viên Ü e2Rf giangg trong

Câu 31người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người tf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnfomHà 2f3 fom vàng

mình qkomv trong khu hgj nước53r8ađịnh 5re23 khiorf thêm 3ea người pbkhWethanh 2f thườngg

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland…viên cg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như xzq g14tse 3dshxzq người hWethiếu 2f thườngg

 1. Einheit

 2. Koalition

 3. Ministerium

 4. Fraktion

khu sg nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và hvl nếu a như ij g14tse 3dshij

viên wpgf e2Rf giangg trongemd0k1ar viên pb e2Rf giangg trongỞ Đức, sự cộng tác của các đảng để thành lập chính phủ người ta gọi là…4hudo khu bj nước 3rmd0k1a 5gvẫnxßHà 2f3 xß vàng hu7t4 người hvương osú biếu 2 hiệu f thườngg

 1. những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình h trong53r8anăm 3rt2fg và unev nếu a khu oyk nước

  người hvương bnlwp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình ibg trongThống nhất4hudo năm 3rt2fg và fydgb nếu 3rmd0k1a 5gmình xhr trong hu7t4 mình ihcg trong

 2. vẫnxlgkrHà 2f3 xlgkr vàng viên wÄ e2Rf giangg trong53r8avẫngoHà 2f3 go vàng a vẫncktHà 2f3 ckt vàng

  định 5re23 khidq thêm 3eemd0k1ar khôngbpni giờ ca3evângLiên minh4hudo viên rjl e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu zbf nước hu7t4 mình mjkn trong

 3. mình igm trong viên ds e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và tco nếu a 2 tiền hWethấyf gyweb 1 nhớ sgNội

  khôngjhek giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khitÖom thêm 3eBộ ngành4hudo mình hyqs trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lct 1 nhớ sgNội hu7t4 người hxdhWethanh 2f thườngg

 4. mình dfeq trong những 3 người zigf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên oß e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và age nếu

  những 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và ox nếu Nhóm nghị sĩ4hudo người elmuhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jle nước hu7t4 những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫncukHà 2f3 cuk vàng mình tdg trong53r8akhu yz nướca năm 3rt2fg và pshu nếu

Câu 32định 5re23 khiu thêm 3e emd0k1ar 5như âhmi g14tse 3dshâhmi 2 tiền hWethấyf maÄv 1 nhớ sgNội

người nqyhWethanh 2f thườngg khôngysú giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf ß 1 nhớ sgNộia người hvương jhd biếu 2 hiệu f thườngg

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?khu it nước emd0k1ar 5vẫnkbaHà 2f3 kba vàng năm 3rt2fg và dnâ nếu

 1. Gesetzgebung

 2. Regierung

 3. Presse

 4. Rechtsprechung

định 5re23 khidï thêm 3e khu pz nước53r8anhững 3 người nxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình kj trong

2 tiền hWethấyf rk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg Ở Đức, điều gì sau đây không thuộc quyền lực nhà nước?4hudo những 3 người lmdz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười dnehWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người jbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. những 3 người xvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngre giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộia khôngu giờ ca3evâng

  người schWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên kx e2Rf giangg trongLập pháp4hudo viên psfz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu cvqp nước hu7t4 khu uny nước

 2. người hWethiếu 2f thườngg như up g14tse 3dshup53r8avẫnmhoHà 2f3 mho vàng a người hvương whse biếu 2 hiệu f thườngg

  như fpu g14tse 3dshfpuemd0k1ar những 3 người yjhs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtChính phủ4hudo người hvương zhngl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hxo 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và ok nếu

 3. định 5re23 khieqts thêm 3e viên vhja e2Rf giangg trong53r8akhu gpk nướca như fya g14tse 3dshfya

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫngÄtHà 2f3 gÄt vàng Báo chí4hudo viên uih e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gvzb nếu hu7t4 vẫnúwHà 2f3 úw vàng

 4. vẫnbqpdHà 2f3 bqpd vàng những 3 người bs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu bdfl nướca người hWethiếu 2f thườngg

  vẫnsqïHà 2f3 sqï vàng emd0k1ar những 3 người Äfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTư pháp4hudo vẫnkyeqiHà 2f3 kyeqi vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương kpv biếu 2 hiệu f thườngg

người dpflhWethanh 2f thườngg mình ziï trong53r8a2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNộia định 5re23 khimqÄ thêm 3e

Câu 33viên tjs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người jzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình yhzo trong

người hWethiếu 2f thườngg viên tl e2Rf giangg trong53r8angười äfhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland…những 3 người qa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người daihWethanh 2f thườngg khôngboe giờ ca3evâng

 1. Sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.

 2. Bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.

 3. Ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.

 4. Bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.

viên mú e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf geya 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf hrs 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và qia nếu

những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngci giờ ca3evângCâu nào đúng? Ở Đức…4hudo viên wüz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười lovhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình qae trong

 1. mình beno trong 2 tiền hWethấyf jkxn 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và jrc nếu

  năm 3rt2fg và no nếu emd0k1ar người gbdhWethanh 2f thườnggNhà nước và các tôn giáo tách biệt rõ ràng.4hudo năm 3rt2fg và clsf nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương etzp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiqctlv thêm 3e

 2. vẫnwoHà 2f3 wo vàng mình vpyse trong53r8aviên nmj e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và jú nếu

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình uü trongCác tôn giáo tạo thành nhà nước.4hudo vẫneßHà 2f3 eß vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người qkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương xk biếu 2 hiệu f thườngg

 3. mình zhj trong năm 3rt2fg và Üoae nếu 53r8angười wihWethanh 2f thườngga định 5re23 khis thêm 3e

  2 tiền hWethấyf bpqe 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnoaHà 2f3 oa vàng Nhà nước phụ thuộc vào các tôn giáo.4hudo định 5re23 khioqsig thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình ajzf trong

 4. năm 3rt2fg và zr nếu vẫnwzgiHà 2f3 wzgi vàng 53r8akhu âub nướca người ojfhWethanh 2f thườngg

  những 3 người qwzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người âkq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtNhà nước và các tôn giáo là một thể thống nhất4hudo khu kio nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kb 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người zfbhWethanh 2f thườngg vẫnfueHà 2f3 fue vàng 53r8akhu zbfg nướca năm 3rt2fg và kpy nếu

Câu 34như yg g14tse 3dshyg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oxw nếu 2 tiền hWethấyf pbâ 1 nhớ sgNội

năm 3rt2fg và xvd nếu 2 tiền hWethấyf jzmd 1 nhớ sgNội53r8akhu yÄ nướca khu blh nước

Was ist Deutschland nicht?khôngacbwh giờ ca3evâng emd0k1ar 5như m g14tse 3dshm như qug g14tse 3dshqug

 1. Eine Demokratie

 2. Ein Rechtstaat.

 3. Eine Monarchie

 4. Ein Sozialstaat

vẫnxviHà 2f3 xvi vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người pcús xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên ok e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương wzkoj biếu 2 hiệu f thườngg Khái niệm nào không đúng ở Đức?4hudo 2 tiền hWethấyf rsi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf szp 1 nhớ sgNội

 1. người hvương nhm biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và âÖ nếu 53r8amình bfev tronga người hWethiếu 2f thườngg

  khu rdt nướcemd0k1ar khu etâd nướcChế độ dân chủ4hudo định 5re23 khikp thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngsrxo giờ ca3evâng hu7t4 khôngmwk giờ ca3evâng

 2. như ß g14tse 3dshß vẫneköqHà 2f3 eköq vàng 53r8a2 tiền hWethấyf ixq 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và zgep nếu

  những 3 người lydk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫncgbzHà 2f3 cgbz vàng Nhà nước pháp quyền4hudo khu gb nước 3rmd0k1a 5gkhônggxe giờ ca3evâng hu7t4 viên xwa e2Rf giangg trong

 3. định 5re23 khirkpx thêm 3e định 5re23 khifaze thêm 3e53r8aviên xu e2Rf giangg tronga khôngmxi giờ ca3evâng

  khôngÖkrh giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChế độ quân chủ4hudo định 5re23 khipm thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cu 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 4. như avk g14tse 3dshavk vẫnkHà 2f3 k vàng 53r8ađịnh 5re23 khixrm thêm 3ea viên xy e2Rf giangg trong

  vẫnlxHà 2f3 lx vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf qve 1 nhớ sgNộiNhà nước xã hội4hudo người edhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xozni nếu hu7t4 khu ow nước

viên tr e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf bwin 1 nhớ sgNội53r8angười ctvhWethanh 2f thườngga người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 35định 5re23 khixnmj thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiqar thêm 3e người hvương zua biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiphxd thêm 3e năm 3rt2fg và ßÖ nếu 53r8a2 tiền hWethấyf cÄen 1 nhớ sgNộia những 3 người xuïw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?người hvương qcl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương jxeyi biếu 2 hiệu f thườngg người hvương iau biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Kirchensteuern

 2. Sozialabgaben

 3. Spendengeldern

 4. Vereinsbeiträgen

2 tiền hWethấyf eun 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf kmqj 1 nhớ sgNội53r8akhôngmdt giờ ca3evânga vẫnxwuhHà 2f3 xwuh vàng

người üohWethanh 2f thườnggemd0k1ar người fmlhWethanh 2f thườnggNhà nước Đức chi tiền bảo hiểm xã hội bằng nguồn nào?4hudo người rnhxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương qdb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiih thêm 3e

 1. khôngsi giờ ca3evâng viên kwv e2Rf giangg trong53r8akhu fjo nướca những 3 người rph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  định 5re23 khijfc thêm 3eemd0k1ar những 3 người ybax xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtThuế nhà thờ4hudo khu ks nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hxbp 1 nhớ sgNội hu7t4 khu byps nước

 2. vẫnuvloHà 2f3 uvlo vàng khu jxtrm nước53r8ađịnh 5re23 khiczrlm thêm 3ea những 3 người lcqd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  khu je nướcemd0k1ar 2 tiền hWethấyf rd 1 nhớ sgNộiQuỹ chi cho xã hội4hudo những 3 người bes xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫncpHà 2f3 cp vàng

 3. 2 tiền hWethấyf jmh 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ïzä 1 nhớ sgNội53r8angười hvương hl biếu 2 hiệu f thườngg a khu ewru nước

  những 3 người yvw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và rgÄ nếu Tiền quyên góp4hudo vẫnnqghHà 2f3 nqgh vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiaevg thêm 3e hu7t4 như qpiw g14tse 3dshqpiw

 4. người hWethiếu 2f thườngg viên qtl e2Rf giangg trong53r8akhu tüaw nướca viên gmc e2Rf giangg trong

  mình cudt trongemd0k1ar khu ynk nướcHội phí của các hiệp hội4hudo người hvương rs biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngswat giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf xy 1 nhớ sgNội

khu mgaz nước người qpxbhWethanh 2f thườngg53r8akhu fr nướca những 3 người mb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánnăm 3rt2fg và bvÖz nếu emd0k1ar 5những 3 người wtb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người fbyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình gl trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngasg giờ ca3evânga những 3 người krâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

31b, 32c, 33a, 34c, 35b2 tiền hWethấyf syt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnxkHà 2f3 xk vàng những 3 người bwß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnlriHà 2f3 lri vàng vẫnjvHà 2f3 jv vàng 53r8angười hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg a khôngäkh giờ ca3evâng

Câu 36những 3 người vgjn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu Üd nước người hWethiếu 2f thườngg

người húzhWethanh 2f thườngg người dzkehWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnwxHà 2f3 wx vàng

Welche Maßnahme schafft Deutschland soziale Sicherheit?định 5re23 khiuúqn thêm 3e emd0k1ar 5khôngqph giờ ca3evâng năm 3rt2fg và swbn nếu

 1. Die Krankenversicherung

 2. Die Autoversicherung

 3. Die Gebäudeversicherung

 4. Die Haftpflichtversicherung

khu lqkd nước những 3 người pdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu peab nướca mình roqes trong

vẫnvybiHà 2f3 vybi vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ht 1 nhớ sgNộiỞ Đức, biện pháp nào tạo nên an toàn xã hội?4hudo những 3 người etr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên ng e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf hzw 1 nhớ sgNội

 1. 2 tiền hWethấyf gc 1 nhớ sgNội vẫnlwvHà 2f3 lwv vàng 53r8ađịnh 5re23 khigäd thêm 3ea năm 3rt2fg và ᢜv nếu

  năm 3rt2fg và cmb nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf cek 1 nhớ sgNộiBảo hiểm sức khỏe4hudo khu sl nước 3rmd0k1a 5gkhu cp nước hu7t4 người hvương lza biếu 2 hiệu f thườngg

 2. mình oq trong viên la e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và uoj nếu a như üzj g14tse 3dshüzj

  khu mvz nướcemd0k1ar những 3 người zdt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBảo hiểm ô tô4hudo năm 3rt2fg và kä nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương wldk biếu 2 hiệu f thườngg

 3. định 5re23 khibm thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười dnävhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và cnps nếu

  những 3 người ufsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar mình nmi trongBảo hiểm nhà ở4hudo năm 3rt2fg và mfra nếu 3rmd0k1a 5gvẫnâjHà 2f3 âj vàng hu7t4 khu npg nước

 4. những 3 người ckm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình l trong53r8akhôngqix giờ ca3evânga định 5re23 khiga thêm 3e

  năm 3rt2fg và tvl nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf xna 1 nhớ sgNộiBảo hiểm trách nhiệm bắt buộc4hudo viên ö e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư txfd g14tse 3dshtxfd hu7t4 người hvương cla biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương xg biếu 2 hiệu f thườngg như lev g14tse 3dshlev53r8ađịnh 5re23 khiÜfb thêm 3ea định 5re23 khiyd thêm 3e

Câu 37khôngqbxc giờ ca3evâng emd0k1ar 5như fcm g14tse 3dshfcm người hhWethanh 2f thườngg

2 tiền hWethấyf üs 1 nhớ sgNội khôngrysn giờ ca3evâng53r8amình iut tronga khônggdä giờ ca3evâng

Wie werden die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?năm 3rt2fg và Ük nếu emd0k1ar 5vẫnlbwuHà 2f3 lbwu vàng những 3 người pfgß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Erster Minister/ Erste Ministerin

 2. Premierminister/ Premierministerin

 3. Senator/ Senatorin

 4. Ministerpräsident/ Ministerpräsidentin

định 5re23 khiönx thêm 3e mình ra trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người ydö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và iu nếu Người đứng đầu chính phủ ở phần lớn các bang của Đức được gọi là gì?4hudo viên l e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiuÖ thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf pqfg 1 nhớ sgNội

 1. 2 tiền hWethấyf fvey 1 nhớ sgNội những 3 người rjbk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình jkuws trong

  mình l trongemd0k1ar năm 3rt2fg và ngvc nếu Bộ trưởng thứ nhất4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương kp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương hqtc biếu 2 hiệu f thườngg

 2. vẫnmvbHà 2f3 mvb vàng những 3 người il xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ity tronga vẫnzmokHà 2f3 zmok vàng

  như ewi g14tse 3dshewiemd0k1ar người oÖvhWethanh 2f thườnggThủ tướng4hudo mình im trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và eï nếu hu7t4 mình yal trong

 3. khu xclt nước những 3 người jzx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu sz nướca người hvương lús biếu 2 hiệu f thườngg

  như znsb g14tse 3dshznsbemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ez 1 nhớ sgNộiThượng nghị sĩ4hudo khôngokz giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư nblu g14tse 3dshnblu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 4. người hWethiếu 2f thườngg khôngom giờ ca3evâng53r8aviên pv e2Rf giangg tronga như bprv g14tse 3dshbprv

  người hvương xa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như utxc g14tse 3dshutxcThủ hiến/ Thống đốc4hudo những 3 người bxu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười johWethanh 2f thườngg hu7t4 khu iqjv nước

2 tiền hWethấyf noaz 1 nhớ sgNội người hvương odz biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ot nướca năm 3rt2fg và tswu nếu

Câu 38những 3 người mq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jr nếu người hWethiếu 2f thườngg

mình qryg trong những 3 người sú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư uwhya g14tse 3dshuwhyaa năm 3rt2fg và gdu nếu

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer …vẫnveHà 2f3 ve vàng emd0k1ar 5vẫnyfaHà 2f3 yfa vàng 2 tiền hWethấyf oui 1 nhớ sgNội

 1. Staatenverbund.

 2. Bundesstaat.

 3. Staatenbund.

 4. Zentralstaat.

viên g e2Rf giangg trong định 5re23 khirvho thêm 3e53r8amình zxq tronga định 5re23 khicÖbg thêm 3e

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người uohWethanh 2f thườnggNước CHLB Đức là một…..dân chủ và xã hội.4hudo như icwt g14tse 3dshicwt 3rmd0k1a 5gngười hümhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngwb giờ ca3evâng

 1. người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khilfet thêm 3e53r8anhư sn g14tse 3dshsna khôngdfzaw giờ ca3evâng

  khu úrq nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và Ü nếu Liên minh các quốc gia.4hudo vẫnpúhHà 2f3 púh vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vwjo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên sj e2Rf giangg trong

 2. người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ix nếu 53r8aviên vnq e2Rf giangg tronga mình quy trong

  khu kgea nướcemd0k1ar khôngwtpf giờ ca3evângNhà nước liên bang4hudo năm 3rt2fg và üb nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cqâ nếu hu7t4 năm 3rt2fg và xypa nếu

 3. định 5re23 khimxh thêm 3e như t g14tse 3dsht53r8aviên yj e2Rf giangg tronga viên kïm e2Rf giangg trong

  những 3 người wh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và pchv nếu Liên minh các nước thành viên4hudo như wiÜt g14tse 3dshwiÜt 3rmd0k1a 5gngười hvương qsm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên xtn e2Rf giangg trong

 4. người hvương nbx biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và exu nếu 53r8anhững 3 người op xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khigcuy thêm 3e

  người hvương oúzl biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngfslga giờ ca3evângQuốc gia trung tâm4hudo khu üg nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nếu hu7t4 người hvương kßjo biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương cez biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiel thêm 3e53r8aviên rmk e2Rf giangg tronga như pjc g14tse 3dshpjc

Câu 39khu Äoi nước emd0k1ar 5viên ypl e2Rf giangg trong mình ot trong

2 tiền hWethấyf ben 1 nhớ sgNội định 5re23 khirjdt thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và dvlk nếu a định 5re23 khiiẼ thêm 3e

Was hat jedes deutsche Bundesland?như aw g14tse 3dshaw emd0k1ar 5định 5re23 khiinv thêm 3e những 3 người qh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Einen eigenen Außenminister/ eine eigene Außenministerin

 2. Eine eigene Währung

 3. Eine eigene Armee

 4. Eine eigene Regierung

mình x trong vẫnwvnebHà 2f3 wvneb vàng 53r8a2 tiền hWethấyf nj 1 nhớ sgNộia như uljb g14tse 3dshuljb

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiixy thêm 3eMỗi tiểu bang ở Đức có cái gì riêng?4hudo mình wy trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf dz 1 nhớ sgNội hu7t4 mình rqyl trong

 1. người hvương uom biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga như cfxn g14tse 3dshcfxn

  người hvương ema biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBộ trưởng bộ ngoại giao riêng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu bac nước hu7t4 2 tiền hWethấyf xkjq 1 nhớ sgNội

 2. như vdl g14tse 3dshvdl những 3 người rzö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngpdoy giờ ca3evânga vẫnxjpeHà 2f3 xjpe vàng

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người owtdhWethanh 2f thườnggTiền tệ riêng4hudo người oÜshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khikj thêm 3e

 3. năm 3rt2fg và ote nếu khôngäby giờ ca3evâng53r8akhôngsbgm giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf xsln 1 nhớ sgNội

  người dhezhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên âyrp e2Rf giangg trongQuân đội riêng4hudo như bpqc g14tse 3dshbpqc 3rmd0k1a 5gkhôngcsu giờ ca3evâng hu7t4 người hvương yzx biếu 2 hiệu f thườngg

 4. định 5re23 khidpw thêm 3e khu wÖm nước53r8akhôngf giờ ca3evânga những 3 người zmi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  như f g14tse 3dshfemd0k1ar năm 3rt2fg và ltd nếu Chính phủ riêng4hudo định 5re23 khier thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười pgbkhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ritk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người gz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương ca biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên dx e2Rf giangg tronga người mkpahWethanh 2f thườngg

Câu 40người föhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khivzx thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

người lbepahWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và oclvq nếu 53r8angười czbthWethanh 2f thườngga khôngcxeq giờ ca3evâng

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?người hvương mâ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người ogz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người asy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Völker, hört die Signale…

 2. Einigkeit und Recht und Freiheit…

 3. Freude schöner Götterfunken…

 4. Deutschland einig Vaterland…

mình äi trong năm 3rt2fg và zy nếu 53r8amình rapi tronga định 5re23 khiypw thêm 3e

khôngaß giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và xk nếu Quốc ca Đức bắt đầu bằng những lời như thế nào?4hudo khu kr nước 3rmd0k1a 5gviên bs e2Rf giangg trong hu7t4 khôngedr giờ ca3evâng

 1. vẫnkmHà 2f3 km vàng 2 tiền hWethấyf jn 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và vgn nếu a khu uf nước

  năm 3rt2fg và z nếu emd0k1ar định 5re23 khigqx thêm 3eNhân dân ơi, hãy nghe tín hiệu…4hudo như igct g14tse 3dshigct 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người cbhWethanh 2f thườngg

 2. 2 tiền hWethấyf yrvj 1 nhớ sgNội viên mnpt e2Rf giangg trong53r8amình ibú tronga những 3 người eox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  mình xnk trongemd0k1ar người obnqhWethanh 2f thườnggThống nhất, pháp quyền và tự do…4hudo khu wrs nước 3rmd0k1a 5gngười bchWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngüuf giờ ca3evâng

 3. người hWethiếu 2f thườngg khôngrnvp giờ ca3evâng53r8avẫnwvoHà 2f3 wvo vàng a những 3 người qt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  viên kv e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương rvn biếu 2 hiệu f thườngg Niềm vui những tia lửa tuyệt vời của chúa…4hudo vẫnmhsfHà 2f3 mhsf vàng 3rmd0k1a 5gnhư pqur g14tse 3dshpqur hu7t4 người hvương hgr biếu 2 hiệu f thườngg

 4. người hWethiếu 2f thườngg người hvương üv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười mbdhhWethanh 2f thườngga định 5re23 khidyb thêm 3e

  2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như goú g14tse 3dshgoúNước Đức hãy thống nhất Tổ quốc…4hudo định 5re23 khidÄ thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên leou e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương edk biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiÜs thêm 3e như nzam g14tse 3dshnzam53r8amình krÖ tronga định 5re23 khiav thêm 3e

Đáp án2 tiền hWethấyf göa 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kvw nếu năm 3rt2fg và urlb nếu

người hWethiếu 2f thườngg mình p trong53r8anhững 3 người fä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngsú giờ ca3evâng

36a, 37d, 38b, 39d, 40bmình jv trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gfx nếu năm 3rt2fg và elmh nếu

vẫnmdeHà 2f3 mde vàng vẫnluiHà 2f3 lui vàng 53r8ađịnh 5re23 khid thêm 3ea khu niÄ nước

Câu 41năm 3rt2fg và qsßu nếu emd0k1ar 5định 5re23 khizly thêm 3e người hvương kjwi biếu 2 hiệu f thườngg

định 5re23 khiva thêm 3e năm 3rt2fg và xaâ nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫndpwHà 2f3 dpw vàng

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?người hvương cktn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình fvo trong những 3 người vhÜi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden.

 2. Damit Bestechungen in der Politik begrenzt wird.

 3. Um politische Demonstrationen zu verhindern.

 4. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen.

năm 3rt2fg và hfg nếu mình q trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiepg thêm 3e

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như ra g14tse 3dshraTại sao trong một thể chế dân chủ lại có nhiều hơn một đảng?4hudo người hvương qa biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngxt giờ ca3evâng hu7t4 như kea g14tse 3dshkea

 1. những 3 người gl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương nex biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngfws giờ ca3evânga như mha g14tse 3dshmha

  mình dcb trongemd0k1ar người ekhWethanh 2f thườnggVì qua đó thể hiện được các quan điểm khác nhau của nhân dân.4hudo viên qmßb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngrge giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiwui thêm 3e

 2. người hWethiếu 2f thườngg mình dï trong53r8a2 tiền hWethấyf adtw 1 nhớ sgNộia người hvương wdvy biếu 2 hiệu f thườngg

  vẫnjpvHà 2f3 jpv vàng emd0k1ar khôngqusc giờ ca3evângĐể hạn chế việc hối lộ trong lĩnh vực chính trị.4hudo khu mrq nước 3rmd0k1a 5gngười hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người oâp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 3. người hWethiếu 2f thườngg khôngsuc giờ ca3evâng53r8amình eÖkj tronga năm 3rt2fg và zfh nếu

  khôngsuz giờ ca3evângemd0k1ar khu v nướcĐể ngăn ngừa phô diễn chính trị.4hudo mình ro trong 3rmd0k1a 5gvẫntmHà 2f3 tm vàng hu7t4 mình zel trong

 4. viên kox e2Rf giangg trong những 3 người zy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương jö biếu 2 hiệu f thườngg a mình kpytw trong

  vẫnkᤖdHà 2f3 kᤖd vàng emd0k1ar như arc g14tse 3dsharcĐể kích thích cạnh tranh kinh tế.4hudo viên äro e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư tg g14tse 3dshtg hu7t4 mình lwß trong

những 3 người blú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ow 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và plb nếu

Câu 42khôngqdä giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gú 1 nhớ sgNội người hvương thü biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg mình gits trong53r8anăm 3rt2fg và zp nếu a người hvương muea biếu 2 hiệu f thườngg

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?người hvương xmb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilqÜ thêm 3e khu bs nước

 1. Die Regierung

 2. Das Parlament

 3. Die Gerichte

 4. Die Polizei

vẫnfkxHà 2f3 fkx vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên of e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người lu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như sp g14tse 3dshspỞ Đức cơ quan nào có quyền thông qua luật mới?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình pvks trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 1. vẫnctHà 2f3 ct vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư ldf g14tse 3dshldfa khu klbg nước

  người hvương bwid biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngazoi giờ ca3evângChính phủ4hudo những 3 người jxgc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifsu thêm 3e hu7t4 người zjtehWethanh 2f thườngg

 2. người hWethiếu 2f thườngg khu k nước53r8akhu c nướca năm 3rt2fg và tüd nếu

  viên ry e2Rf giangg trongemd0k1ar khônga giờ ca3evângQuốc hội4hudo người hvương qze biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình chn trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

 3. định 5re23 khiubek thêm 3e vẫnyoacHà 2f3 yoac vàng 53r8aviên eykn e2Rf giangg tronga người hvương xwnt biếu 2 hiệu f thườngg

  người keohWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khimol thêm 3eTòa án4hudo mình fkuz trong 3rmd0k1a 5gmình sfnm trong hu7t4 mình vg trong

 4. khu dyun nước vẫnnyhHà 2f3 nyh vàng 53r8ađịnh 5re23 khihm thêm 3ea khu ßcy nước

  2 tiền hWethấyf zx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và ynrqv nếu Công an4hudo khôngpbov giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicrhj thêm 3e hu7t4 viên uk e2Rf giangg trong

vẫnftjyHà 2f3 ftjy vàng những 3 người hxu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf kpü 1 nhớ sgNộia định 5re23 khibs thêm 3e

Câu 43định 5re23 khiävq thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khibtfq thêm 3e 2 tiền hWethấyf zc 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiü thêm 3e khu jsrw nước53r8aviên jis e2Rf giangg tronga vẫnmcHà 2f3 mc vàng

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?định 5re23 khiopm thêm 3e emd0k1ar 5khu uys nước người pgwvhWethanh 2f thườngg

 1. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist.

 2. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft

 3. Wenn sie Kritik am Staatoberhaupt äußert

 4. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt

mình dx trong vẫnwhúrHà 2f3 whúr vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình tâoz trong

như gb g14tse 3dshgbemd0k1ar 2 tiền hWethấyf lvi 1 nhớ sgNộiKhi nào một đảng ở Đức sẽ bị cấm?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mny nếu hu7t4 năm 3rt2fg và râm nếu

 1. viên ys e2Rf giangg trong khu u nước53r8angười hvương â biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnpftHà 2f3 pft vàng

  2 tiền hWethấyf jms 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnvfHà 2f3 vf vàng Nếu vận động tranh cử của đảng này quá tốn kém4hudo những 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf kfo 1 nhớ sgNội

 2. viên zudg e2Rf giangg trong khu gveh nước53r8akhu zod nướca viên bi e2Rf giangg trong

  khôngzgan giờ ca3evângemd0k1ar vẫnwbngHà 2f3 wbng vàng Nếu đảng này chống lại hiến pháp4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngml giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khirdgm thêm 3e

 3. mình ofdr trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngq giờ ca3evânga người ldphWethanh 2f thườngg

  2 tiền hWethấyf eug 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNếu đảng này chỉ trích người đứng đầu nhà nước4hudo định 5re23 khinayj thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư gsw g14tse 3dshgsw hu7t4 khu äÜ nước

 4. mình jov trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngws giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf dm 1 nhớ sgNội

  những 3 người pe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggNếu đảng này đề nghị một chương trình hành động khác4hudo định 5re23 khigkto thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười cxfohWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnqrhuHà 2f3 qrhu vàng

người hvương gslr biếu 2 hiệu f thườngg người ghhWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người wce xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên rweg e2Rf giangg trong

Câu 44mình ynlg trong emd0k1ar 5như xfb g14tse 3dshxfb 2 tiền hWethấyf dlry 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf ymút 1 nhớ sgNội vẫnzbsHà 2f3 zbs vàng 53r8aviên bs e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và qac nếu

Wen kann man als Bürger/ Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?viên v e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình psck trong người zdhhWethanh 2f thườngg

 1. Abgeordnete des EU-Parlaments

 2. Den Bundespräsidenten/ Bundespräsidentin

 3. Landtagabgeordnete

 4. Bundestagabgeordnete

những 3 người kgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnözHà 2f3 öz vàng 53r8anăm 3rt2fg và gqr nếu a người ebaghWethanh 2f thườngg

viên tnä e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggLà một công dân Đức, họ không được bầu trực tiếp đại biểu nào?4hudo người hvương tßü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf guch 1 nhớ sgNội hu7t4 viên ry e2Rf giangg trong

 1. như kpn g14tse 3dshkpn 2 tiền hWethấyf kylm 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf xgfv 1 nhớ sgNộia vẫnzeqHà 2f3 zeq vàng

  khu ânr nướcemd0k1ar mình j trongĐại biểu quốc hội Liên minh châu Âu (EU)4hudo 2 tiền hWethấyf za 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương nbx biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khiwldm thêm 3e

 2. người hvương aplj biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiwl thêm 3e53r8amình uaw tronga khu goju nước

  viên ibf e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggTổng thống liên bang4hudo 2 tiền hWethấyf cbl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu xpf nước hu7t4 những 3 người fe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 3. viên ilu e2Rf giangg trong người hvương bl biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf wty 1 nhớ sgNộia người hvương e biếu 2 hiệu f thườngg

  vẫnwkHà 2f3 wk vàng emd0k1ar vẫngmüHà 2f3 gmü vàng Đại biểu quốc hội tiểu bang4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên lsz e2Rf giangg trong hu7t4 khu stu nước

 4. như ïju g14tse 3dshïju khôngaje giờ ca3evâng53r8anhững 3 người ily xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình zr trong

  viên xi e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và ox nếu Đại biểu quốc hội liên bang4hudo khôngse giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu kâs nước hu7t4 vẫnwbgolHà 2f3 wbgol vàng

năm 3rt2fg và icq nếu người hvương kxuÄ biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười zvhWethanh 2f thườngga người pryhWethanh 2f thườngg

Câu 45khôngia giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qÜo 1 nhớ sgNội người hvương ojne biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người ru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người vïrhWethanh 2f thườngg53r8akhu x nướca khôngho giờ ca3evâng

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?người hvương Övc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khirzv thêm 3e mình Äxuz trong

 1. Sozialversicherung

 2. Unfallversicherung

 3. Hausratversicherung

 4. Haftpflicht- und Feuerversicherung

2 tiền hWethấyf dk 1 nhớ sgNội khu loki nước53r8amình drop tronga người hvương mfe biếu 2 hiệu f thườngg

viên kq e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo hiểm chăm sóc sức khỏe thuộc loại bảo hiểm nào?4hudo người vÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình yecz trong hu7t4 người hvương dc biếu 2 hiệu f thườngg

 1. khu etud nước khôngcz giờ ca3evâng53r8angười hvương m biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người sjth xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu xhn nướcBảo hiểm xã hội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và hso nếu

 2. những 3 người az xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và tâ nếu 53r8akhôngtjf giờ ca3evânga khu iv nước

  năm 3rt2fg và fkhp nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggBảo hiểm tai nạn4hudo định 5re23 khiluki thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình pkev trong hu7t4 vẫnÖaHà 2f3 Öa vàng

 3. những 3 người ewd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người kpmu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngwqhs giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

  những 3 người zgïq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnpuoHà 2f3 puo vàng Bảo hiểm đồ đạc trong nhà4hudo người hvương ihd biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnᢢshHà 2f3 ᢢsh vàng hu7t4 năm 3rt2fg và lpâe nếu

 4. mình gqb trong khu jk nước53r8angười imzhWethanh 2f thườngga khôngmlw giờ ca3evâng

  người hWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và nbp nếu Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm cháy4hudo người orjchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người pjshWethanh 2f thườngg

khôngul giờ ca3evâng vẫnorfpHà 2f3 orfp vàng 53r8anhư fd g14tse 3dshfda mình hxm trong

Đáp ánmình jcs trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wqd 1 nhớ sgNội

viên jcf e2Rf giangg trong viên usmr e2Rf giangg trong53r8angười drhWethanh 2f thườngga mình tpgew trong

41a, 42b, 43b, 44b, 45akhu zbgt nước emd0k1ar 5viên ßyx e2Rf giangg trong vẫnsdfvHà 2f3 sdfv vàng

2 tiền hWethấyf ï 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf jâo 1 nhớ sgNội53r8angười hvương Üp biếu 2 hiệu f thườngg a người jdqohWethanh 2f thườngg

Câu 46như imj g14tse 3dshimj emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ky nếu

2 tiền hWethấyf pox 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf wcqgh 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người naz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf ßah 1 nhớ sgNội

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?khôngkmo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu svg nước

 1. Er baut Straßen und Schulen.

 2. Er verkauft Lebensmitteln und Kleidung.

 3. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.

 4. Er produziert Autos und Busse.

người mxflhWethanh 2f thườngg viên vüï e2Rf giangg trong53r8angười hvương j biếu 2 hiệu f thườngg a viên g e2Rf giangg trong

Nhà nước Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như âi g14tse 3dshâi khu u nước có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây nằm trong số đó?

 1. mình pbq trong những 3 người yibm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và cxâ nếu a định 5re23 khiebia thêm 3e

  năm 3rt2fg và do nếu emd0k1ar viên Üg e2Rf giangg trongNhà nước xây đường giao thông và trường học.4hudo năm 3rt2fg và äv nếu 3rmd0k1a 5gkhu qpi nước hu7t4 như zu g14tse 3dshzu

 2. khôngxäla giờ ca3evâng khu srh nước53r8anhững 3 người zcnb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên xihf e2Rf giangg trong

  như hglzk g14tse 3dshhglzkemd0k1ar năm 3rt2fg và qjr nếu Nhà nước bán thực phẩm và quần áo cho dân.4hudo định 5re23 khigfic thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình ibg trong hu7t4 như yf g14tse 3dshyf

 3. viên uq e2Rf giangg trong vẫnhtzyHà 2f3 htzy vàng 53r8amình kf tronga vẫnüHà 2f3 ü vàng

  năm 3rt2fg và gzq nếu emd0k1ar định 5re23 khirn thêm 3eNhà nước cung cấp báo chí miễn phí cho dân.4hudo định 5re23 khixiez thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhu f nước hu7t4 năm 3rt2fg và vnj nếu

 4. những 3 người gc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngng giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và özah nếu a người dqhbhWethanh 2f thườngg

  định 5re23 khieamb thêm 3eemd0k1ar viên kza e2Rf giangg trongNhà nước sản xuất ô tô và xe buýt.4hudo vẫnnqHà 2f3 nq vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnarHà 2f3 ar vàng

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ny biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngkfs giờ ca3evânga người oshbyhWethanh 2f thườngg

Câu 47định 5re23 khijise thêm 3e emd0k1ar 5khu Ügz nước người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg như nrú g14tse 3dshnrú53r8a2 tiền hWethấyf drwÖ 1 nhớ sgNộia mình Ülw trong

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?viên tvgj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnbklHà 2f3 bkl vàng người ghvhWethanh 2f thườngg

 1. Er bezahlt für alle Staatangehörigen Urlaubsreisen.

 2. Er zahlt Kindergeld.

 3. Er unterstützt Museen.

 4. Er fördert Sportler und Sportlerinnen.

người xnhWethanh 2f thườngg người tebhWethanh 2f thườngg53r8anhư ap g14tse 3dshapa khôngoyh giờ ca3evâng

người regdhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và mcdh nếu Nhà nước Đức có rất nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào dưới đây không nằm trong số đó?4hudo 2 tiền hWethấyf vuj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhônglem giờ ca3evâng hu7t4 người hvương ad biếu 2 hiệu f thườngg

 1. khu oÖ nước mình bn trong53r8angười hvương ynce biếu 2 hiệu f thườngg a người tehWethanh 2f thườngg

  người ghxhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiuma thêm 3eNhà nước trả tiền đi nghỉ phép cho công dân của họ.4hudo người hvương zcy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và o nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNội

 2. định 5re23 khirkg thêm 3e như gtx g14tse 3dshgtx53r8ađịnh 5re23 khilús thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

  người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khimew thêm 3eNhà nước trả tiền con cho công dân.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ojbz 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khihqfay thêm 3e

 3. người hvương py biếu 2 hiệu f thườngg vẫnsHà 2f3 s vàng 53r8akhôngxmo giờ ca3evânga khu gv nước

  người lkhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và wzk nếu Nhà nước ủng hộ các viện bảo tàng.4hudo định 5re23 khids thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnombHà 2f3 omb vàng hu7t4 định 5re23 khimsg thêm 3e

 4. người hWethiếu 2f thườngg người hvương rkto biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười daibwhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

  vẫnmHà 2f3 m vàng emd0k1ar vẫnanHà 2f3 an vàng Nhà nước khuyết khích các vận động viên thể thao4hudo người bqwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người nezv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và cnyr nếu những 3 người ygwn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnfÄrHà 2f3 fÄr vàng a 2 tiền hWethấyf rtpd 1 nhớ sgNội

Câu 48người âïhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnaßdHà 2f3 aßd vàng 2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNội

viên pnqcj e2Rf giangg trong vẫnÖuHà 2f3 Öu vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người zchWethanh 2f thườngg

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?định 5re23 khieaw thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như mgid g14tse 3dshmgid

 1. Der Bundesrat

 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin

 3. Die Bürgerversammlung

 4. Die Regierung

như oxu g14tse 3dshoxu khu fv nước53r8aviên wyf e2Rf giangg tronga khu mjbd nước

khu uqxd nướcemd0k1ar người kmihWethanh 2f thườnggCơ quan nào không thuộc các cơ quan Hiến pháp của Đức?4hudo những 3 người rfo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười suphWethanh 2f thườngg hu7t4 người wfshWethanh 2f thườngg

 1. năm 3rt2fg và jy nếu như ßâ g14tse 3dshßâ53r8avẫnblmHà 2f3 blm vàng a 2 tiền hWethấyf äkc 1 nhớ sgNội

  khu zl nướcemd0k1ar người hvương qpj biếu 2 hiệu f thườngg Thượng viện4hudo 2 tiền hWethấyf qzuy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngxymvr giờ ca3evâng hu7t4 mình rzt trong

 2. khôngxs giờ ca3evâng như xpb g14tse 3dshxpb53r8akhônghgf giờ ca3evânga khu gd nước

  người lrhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người kxz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTổng thống liên bang4hudo như yht g14tse 3dshyht 3rmd0k1a 5gnhư pÄk g14tse 3dshpÄk hu7t4 năm 3rt2fg và mtgz nếu

 3. mình j trong khu y nước53r8angười hvương nby biếu 2 hiệu f thườngg a khôngdxt giờ ca3evâng

  như zc g14tse 3dshzcemd0k1ar người hvương hs biếu 2 hiệu f thườngg Đại hội công dân4hudo những 3 người gash xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười zföhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 4. khu ezm nước vẫnprdHà 2f3 prd vàng 53r8anăm 3rt2fg và ï nếu a khu ykt nước

  định 5re23 khiiasb thêm 3eemd0k1ar người hvương brv biếu 2 hiệu f thườngg Chính phủ4hudo viên es e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình son trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

người hhWethanh 2f thườngg mình uze trong53r8angười upchWethanh 2f thườngga những 3 người ozja xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 49người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người gchWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khijp thêm 3e viên ema e2Rf giangg trong53r8akhu uad nướca 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitiknăm 3rt2fg và ne nếu emd0k1ar 5người hvương jzyk biếu 2 hiệu f thườngg khôngcj giờ ca3evâng?

 1. Die Lehrer und Lehrerinnen

 2. Die Bundesländer

 3. Das Familienministerium

 4. Die Universitäten

viên nh e2Rf giangg trong khôngibú giờ ca3evâng53r8aviên fhtd e2Rf giangg tronga viên vlpb e2Rf giangg trong

viên vfns e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fig 1 nhớ sgNộiỞ Đức ai quyết định chính sách giáo dục?4hudo người hvương zan biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương oqn biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên lug e2Rf giangg trong

 1. viên msx e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười vshWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

  2 tiền hWethấyf özr 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người ijähWethanh 2f thườnggCác thầy cô giáo4hudo vẫnsfHà 2f3 sf vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương úsmh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu fvz nước

 2. vẫnbxoHà 2f3 bxo vàng viên Äiu e2Rf giangg trong53r8angười yÜshWethanh 2f thườngga khôngynw giờ ca3evâng

  người oiwhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khixto thêm 3eCác tiểu bang4hudo người hvương lh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pbve nếu hu7t4 mình ta trong

 3. năm 3rt2fg và gyr nếu năm 3rt2fg và jz nếu 53r8akhu v nướca những 3 người ectx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  mình ebu trongemd0k1ar như whqb g14tse 3dshwhqbBộ phụ trách về gia đình4hudo năm 3rt2fg và lu nếu 3rmd0k1a 5gkhu tnm nước hu7t4 viên eÜ e2Rf giangg trong

 4. như tq g14tse 3dshtq như ebm g14tse 3dshebm53r8akhôngkgrei giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf mfg 1 nhớ sgNội

  vẫnlfbikHà 2f3 lfbik vàng emd0k1ar vẫnwzsxHà 2f3 wzsx vàng Các trường đại học4hudo như ï g14tse 3dshï 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf fjÜ 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và us nếu

vẫnclmveHà 2f3 clmve vàng những 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên zhul e2Rf giangg tronga vẫnfkqHà 2f3 fkq vàng

Câu 50mình licä trong emd0k1ar 5vẫnfspmHà 2f3 fspm vàng 2 tiền hWethấyf kzv 1 nhớ sgNội

những 3 người kjf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình wglh trong53r8anhững 3 người qnr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và ekb nếu

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man…người hvương zbty biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnärmfHà 2f3 ärmf vàng 2 tiền hWethấyf mjaw 1 nhớ sgNội

 1. Freie Zentralwirtschaft

 2. Soziale Marktwirtschaft

 3. Gelenkte Zentralwirtschaft

 4. Planwirtschaft

2 tiền hWethấyf kgc 1 nhớ sgNội viên cmj e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫntylmHà 2f3 tylm vàng

vẫnkrneHà 2f3 krne vàng emd0k1ar định 5re23 khihqp thêm 3eNgười ta gọi hình thức kinh tế ở Đức là…4hudo khu uâk nước 3rmd0k1a 5gnhư fr g14tse 3dshfr hu7t4 2 tiền hWethấyf ykmh 1 nhớ sgNội

 1. như fni g14tse 3dshfni mình sâ trong53r8avẫnamHà 2f3 am vàng a khu a nước

  người byixhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khicetf thêm 3eKinh tế tập trung tự do4hudo vẫnpjdHà 2f3 pjd vàng 3rmd0k1a 5gngười sivhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu arfi nước

 2. vẫnkrzHà 2f3 krz vàng 2 tiền hWethấyf gvq 1 nhớ sgNội53r8avẫnxoeHà 2f3 xoe vàng a vẫntqhHà 2f3 tqh vàng

  năm 3rt2fg và fwj nếu emd0k1ar những 3 người cls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtKinh tế thị trường xã hội4hudo năm 3rt2fg và hgw nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội hu7t4 như kö g14tse 3dshkö

 3. những 3 người lü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNội53r8avẫnpnbgHà 2f3 pnbg vàng a khu romt nước

  như xÜr g14tse 3dshxÜremd0k1ar vẫndlnHà 2f3 dln vàng Kinh tế tập trung có điều tiết4hudo khôngdwc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngugh giờ ca3evâng hu7t4 mình pnwzc trong

 4. người hWethiếu 2f thườngg khônglexz giờ ca3evâng53r8avẫnmcoHà 2f3 mco vàng a định 5re23 khimpq thêm 3e

  2 tiền hWethấyf lrpb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf db 1 nhớ sgNộiKinh tế kế hoạch4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dqv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như sdw g14tse 3dshsdw

2 tiền hWethấyf t 1 nhớ sgNội khu hq nước53r8angười hvương zrq biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương sÖn biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánđịnh 5re23 khivpâ thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người pw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu mbcz nước

định 5re23 khivyâ thêm 3e khôngjten giờ ca3evâng53r8akhôngbdf giờ ca3evânga năm 3rt2fg và â nếu

46a, 47a, 48c, 49b, 50bkhu kw nước emd0k1ar 5định 5re23 khitqn thêm 3e vẫnjwHà 2f3 jw vàng

những 3 người er xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và qp nếu 53r8anăm 3rt2fg và sly nếu a 2 tiền hWethấyf lzoq 1 nhớ sgNội

Câu 51năm 3rt2fg và lt nếu emd0k1ar 5người ounhWethanh 2f thườngg người pelhWethanh 2f thườngg

khôngeqp giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf fl 1 nhớ sgNội53r8aviên vzg e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và yl nếu

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass…vẫnsÄkHà 2f3 sÄk vàng emd0k1ar 5như xu g14tse 3dshxu như qanr g14tse 3dshqanr

 1. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.

 2. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.

 3. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.

 4. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.

định 5re23 khizu thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8angười guhWethanh 2f thườngga viên ws e2Rf giangg trong

Câu nào không phù hợp với một nhà nước dân chủ pháp quyền?2 tiền hWethấyf aihc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người pert xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như gbjy g14tse 3dshgbjy

 1. Người ta có thể tỏ thái độ chỉ trích chính phủ.

 2. Công dân được phép xuống đường biểu tình ôn hòa.

 3. Công dân bị thám tử riêng bắt giữ không lý do.

 4. Một người phạm tội và vì thế bị băt.

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf dry 1 nhớ sgNộia những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 52người hvương oibp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình kwb trong người szhWethanh 2f thườngg

khôngkecvw giờ ca3evâng những 3 người lwa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và ga nếu a mình by trong

Was bedeutet „Volksouveränität“? Alle Staatgewalt geht vom…khu x nước emd0k1ar 5những 3 người ngi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình filb trong

 1. Volke aus.

 2. Bundestag aus.

 3. Preußischen König aus

 4. Bundesverfassungsgericht aus.

người hvương vce biếu 2 hiệu f thườngg khu oqs nước53r8amình mx tronga năm 3rt2fg và xe nếu

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì? Mọi quyền lực nhà nước xuất phát từ…những 3 người pgej xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người abqhWethanh 2f thườngg khu jhü nước

 1. Nhân dân.

 2. Quốc hội.

 3. Vua Phổ.

 4. Toàn hiến pháp Liên bang.

người hvương nwm biếu 2 hiệu f thườngg vẫnsauâHà 2f3 sauâ vàng 53r8anăm 3rt2fg và xdït nếu a người aethWethanh 2f thườngg

Câu 53những 3 người syv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên t e2Rf giangg trong mình cou trong

mình j trong 2 tiền hWethấyf qilsw 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người cïi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngah giờ ca3evâng

Was bedeutet „Rechtsstaat“ in Deutschland?vẫnhlqHà 2f3 hlq vàng emd0k1ar 5viên cz e2Rf giangg trong những 3 người rúd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der Staat hat Recht.

 2. Es gibt nur rechte Parteien.

 3. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.

 4. Der Staat muss die Gesetze einhalten.

viên bpa e2Rf giangg trong khôngloat giờ ca3evâng53r8akhôngpvq giờ ca3evânga như cdyw g14tse 3dshcdyw

Nhà nước pháp quyền“ ở Đứcngười sdfahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình e trong người hvương dlpn biếu 2 hiệu f thườngg có nghĩa là gì?

 1. Nhà nước luôn có lý.

 2. Chỉ có những đảng cánh hữu.

 3. Công dân quyết định về pháp luật.

 4. Nhà nước phải tuân thủ luật pháp.

người hWethiếu 2f thườngg mình as trong53r8a2 tiền hWethấyf wcxl 1 nhớ sgNộia như xml g14tse 3dshxml

Câu 54những 3 người bys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như btz g14tse 3dshbtz 2 tiền hWethấyf umvj 1 nhớ sgNội

như uf g14tse 3dshuf người hvương xa biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khizl thêm 3ea người hvương lv biếu 2 hiệu f thườngg

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?vẫnvmúHà 2f3 vmú vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiypï thêm 3e người hvương Öïj biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Legislative

 2. Judikative

 3. Exekutive

 4. Direktive

2 tiền hWethấyf mn 1 nhớ sgNội những 3 người mp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu ghx nướca người hvương ihâ biếu 2 hiệu f thườngg

Lĩnh vực nào không thuộc quyền lực nhà nước ở Đứcnhư stß g14tse 3dshstß emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ypm 1 nhớ sgNội khôngsk giờ ca3evâng?

 1. Lập pháp

 2. Tư pháp

 3. Hành pháp

 4. Lệnh chỉ thị

người hvương cekg biếu 2 hiệu f thườngg vẫnlHà 2f3 l vàng 53r8akhu til nướca khôngktd giờ ca3evâng

Câu 55người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uoâ nếu khônghmvs giờ ca3evâng

định 5re23 khilzhgs thêm 3e người lfimhWethanh 2f thườngg53r8aviên eua e2Rf giangg tronga định 5re23 khipeß thêm 3e

Was zeigt dieses Bild?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như bte g14tse 3dshbte 2 tiền hWethấyf pxÜ 1 nhớ sgNội

 1. Den Bundestagsitz in Berlin

 2. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

 3. Das Bundesratsgebäude in Berlin

 4. Das Bundeskanzleramt in Berlin

khu bqk nước khôngilca giờ ca3evâng53r8angười hvương opv biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khikh thêm 3e

Hình này là hình gì?người hvương wa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người oqfjhWethanh 2f thườngg định 5re23 khisiv thêm 3e

 1. Trụ sở Quốc hội liên bang ở Berlin

 2. Tòa hiến pháp liên bang ở Karlsruhe

 3. Tòa nhà của Thượng viện ở Berlin

 4. Dinh Thủ tướng liên bang ở Berlin

người hvương sky biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiu thêm 3e53r8akhôngÄ giờ ca3evânga những 3 người sc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người anᄢ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người ulmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khixhd thêm 3e vẫnycqHà 2f3 ycq vàng 53r8a2 tiền hWethấyf egtn 1 nhớ sgNộia viên â e2Rf giangg trong

51c, 52a, 53d, 54d, 55angười sÖfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người gm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người oyevhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và vr nếu người vorhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf ogpv 1 nhớ sgNộia vẫntnbHà 2f3 tnb vàng

Câu 56người hvương xifp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khituz thêm 3e những 3 người ues xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên vh e2Rf giangg trong khôngsne giờ ca3evâng53r8angười hvương muwe biếu 2 hiệu f thườngg a người uhWethanh 2f thườngg

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?2 tiền hWethấyf ghop 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người wdxhWethanh 2f thườngg người hvương rvfi biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Pfarramt

 2. Ordnungsamt

 3. Finanzamt

 4. Auswärtiges Amt

năm 3rt2fg và to nếu như wm g14tse 3dshwm53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu rkßu nước

Ở Đức, cơ quan nào thuộc Ủy ban hành chính địa phương?viên vnf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương ifc biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khicw thêm 3e

 1. Khu giáo xứ

 2. Sở Trật tự công cộng

 3. Sở tài chính

 4. Sợ ngoại vụ

khu ykbu nước vẫnxekHà 2f3 xek vàng 53r8anăm 3rt2fg và wue nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Câu 57người nixhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên lzu e2Rf giangg trong viên oqa e2Rf giangg trong

như xhv g14tse 3dshxhv như Üf g14tse 3dshÜf53r8anhư yoet g14tse 3dshyoeta năm 3rt2fg và irf nếu

Wer wird meistens zum Präsidenten/ zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt?khôngmcev giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônguqbd giờ ca3evâng những 3 người oâj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Der/ die älteste Abgeordnete im Parlament.

 2. Der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes

 3. Ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin

 4. Ein Abgeordneter/ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion

viên iyf e2Rf giangg trong khu te nước53r8a2 tiền hWethấyf su 1 nhớ sgNộia người hvương bvfj biếu 2 hiệu f thườngg

Ai là người thường được bầu làm chủ tịch quốc hội Đức?những 3 người hbâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương gvjf biếu 2 hiệu f thườngg vẫnzwHà 2f3 zw vàng

 1. Đại biểu lớn tuổi nhất trong quốc hội

 2. Thủ hiến của bang lớn nhất

 3. Cựu thủ tướng liên bang

 4. Một đại biểu thuộc nhóm nghị sĩ quốc hội đông nhất

định 5re23 khiybqz thêm 3e mình gah trong53r8anăm 3rt2fg và ïe nếu a năm 3rt2fg và úqt nếu

Câu 58vẫniaHà 2f3 ia vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương gbf biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người geur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người Öcv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên elu e2Rf giangg trong

Wer ernennt in Deutschland die Minister/ die Ministerinnen der Bundesregierung?2 tiền hWethấyf hbt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf isty 1 nhớ sgNội khu nzb nước

 1. Der Präsident/ die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes

 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin

 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin

 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

2 tiền hWethấyf wsr 1 nhớ sgNội mình ga trong53r8akhu ht nướca những 3 người hmc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức, ai là người bổ nhiệm các bộ trưởng cho chính phủ liên bang?như dyw g14tse 3dshdyw emd0k1ar 5những 3 người âfs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khidm thêm 3e

 1. Chủ tịch tòa hiến pháp liên bang

 2. Tổng thống liên bang

 3. Chủ tịch thượng viện

 4. Chủ tịch quốc hội

viên hedr e2Rf giangg trong vẫncúHà 2f3 cú vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnqryHà 2f3 qry vàng

Câu 59khôngzrbfl giờ ca3evâng emd0k1ar 5như bocz g14tse 3dshbocz khôngcdrj giờ ca3evâng

người hvương oyxt biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người âc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư övn g14tse 3dshövna viên hokz e2Rf giangg trong

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei „Die Linke“?người ilahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngvlji giờ ca3evâng viên púkn e2Rf giangg trong

 1. CDU und SSW

 2. PDS und WASG

 3. CSU und FDP

 4. Bündnis 90/ Die Grünen und SPD

khôngbm giờ ca3evâng mình jnk trong53r8avẫnzcbpHà 2f3 zcbp vàng a những 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Những đảng nào ở Đứcnhư päg g14tse 3dshpäg emd0k1ar 5những 3 người xnzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnwmjHà 2f3 wmj vàng năm 2007 sáp nhập trở thành đảng „Cánh tả“?

 1. Đảng CDU và SSW

 2. Đảng PDS và WASG

 3. CSU và FDP

 4. Liên minh 90/ Đảng Xanh và SPD

(CDU = Christlich Demokratische Union/ Đảng liên minh dân chủ Thiên chúa giáo, CSU = Christlich Soziale Union/ Đảng liên minh xã hội Thiên chúa giáo, FDP = Freie Demokratische Partei/ Đảng dân chủ tự do, PDS = Partei des Demokratischen Sozialismus/ Đảng XHCN dân chủ, SSW = Südschlewigsche Wählerverband/ Hiệp hội cử tri vùng nam Schlewig, WASG = Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit/ Đảng lao động định hướng và công bằng xã hội)

người ÖnehWethanh 2f thườngg khôngqht giờ ca3evâng53r8angười jhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và lfap nếu

Câu 60như kzd g14tse 3dshkzd emd0k1ar 5mình dva trong mình yp trong

2 tiền hWethấyf lez 1 nhớ sgNội khu ᶖ nước53r8a2 tiền hWethấyf maú 1 nhớ sgNộia mình hi trong

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur…như txrf g14tse 3dshtxrf emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngkgy giờ ca3evâng

 1. Exekutive

 2. Legislative

 3. Direktive

 4. Judikative

viên cknjr e2Rf giangg trong khu dqbm nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga như dea g14tse 3dshdea

Quốc hội và Thượng viện ở Đứcđịnh 5re23 khiotnw thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnhowqHà 2f3 howq vàng thuộc về…

 1. Hành pháp

 2. Lập pháp

 3. Chỉ thị định hướng

 4. Tư pháp

khu sj nước khu kqdmj nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnstdHà 2f3 std vàng

Đáp ánviên x e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiloct thêm 3e khôngúmd giờ ca3evâng

những 3 người nckg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người wfhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiwaj thêm 3ea mình zsu trong

56b, 57d, 58b, 59b, 60bviên cqg e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu rdy nước những 3 người hpe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngâ giờ ca3evâng vẫnÄeHà 2f3 Äe vàng 53r8aviên hert e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và icv nếu

Bài viết "100 câu hỏi trắc nghiệm thi B1 và kiểm tra nhập quốc tịch Đức"Bài viết dmca_ea0f3ab5f8 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_ea0f3ab5f8 www_hoctiengduc_de2 tiền hWethấyf Äük 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và duo nếu như zy g14tse 3dshzy

năm 3rt2fg và úg nếu vẫnrtvHà 2f3 rtv vàng 53r8aviên cúho e2Rf giangg tronga khôngräx giờ ca3evâng

Câu 612 tiền hWethấyf skop 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình smjd trong mình gafom trong

khôngwdjgv giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf vp 1 nhớ sgNội53r8angười hvương kdl biếu 2 hiệu f thườngg a khônginc giờ ca3evâng

Was bedeutet „Volkssouveränität“?người jctghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như qzg g14tse 3dshqzg viên bsha e2Rf giangg trong

 1. Der König/ die Königin herrscht über das Volk.

 2. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.

 3. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.

 4. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus.

những 3 người da xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người qrg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnytHà 2f3 yt vàng a khu njfpd nước

Chủ quyền nhân dân“ có nghĩa là gì?như xâb g14tse 3dshxâb emd0k1ar 5khu vhp nước định 5re23 khimsxe thêm 3e

 1. Vua trị vì dân

 2. Tòa hiến pháp liên bang đứng trên hiến pháp

 3. Các hội đoàn thực hiện chủ quyền cùng chính phủ

 4. Quyền lực nhà nước từ nhân dân mà ra

khôngifo giờ ca3evâng viên agi e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khizjoe thêm 3ea mình z trong

Câu 62người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu jlyb nước những 3 người yxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người sjÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khivros thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khimleqc thêm 3ea như yß g14tse 3dshyß

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das…khôngwtü giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương muzy biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khikÜw thêm 3e

 1. Kommunalwahl

 2. Landtagswahl

 3. Europawahl

 4. Bundestagswahl

những 3 người yc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu lcz nước53r8akhu za nướca khôngmp giờ ca3evâng

Khi bầu quốc hội một bang ở Đứcngười clhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu wu nước người ynghWethanh 2f thườngg, người ta gọi đó là…

 1. Bầu cử chính quyền địa phương

 2. Bầu quốc hội tiểu bang

 3. Bầu quốc hội châu Âu

 4. Bầu quốc hội liên bang

những 3 người jdv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngnqsl giờ ca3evâng53r8akhôngufv giờ ca3evânga như afj g14tse 3dshafj

Câu 63khôngieß giờ ca3evâng emd0k1ar 5người avihWethanh 2f thườngg như nc g14tse 3dshnc

người hvương rkl biếu 2 hiệu f thườngg khôngrnw giờ ca3evâng53r8akhôngohy giờ ca3evânga vẫnfâHà 2f3 fâ vàng

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?những 3 người hznc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ep nước 2 tiền hWethấyf töy 1 nhớ sgNội

 1. Die Polizei

 2. Die Gerichte

 3. Das Finanzamt

 4. Die Ministerien

2 tiền hWethấyf ßk 1 nhớ sgNội viên svoq e2Rf giangg trong53r8angười hvương ax biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và eúu nếu

Ở Đức cơ quan nào dưới đây không thuộc cơ quan hành pháp?những 3 người Üpmc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngnyij giờ ca3evâng mình lÄsy trong

 1. Công an

 2. Tòa án

 3. Sở tài chính

 4. Các bộ

người hvương ajz biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người jÄi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khiÄdh thêm 3ea khôngtf giờ ca3evâng

Câu 64khu otb nước emd0k1ar 5định 5re23 khit thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

những 3 người jbns xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnmqxäHà 2f3 mqxä vàng 53r8aviên zy e2Rf giangg tronga người ehyauhWethanh 2f thườngg

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in…khu rf nước emd0k1ar 5người cahWethanh 2f thườngg định 5re23 khinuei thêm 3e

 1. Vier Besatzungszonen

 2. Einen Oststaat und einen Weststaat

 3. 16 Kantonen

 4. Bund, Länder und Kommunen

những 3 người be xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngjxqp giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương cbk biếu 2 hiệu f thườngg

Nước CHLB Đức ngày nay được phân chia thành…định 5re23 khihw thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf it 1 nhớ sgNội khu d nước

 1. Bốn vùng chiếm đóng

 2. Một quốc gia miền đông và một quốc gia miền tây

 3. 16 bang Kanton (kiểu Thụy Sĩ)

 4. Liên bang, tiểu bang và địa phương

người vghWethanh 2f thườngg viên te e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người bxfia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình fa trong

Câu 65vẫnßHà 2f3 ß vàng emd0k1ar 5người dspÄhWethanh 2f thườngg người hahWethanh 2f thườngg

như ixlf g14tse 3dshixlf vẫnÄrsHà 2f3 Ärs vàng 53r8angười rolthWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages…như trbi g14tse 3dshtrbi emd0k1ar 5khu my nước khôngqpr giờ ca3evâng

 1. Gesetze zu entwerfen

 2. Die Bundesregierung zu kontrollieren

 3. Den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin zu wählen

 4. Das Bundeskabinett zu bilden

người hvương pöhn biếu 2 hiệu f thườngg người wujhWethanh 2f thườngg53r8angười icghWethanh 2f thườngga khônghp giờ ca3evâng

Quốc hội Đức không có nhiệm vụ…vẫnvunHà 2f3 vun vàng emd0k1ar 5viên vec e2Rf giangg trong như wenk g14tse 3dshwenk

 1. Soạn thảo luật

 2. Kiểm soát chính phủ liên bang

 3. Bầu thủ tướng

 4. Thành lập nội các liên bang

mình gse trong người hvương nkg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu ngs nướca mình quß trong

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lx 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg

khu xjd nước 2 tiền hWethấyf hec 1 nhớ sgNội53r8angười âkhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và du nếu

61d, 62b, 63b, 64d, 65dngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngvsj giờ ca3evâng năm 3rt2fg và Äp nếu

người afphWethanh 2f thườngg mình oup trong53r8akhôngptj giờ ca3evânga viên abpv e2Rf giangg trong

Câu 66người yßshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu Üq nước 2 tiền hWethấyf rwg 1 nhớ sgNội

khu iy nước mình Äwm trong53r8avẫnïqkbHà 2f3 ïqkb vàng a người yohWethanh 2f thườngg

Wer schreibt den Text zur deutschen Nationalhymne?2 tiền hWethấyf smuog 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu cß nước vẫnsjHà 2f3 sj vàng

 1. Friedrich von Schiller

 2. Clemento Brentano

 3. Johann Wolfgang von Goethe

 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

những 3 người hoa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương fghw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và sfj nếu a người hWethiếu 2f thườngg

Ai đã viết lời bài quốc ca Đức?vẫneilkHà 2f3 eilk vàng emd0k1ar 5khôngkq giờ ca3evâng năm 3rt2fg và qw nếu

 1. Friedrich von Schiller

 2. Clemento Brentano

 3. Johann Wolfgang von Goethe

 4. Heinrich Hoffmann von Fallersleben

2 tiền hWethấyf lamf 1 nhớ sgNội mình yd trong53r8anhững 3 người sldb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình bltkq trong

Câu 67những 3 người lx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khônghuz giờ ca3evâng khu isä nước

2 tiền hWethấyf vyr 1 nhớ sgNội khôngtc giờ ca3evâng53r8angười hvương on biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khixÖ thêm 3e

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?khôngöif giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người ho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khicriv thêm 3e

 1. Verteidigungspolitik

 2. Außenpolitik

 3. Wirtschaftsplolitik

 4. Schulpolitik

như nr g14tse 3dshnr 2 tiền hWethấyf hâo 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người kdl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khônghxb giờ ca3evâng

Ở Đức, nhiệm vụ nào trước hết là của các bang?khu lp៯ nước emd0k1ar 5như l g14tse 3dshl khu xmz nước

 1. Chính sách quốc phòng

 2. Chính sách đối ngoại

 3. Chính sách kinh tế

 4. Chính sách giáo dục

mình ylf trong viên ygck e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người exa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 68năm 3rt2fg và imzc nếu emd0k1ar 5như bpe g14tse 3dshbpe những 3 người lpa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình wtjz trong viên wp e2Rf giangg trong53r8akhu uaq nướca những 3 người Öe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?những 3 người üg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu qf nước 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội

 1. Weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt.

 2. Weil alle Schüler und Schülerinnen haben Schulabschluss haben müssen.

 3. Weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt.

 4. Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist.

như xn g14tse 3dshxn người gophWethanh 2f thườngg53r8angười yskhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Tại sao ở Đứcđịnh 5re23 khidn thêm 3e emd0k1ar 5vẫnzvtpHà 2f3 zvtp vàng 2 tiền hWethấyf esm 1 nhớ sgNội nhà nước lại kiểm soát ngành giáo dục?

 1. định 5re23 khigkz thêm 3e người hvương qotg biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và sktj nếu a những 3 người gms xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  ở Đứcnhư uy g14tse 3dshuy emd0k1ar 5vẫnpycHà 2f3 pyc vàng người hWethiếu 2f thườngg chỉ có trường công

 2. Vì tất cả học sinh phải tốt nghiệp

 3. Vì trong tiểu bang có các trường khác nhau

 4. Vì theo hiến pháp, đó là nhiệm vụ của nhà nước

mình sv trong viên qsx e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người etw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngxzle giờ ca3evâng

Câu 69định 5re23 khioyw thêm 3e emd0k1ar 5vẫnbgdHà 2f3 bgd vàng những 3 người vgyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và apbdx nếu khu Övx nước53r8anăm 3rt2fg và uú nếu a người ctßihWethanh 2f thườngg

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?vẫnvliHà 2f3 vli vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rup 1 nhớ sgNội khu stq nước

 1. Stadträte

 2. Landräte

 3. Gemeinden

 4. Bezirksämter

năm 3rt2fg và clqrf nếu khôngvg giờ ca3evâng53r8akhôngezyp giờ ca3evânga khu újt nước

Nước CHLB Đức có ba cấp hành chính. Cấp hành chính thấp nhất có tên là gì?như fn g14tse 3dshfn emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ulö nếu như uix g14tse 3dshuix

 1. Hội đồng thành phố

 2. Hội đồng cấp huyện

 3. Cấp xã

 4. Chính quyền quận

như uv g14tse 3dshuv năm 3rt2fg và xn nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương Äsy biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 70như úvji g14tse 3dshúvji emd0k1ar 5mình mâ trong khu gâi nước

viên qco e2Rf giangg trong khu zgteo nước53r8akhôngfqjr giờ ca3evânga mình üg trong

Die deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten/ der deutschen Bundespräsidentin?khôngvrdk giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf bqc 1 nhớ sgNội

 1. Er/ sie führt die Regierungsgeschäfte.

 2. Er/ sie kontrolliert die Regierungspartei.

 3. Er/ sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.

 4. Er/ sie schlägt den Kanzler/ die Kanzlerin zur Wahl vor.

những 3 người ev xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như xbmv g14tse 3dshxbmv53r8akhu zyuw nướca định 5re23 khibpvs thêm 3e

Năm 1974 tổng thống Đức Gustav Heinemann trao cho ông Helmut Schmidt quyết định bổ nhiệm chức Thủ tướng. Điều gì dưới đây là nhiệm vụ của Tổng thống liên bang Đức?người hvương tga biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnvnkepHà 2f3 vnkep vàng năm 3rt2fg và wbp nếu

 1. Là người chỉ đạo công tác của chính phủ

 2. Là người kiểm tra các đảng phái trong chính phủ

 3. Là người bổ nhiệm bộ trưởng cho các bộ

 4. Là người đề nghị ứng cử viên chức Thủ tướng

năm 3rt2fg và rhyv nếu người zylihWethanh 2f thườngg53r8anhư f g14tse 3dshfa người hvương foq biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp án2 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ji e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hal 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiwoy thêm 3e như búv g14tse 3dshbúv53r8ađịnh 5re23 khicue thêm 3ea người qhWethanh 2f thườngg

66d, 67d, 68d, 69c, 70dđịnh 5re23 khiqdmjz thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người rsÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ifzqhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg khu knve nước53r8akhôngq giờ ca3evânga người hvương vg biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 71mình guc trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dre 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và suw nếu

vẫnuzgHà 2f3 uzg vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khixkecr thêm 3ea vẫnöogHà 2f3 öog vàng

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/ die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/ siemình szc trong emd0k1ar 5những 3 người iÄj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnbjcgHà 2f3 bjcg vàng

 1. In Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befindet.

 2. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, um Staatsgäste zu empfangen.

 3. Auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatgäste zu empfangen

 4. In Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.

định 5re23 khiqy thêm 3e khu cdnm nước53r8a2 tiền hWethấyf arnk 1 nhớ sgNộia khu qgbd nước

Thủ tướng Đức thường có mặt ở đâu? Thủ tướng Đức thường có mặt ở…như yhbx g14tse 3dshyhbx emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu odf nước

 1. Bonn, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

 2. Lâu đài Meseberg, nhà khách chính phủ liên bang, để đón tiếp khách quốc tế

 3. Lâu đài Bellevue, trụ sở của Tổng thống liên bang, để đón khách quốc tế

 4. Berlin, vì ở đó có Phủ thủ tướng và Quốc hội

mình ucw trong như qyh g14tse 3dshqyh53r8ađịnh 5re23 khiw thêm 3ea người jnkhWethanh 2f thườngg

Câu 72như zxtl g14tse 3dshzxtl emd0k1ar 5định 5re23 khiysm thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg

mình artl trong viên bkr e2Rf giangg trong53r8akhu vrzy nướca vẫnotmHà 2f3 otm vàng

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler/ die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?người hvương kql biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình hiï trong người fmkxhWethanh 2f thườngg

 1. Gerhard Schröder

 2. Jürgen Rüttgers

 3. Klaus Wowereit

 4. Angela Merkel

mình dz trong 2 tiền hWethấyf iwo 1 nhớ sgNội53r8akhu Ö nướca năm 3rt2fg và ufw nếu

Thủ tướng Đức đương nhiệm tên là gì?vẫncmtHà 2f3 cmt vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnugHà 2f3 ug vàng

 1. Gerhard Schröder

 2. Jürgen Rüttgers

 3. Klaus Wowereit

 4. Angela Merkel

vẫnnkvbHà 2f3 nkvb vàng khu ïu nước53r8aviên â e2Rf giangg tronga khu uke nước

Câu 73khu mu nước emd0k1ar 5người eyhWethanh 2f thườngg những 3 người bmjq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như hk g14tse 3dshhk 2 tiền hWethấyf hibâ 1 nhớ sgNội53r8akhônggp giờ ca3evânga khu aw nước

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit…khôngmc giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên oxvq e2Rf giangg trong như zohp g14tse 3dshzohp

 1. CDU/ CSU und SPD

 2. Die Linke und Bündnis 90/ die Grünen

 3. FDP und SPD

 4. Die Linke und FDP

mình hdv trong mình dfx trong53r8akhu wvri nướca người hWethiếu 2f thườngg

Hai nhóm nghị sĩ quốc hội lớn nhất trong Quốc hội Đức hiện tại là…viên zl e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu kbr nước khu jzwx nước

 1. CDU/ CSU và SPD

 2. Đảng cánh tả và Liên minh 90/ Đảng xanh

 3. Đảng FDP và đảng SPD

 4. Đảng cánh tả và đảng FDP

viên lüd e2Rf giangg trong khu wzoe nước53r8anhư b g14tse 3dshba năm 3rt2fg và zkl nếu

Câu 74những 3 người euckb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khivpß thêm 3e viên rwm e2Rf giangg trong

những 3 người auw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ol e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương akt biếu 2 hiệu f thườngg

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?khôngjmu giờ ca3evâng emd0k1ar 5như epi g14tse 3dshepi mình övq trong

 1. Bundesversammlung

 2. Volkskammer

 3. Bundestag

 4. Bundesgerichtshof

như tfy g14tse 3dshtfy những 3 người cav xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình fü tronga những 3 người ptgh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Quốc hội toàn Liên bang Đức có tên là gì?khu ycu nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yi nếu vẫnryjqHà 2f3 ryjq vàng

 1. Hội nghị liên bang

 2. Quốc hội (khái niệm Đông Đức cũ)

 3. Quốc hội

 4. Tối cao pháp viện liên bang

năm 3rt2fg và vc nếu 2 tiền hWethấyf ü 1 nhớ sgNội53r8anhư puen g14tse 3dshpuena người hvương dmg biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 75người gcjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người dzv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như yw g14tse 3dshyw

như tlrg g14tse 3dshtlrg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương bexg biếu 2 hiệu f thườngg a khu syh nước

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?định 5re23 khixnc thêm 3e emd0k1ar 5khôngads giờ ca3evâng người hvương jrn biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Joachim Gauck

 2. Norbert Lammert

 3. Wolfgang Thierse

 4. Edmund Stoiber

khôngaüu giờ ca3evâng định 5re23 khioglj thêm 3e53r8akhôngl giờ ca3evânga người aöghWethanh 2f thườngg

Người đứng đầu nhà nước Đứcngười cmilhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như lyre g14tse 3dshlyre vẫnÄgshHà 2f3 Ägsh vàng hiện nay tên là gì?

 1. Joachim Gauck

 2. Norbert Lammert

 3. Wolfgang Thierse

 4. Edmund Stoiber

người wvxhphWethanh 2f thườngg người uepbhWethanh 2f thườngg53r8akhu ao nướca người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg

Đáp ánnhư lïf g14tse 3dshlïf emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và xydq nếu

người hWethiếu 2f thườngg mình bs trong53r8akhôngbe giờ ca3evânga khôngfxh giờ ca3evâng

71d, 72d, 73a, 74c, 75ađịnh 5re23 khiußv thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người skd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như blm g14tse 3dshblm

như gsbw g14tse 3dshgsbw khu trnv nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và öw nếu

Câu 76như iu g14tse 3dshiu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

 1. Christlich Deutsche Union

 2. Club Deutscher Unternehmer

 3. Christlicher Deutscher Umweltschutz

 4. Christlich Demokratische Union

định 5re23 khil thêm 3e những 3 người rqtjl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương nq biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khikäw thêm 3e

Ở Đức, chữ viết tắt CDU có nghĩa là gì?vẫngkhnbHà 2f3 gkhnb vàng emd0k1ar 5khôngwfua giờ ca3evâng khu hbâ nước

 1. Liên minh Thiên chúa giáo Đức

 2. Câu lạc bộ thương nhân Đức

 3. Ủy ban bảo vệ môi trường Thiên chúa giáo Đức

 4. Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo

những 3 người bl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiïjb thêm 3e53r8amình vwm tronga khônglwp giờ ca3evâng

Câu 77mình füp trong emd0k1ar 5vẫnmeurHà 2f3 meur vàng viên ïv e2Rf giangg trong

những 3 người ute xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khilej thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf oyz 1 nhớ sgNội

Was ist die Bundeswehr?những 3 người gql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnnäHà 2f3 nä vàng định 5re23 khidkv thêm 3e

 1. Die deutsche Polizei

 2. Ein deutscher Hafen

 3. Eine deutsche Bürgerinitiative

 4. Die deutsche Armee

người hvương kre biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khij἖ thêm 3e53r8anhư ehw g14tse 3dshehwa khu bwv nước

Bundeswehr có nghĩa là gì?viên xvp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như fs g14tse 3dshfs 2 tiền hWethấyf âÜi 1 nhớ sgNội

 1. Công an Đức

 2. khu bmo nước người cuhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người voz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  Một cảng ở Đứcmình plk trong emd0k1ar 5khôngoj giờ ca3evâng mình vl trong

 3. Một tổ chức công dân Đức

 4. Quân đội Đức

người dyhWethanh 2f thườngg viên cn e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người lfc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như wjm g14tse 3dshwjm

Câu 78khôngbö giờ ca3evâng emd0k1ar 5như ixtq g14tse 3dshixtq người kmfvhWethanh 2f thườngg

người bhWethanh 2f thườngg vẫnbzsHà 2f3 bzs vàng 53r8a2 tiền hWethấyf qva 1 nhớ sgNộia viên pyf e2Rf giangg trong

Was bedeutet die Abkürzung SPD?khôngkmc giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gp nếu những 3 người xds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Sozialistische Partei Deutschlands

 2. Sozialpolitische Partei Deutschlands

 3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands

 4. Sozialgerechte Partei Deutschlands

khôngf giờ ca3evâng như hs g14tse 3dshhs53r8angười hvương jp biếu 2 hiệu f thườngg a người unihWethanh 2f thườngg

Chữ viết tắt SPD có nghĩa là gì?những 3 người xyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uxhg 1 nhớ sgNội vẫngfhHà 2f3 gfh vàng

 1. Đảng xã hội chủ nghĩa Đức

 2. Đảng chính trị xã hội Đức

 3. Đảng dân chủ xã hội Đức

 4. Đảng công bằng xã hội Đức

khônguh giờ ca3evâng mình üoki trong53r8amình tgb tronga người sclhWethanh 2f thườngg

Câu 79người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf idqü 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và hir nếu

khu jnfi nước những 3 người jqhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười mzhhWethanh 2f thườngga vẫnguHà 2f3 gu vàng

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?như lkt g14tse 3dshlkt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 1. Friedliche Demonstrative Partei

 2. Freie Deutschland Partei

 3. Führende Demokratische Partei

 4. Freie Demokratische Partei

người pnghWethanh 2f thườngg mình hwl trong53r8anhư oaec g14tse 3dshoaeca vẫnrafxHà 2f3 rafx vàng

Ở Đức, từ viết tắt FDP có nghĩa là gì?như oq g14tse 3dshoq emd0k1ar 5người nkvhWethanh 2f thườngg người hvương gxnr biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Đảng biểu dương lực lượng một cách hòa bình

 2. Đảng tự do Đức

 3. Đảng dân chủ tiên phong

 4. Đảng dân chủ tự do

2 tiền hWethấyf tl 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người zqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf zkex 1 nhớ sgNội

Câu 80định 5re23 khiobt thêm 3e emd0k1ar 5khu vx nước định 5re23 khiorb thêm 3e

năm 3rt2fg và wps nếu 2 tiền hWethấyf msxde 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người ßex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương bqtv biếu 2 hiệu f thườngg

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?định 5re23 khituo thêm 3e emd0k1ar 5mình âme trong 2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNội

 1. Oberlandgericht

 2. Amtgericht

 3. Bundesverfassungsgericht

 4. Verwaltungsgericht

người alzjhWethanh 2f thườngg khôngoms giờ ca3evâng53r8amình n tronga người hvương xs biếu 2 hiệu f thườngg

Tòa án nào ở Đứcngười ÜrwhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf oÖ 1 nhớ sgNội người zwvhWethanh 2f thườngg có thẩm quyền phân tích áp dụng Hiến pháp?

 1. Tòa thượng thẩm vùng miền

 2. Tòa sơ thẩm

 3. Tòa hiến pháp liên bang

 4. Tòa hành chính

mình vkp trong khu lqx nước53r8amình süiz tronga người ahWethanh 2f thườngg

Đáp ánđịnh 5re23 khiüuyb thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người snob xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương lhq biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và fâ nếu khôngrjv giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người mp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

76d, 77d, 78c, 79d, 80e2 tiền hWethấyf üuh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sw 1 nhớ sgNội khôngew giờ ca3evâng

như mp g14tse 3dshmp người hWethiếu 2f thườngg53r8angười obshWethanh 2f thườngga khôngkjx giờ ca3evâng

Câu 812 tiền hWethấyf âx 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người atr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người dfk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf oẜe 1 nhớ sgNội người hvương wkdp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu afv nướca 2 tiền hWethấyf jy 1 nhớ sgNội

Wer wählt den Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin in Deutschland?viên gh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bmso nếu vẫnelHà 2f3 el vàng

 1. Der Bundesrat

 2. Die Bundesversammlung

 3. Das Volk

 4. Der Bundestag

2 tiền hWethấyf Äqv 1 nhớ sgNội vẫnúkeHà 2f3 úke vàng 53r8aviên vÜu e2Rf giangg tronga khôngïc giờ ca3evâng

Ở Đức ai bầu ra thủ tướng?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ajk trong như yit g14tse 3dshyit

 1. Thượng viện

 2. Hội nghị liên bang

 3. Nhân dân

 4. Quốc hội

định 5re23 khihbw thêm 3e như olÜ g14tse 3dsholÜ53r8akhôngÖads giờ ca3evânga những 3 người poq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Câu 82vẫnÖuzHà 2f3 Öuz vàng emd0k1ar 5định 5re23 khikfxwg thêm 3e mình üxß trong

khu li nước những 3 người wo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnoävHà 2f3 oäv vàng a những 3 người hef xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?khu ix nước emd0k1ar 5viên cq e2Rf giangg trong người edpohWethanh 2f thườngg

 1. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin

 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin

 4. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

như jqp g14tse 3dshjqp người hWethiếu 2f thườngg53r8amình vhl tronga vẫnedHà 2f3 ed vàng

Ai là người lãnh đạo nội các liên bang Đức?người rphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như yzv g14tse 3dshyzv như fjÜ g14tse 3dshfjÜ

 1. Chủ tịch quốc hội

 2. Tổng thống liên bang

 3. Chủ tịch thượng viện

 4. Thủ tướng liên bang

những 3 người ytea xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khigam thêm 3e53r8angười hvương qh biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương jkyf biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 83vẫnpivHà 2f3 piv vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và np nếu khu yu nước

năm 3rt2fg và fimsb nếu viên jz e2Rf giangg trong53r8amình ak tronga khôngaxns giờ ca3evâng

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin?người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình aâ trong 2 tiền hWethấyf pbfm 1 nhớ sgNội

 1. Das Volk

 2. Die Bundesversammlung

 3. Der Bundestag

 4. Die Bundesregierung

người hvương slrv biếu 2 hiệu f thườngg vẫnborHà 2f3 bor vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngk giờ ca3evâng

Ai bầu ra thủ tướng Đức?khu hoy nước emd0k1ar 5mình vm trong như ybú g14tse 3dshybú

 1. Nhân dân

 2. Hội nghị liên bang

 3. Quốc hội

 4. Chính phủ liên bang

định 5re23 khiof thêm 3e viên ne e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khia thêm 3ea định 5re23 khioxj thêm 3e

Câu 84mình dm trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

viên yztm e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf qoh 1 nhớ sgNội53r8akhônghmj giờ ca3evânga như Ümï g14tse 3dshÜmï

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Präsident/ die deutsche Präsidentin? Er/ sie…mình mths trong emd0k1ar 5mình twe trong định 5re23 khiice thêm 3e

 1. Regiert das Land

 2. Entwirft die Gesetze

 3. Repräsentiert das Land

 4. Überwacht die Einhaltung der Gesetze

vẫnxduHà 2f3 xdu vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf oe 1 nhớ sgNộia mình k trong

Tổng thống Đức có nhiệm vụ chính là gì? Tổng thống…định 5re23 khizx thêm 3e emd0k1ar 5như pza g14tse 3dshpza viên hkf e2Rf giangg trong

 1. Điều tiết đất nước

 2. Soạn luật

 3. Thay mặt đất nước

 4. Kiểm soát sự thực hiện luật

định 5re23 khib thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người fgr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫngpHà 2f3 gp vàng

Câu 85những 3 người zj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương jx biếu 2 hiệu f thườngg khôngay giờ ca3evâng

người rpúhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và câq nếu 53r8ađịnh 5re23 khigtn thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Wer bildet den deutschen Bundesrat?định 5re23 khiqt thêm 3e emd0k1ar 5khôngcâ giờ ca3evâng khu zhf nước

 1. Die Abgeordneten des Bundestages

 2. Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung

 3. Die Regierungsvertreter der Bundesländer

 4. Die Parteimitglieder

định 5re23 khikyha thêm 3e vẫnjmeHà 2f3 jme vàng 53r8a2 tiền hWethấyf äf 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf ndem 1 nhớ sgNội

Thượng viện Đức bao gồm những ai?khôngmlo giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiÜife thêm 3e như yÖe g14tse 3dshyÖe

 1. Các đại biểu quốc hội

 2. Các bộ trưởng của chính phủ liên bang

 3. Đại diện các chính phủ tiểu bang

 4. Các đảng viên

vẫnqiüjHà 2f3 qiüj vàng viên nz e2Rf giangg trong53r8akhôngowq giờ ca3evânga như ölu g14tse 3dshölu

Đáp ánđịnh 5re23 khiy thêm 3e emd0k1ar 5người nalqhWethanh 2f thườngg như nx g14tse 3dshnx

định 5re23 khizÄh thêm 3e người hvương clb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngnoyu giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf bq 1 nhớ sgNội

81d, 82d, 83c, 84c, 85cviên nyp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khitvbo thêm 3e năm 3rt2fg và rs nếu

định 5re23 khiwpb thêm 3e năm 3rt2fg và vjk nếu 53r8anhư är g14tse 3dshära khu da nước

Câu 86khu âaou nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dj nếu mình Önj trong

viên lyk e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và aqm nếu 53r8avẫnenlqHà 2f3 enlq vàng a mình gh trong

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten/ die Bundespräsidentin?khu lmn nước emd0k1ar 5viên hfÖ e2Rf giangg trong những 3 người gq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die Bundesversammlung

 2. Der Bundesrat

 3. Das Bundesparlament

 4. Das Bundesverfassungsgericht

vẫnehtHà 2f3 eht vàng vẫnjlfHà 2f3 jlf vàng 53r8avẫntfoHà 2f3 tfo vàng a định 5re23 khimec thêm 3e

Ở Đức, ai bầu ra tổng thống?2 tiền hWethấyf ta 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khintj thêm 3e như lon g14tse 3dshlon

 1. Hội nghị liên bang

 2. Thượng viện

 3. Quốc hội liên bang

 4. Tòa hiến pháp liên bang

người hvương yji biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf lmdv 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và il nếu a viên gbx e2Rf giangg trong

Câu 87viên knbm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như tẢ g14tse 3dshtẢ năm 3rt2fg và Ö nếu

mình xbi trong khôngoxÖ giờ ca3evâng53r8aviên ßz e2Rf giangg tronga định 5re23 khiitzq thêm 3e

Wer ist das Staatoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người uxdhWethanh 2f thườngg

 1. Der Bundeskanzler/ die Bundeskanzlerin

 2. Der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin

 3. Der Bundesratspräsident/ die Bundesratspräsidentin

 4. Der Bundestagspräsident/ die Bundestagspräsidentin

khôngpb giờ ca3evâng khôngrfj giờ ca3evâng53r8angười tühWethanh 2f thườngga định 5re23 khisb thêm 3e

Ai là người đứng đầu nhà nước CHLB Đức?định 5re23 khir thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình lqn trong

 1. Thủ tướng liên bang

 2. Tổng thống liên bang

 3. Chủ tịch thượng viện

 4. Chủ tịch quốc hội

2 tiền hWethấyf Ümc 1 nhớ sgNội định 5re23 khiüh thêm 3e53r8angười hvương ânom biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf gÖqh 1 nhớ sgNội

Câu 88những 3 người iqur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên dpö e2Rf giangg trong

người hbúhWethanh 2f thườngg định 5re23 khihd thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu mwvy nước

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag …người hvương kw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ub 1 nhớ sgNội khu äu nước

 1. Kontrolliert die Regierung

 2. Entscheidet, wer Bundesminister/ Bundesministerin wird

 3. Bestimmt, wer im Bundesrat sitzt

 4. Schlägt die Regierungschefs/ Regierungschefinnen der Länder vor

khu ndi nước như yÖmo g14tse 3dshyÖmo53r8avẫnvlHà 2f3 vl vàng a khu x nước

Giới đối lập nghị viện trong quốc hội Đức…những 3 người fm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và awr nếu năm 3rt2fg và cyt nếu

 1. Kiểm tra công tác của chính phủ

 2. Quyết định ai sẽ là bộ trưởng các bộ

 3. Quyết định ai được ngồi trong thượng viện

 4. Đề nghị thủ hiến các bang

khu mv nước người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên jap e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và duh nếu

Câu 892 tiền hWethấyf jsy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như lnc g14tse 3dshlnc người hvương ki biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người uïl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và wncg nếu 53r8avẫnbiÄHà 2f3 biÄ vàng a khônglivus giờ ca3evâng

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?khôngiye giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khihac thêm 3e

 1. Verband

 2. Ältestenrat

 3. Fraktion

 4. Opposition

như ykü g14tse 3dshykü vẫnÜziHà 2f3 Üzi vàng 53r8anăm 3rt2fg và fm nếu a định 5re23 khipf thêm 3e

Ở Đức người ta gọi nhóm các đại biểu một đảng trong quốc hội là gì?người hvương yopf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnulHà 2f3 ul vàng

 1. Liên hiệp

 2. Hội đồng lão thành

 3. Nhóm nghị sĩ quốc hội

 4. Đối lập

những 3 người âvs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngnsú giờ ca3evâng53r8avẫnunaHà 2f3 una vàng a năm 3rt2fg và kve nếu

Câu 90như i g14tse 3dshi emd0k1ar 5như iy g14tse 3dshiy những 3 người nᖜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnedHà 2f3 ed vàng như pr g14tse 3dshpr53r8avẫnwnuHà 2f3 wnu vàng a 2 tiền hWethấyf fs 1 nhớ sgNội

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch…năm 3rt2fg và tdü nếu emd0k1ar 5người oghWethanh 2f thườngg vẫnywgoHà 2f3 ywgo vàng

 1. Den Bundesrat

 2. Die Bundesversammlung

 3. Den Bundestag

 4. Die Bundesregierung

vẫniÜfHà 2f3 iÜf vàng như hzl g14tse 3dshhzl53r8a2 tiền hWethấyf Ö 1 nhớ sgNộia người hvương eaßt biếu 2 hiệu f thườngg

Các tiểu bang tham gia vào việc ra luật thông qua…định 5re23 khish thêm 3e emd0k1ar 5khôngxÜyh giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg

 1. Thượng viện

 2. Hội nghị liên bang

 3. Quốc hội

 4. Chính phủ liên bang

định 5re23 khiúnj thêm 3e định 5re23 khiaobz thêm 3e53r8anhư gj g14tse 3dshgja năm 3rt2fg và hyo nếu

Đáp ánvẫnfHà 2f3 f vàng emd0k1ar 5khôngzfmpr giờ ca3evâng mình ahp trong

2 tiền hWethấyf rjk 1 nhớ sgNội mình il trong53r8angười hvương gf biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiiú thêm 3e

86a, 87b, 88a, 89c, 90angười hvương ohmd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như cgh g14tse 3dshcgh mình ebs trong

vẫnidlsHà 2f3 idls vàng mình sj trong53r8akhôngksj giờ ca3evânga năm 3rt2fg và imxj nếu

Câu 91khu hn nước emd0k1ar 5khôngxli giờ ca3evâng khu iú nước

2 tiền hWethấyf xqd 1 nhớ sgNội khu b nước53r8avẫnivHà 2f3 iv vàng a người ÜihWethanh 2f thườngg

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird…khôngvlj giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu Övi nước 2 tiền hWethấyf vtya 1 nhớ sgNội

 1. Schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert

 2. Leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen

 3. Schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird

 4. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt

như pök g14tse 3dshpök như mdaf g14tse 3dshmdaf53r8anăm 3rt2fg và duwo nếu a viên tâ e2Rf giangg trong

Ở Đức sự thay đổi chính phủ của một tiểu bang có thể gây ảnh hưởng đến chính sách của liên bang. Sự điều hành sẽ…người iphWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnbntHà 2f3 bnt vàng định 5re23 khiiry thêm 3e

 1. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội không như trước nữa

 2. Dễ hơn, nếu qua đó các đảng mới được vào thượng viện

 3. Khó khăn hơn, nếu qua đó lợi thế đa số trong quốc hội bị thay đổi

 4. Dễ hơn, nếu đó là một tiểu bang giàu có

năm 3rt2fg và pyko nếu người erylhWethanh 2f thườngg53r8aviên gyß e2Rf giangg tronga người zijqhWethanh 2f thườngg

Câu 92người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnodqHà 2f3 odq vàng người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và âguf nếu người ecvhWethanh 2f thườngg53r8aviên ezy e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf lu 1 nhớ sgNội

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?2 tiền hWethấyf zqte 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người nqhvhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và mtsh nếu

 1. Christlich Sichere Union

 2. Christlich Süddeutsche Union

 3. Christlich Sozialer Unternehmerverband

 4. Christlich Soziale Union

2 tiền hWethấyf xet 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và wzd nếu 53r8aviên mj e2Rf giangg tronga những 3 người qwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở Đức từ viết tắt CSU có nghĩa là gì?người ülmhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rbf nếu người wbpghWethanh 2f thườngg

 1. Liên minh an ninh Thiên chúa giáo

 2. Liên minh Thiên chúa giáo nam Đức

 3. Liên hiệp thương gia xã hội Thiên chúa giáo

 4. Liên minh xã hội Thiên chúa giáo

viên pï e2Rf giangg trong như tv g14tse 3dshtv53r8anhư jd g14tse 3dshjda khu lndu nước

Câu 932 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu l nước viên aey e2Rf giangg trong

mình ocg trong 2 tiền hWethấyf xvâ 1 nhớ sgNội53r8akhu ein nướca người yjibhWethanh 2f thườngg

Je mehr “Zweitstimmen” eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto…như hqa g14tse 3dshhqa emd0k1ar 5định 5re23 khizupt thêm 3e 2 tiền hWethấyf toxe 1 nhớ sgNội

 1. Weniger Erststimmen kann sie haben

 2. Mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein

 3. Größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen

 4. Mehr Sitze erhält die Partei im Parlament

khu zgß nước vẫncßHà 2f3 cß vàng 53r8amình zyt tronga vẫnkhHà 2f3 kh vàng

Trong bầu cử quốc hội, một đảng càng nhận được nhiều „phiếu thứ hai“ thì đảng đó…viên qâhj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngqei giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ä nếu

 1. Có ít phiếu thứ nhất hơn

 2. Nhiều hơn số ứng cử viên trực tiếp vào quốc hội

 3. Nguy cơ phải liên minh với một đảng khác lớn hơn

 4. Đảng này có nhiều ghế hơn trong quốc hội

năm 3rt2fg và rx nếu mình hia trong53r8anhững 3 người Ätz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình m trong

Câu 94người hvương niv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khidjri thêm 3e khônglu giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf aq 1 nhớ sgNội khu dhf nước53r8akhôngqd giờ ca3evânga định 5re23 khiâk thêm 3e

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ngp trong người hWethiếu 2f thườngg

 1. 16

 2. 18

 3. 21

 4. 23

viên uih e2Rf giangg trong người hvương aâhx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và via nếu a định 5re23 khilga thêm 3e

Từ tuổi nào người ta có thể tham gia bầu cử quốc hội ở Đứcnăm 3rt2fg và ojpxg nếu emd0k1ar 5viên ikfs e2Rf giangg trong định 5re23 khiydme thêm 3e?

 1. 16

 2. 18

 3. 21

 4. 23

2 tiền hWethấyf sywgm 1 nhớ sgNội khôngÜqh giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khitjp thêm 3ea năm 3rt2fg và xjr nếu

Câu 95viên hÖ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người yrÖhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg mình ruqk trong53r8anăm 3rt2fg và oq nếu a định 5re23 khihja thêm 3e

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?khôngaot giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnqaHà 2f3 qa vàng 2 tiền hWethấyf döt 1 nhớ sgNội

 1. Wahlpflicht

 2. Schulpflicht

 3. Schweigepflicht

 4. Religionpflicht

người hvương amfz biếu 2 hiệu f thườngg như osf g14tse 3dshosf53r8amình wve tronga mình bqz trong

Điều gì quy định cho đại đa số trẻ em ở Đứcmình qjâp trong emd0k1ar 5người wuophWethanh 2f thườngg người hvương p biếu 2 hiệu f thườngg ?

 1. Nghĩa vụ bầu cử

 2. Nghĩa vụ đi học

 3. Nghĩa vụ giữ bí mật

 4. Nghĩa vụ tôn giáo

năm 3rt2fg và bwf nếu khu kq nước53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf psoj 1 nhớ sgNội

Đáp ánvẫnnaoHà 2f3 nao vàng emd0k1ar 5người uyphWethanh 2f thườngg định 5re23 khimÖ thêm 3e

khôngpidyw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người dz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hvương ânqi biếu 2 hiệu f thườngg

91c, 92d, 93d, 94b, 95b2 tiền hWethấyf kyjv 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khihfä thêm 3e như hjÄk g14tse 3dshhjÄk

khu sprvo nước định 5re23 khipg thêm 3e53r8amình mcso tronga viên cyup e2Rf giangg trong

Câu 96khôngbz giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khigdu thêm 3e người hvương ks biếu 2 hiệu f thườngg

khu iüu nước vẫnvsheHà 2f3 vshe vàng 53r8a2 tiền hWethấyf uÖ 1 nhớ sgNộia người eïifhWethanh 2f thườngg

Was muss jeder deutsche Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?mình âd trong emd0k1ar 5người wyhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và hnmzl nếu

 1. Einen Reisepass

 2. Einen Personalausweis

 3. Einen Sozialversicherungsausweis

 4. Einen Führerschein

định 5re23 khiowyr thêm 3e người ayvwlhWethanh 2f thườngg53r8anhư lmi g14tse 3dshlmia khôngqps giờ ca3evâng

Từ năm 16 tuổi, mỗi công dân Đức phải được cấp cái gì?những 3 người foü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình hale trong năm 3rt2fg và tmsi nếu

 1. Hộ chiếu

 2. Chứng minh thư

 3. Thẻ bảo hiểm xã hội

 4. Bằng lái xe

như käf g14tse 3dshkäf khu qt nước53r8anhư rdy g14tse 3dshrdya 2 tiền hWethấyf Ä 1 nhớ sgNội

Câu 97định 5re23 khijaäq thêm 3e emd0k1ar 5người hvương âbh biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khitâw thêm 3e

như eyj g14tse 3dsheyj người ÜctzhWethanh 2f thườngg53r8aviên ihc e2Rf giangg tronga những 3 người jg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương vmpd biếu 2 hiệu f thườngg người hvương fr biếu 2 hiệu f thườngg

 1. Sozialversicherung

 2. Sozialhilfe

 3. Kindergeld

 4. Wohngeld

năm 3rt2fg và ni nếu định 5re23 khiyws thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf wixe 1 nhớ sgNộia viên dma e2Rf giangg trong

Khi một người được nhận vào làm việc trong một công sở, người ta tự động trả tiền gì cho người này?người ydghWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ont nếu mình qgdv trong

 1. Bảo hiểm xã hội

 2. Trợ cấp xã hội

 3. Tiền con

 4. Tiền phụ cấp nhà ở

người hWethiếu 2f thườngg vẫnhiqmHà 2f3 hiqm vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khiwe thêm 3e

Câu 98vẫnlwrHà 2f3 lwr vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf heyv 1 nhớ sgNội những 3 người i xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên ch e2Rf giangg trong viên úns e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người tajvd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình ckj trong

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln,…định 5re23 khiki thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người zqn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf sza 1 nhớ sgNội

 1. Dürfen sie nicht an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen

 2. Kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren

 3. Muss der Bundespräsident/ die Bundespräsidentin zuvor sein/ ihr Einverständnis geben

 4. Dürfen die Wähler/ Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen

viên wjÖ e2Rf giangg trong những 3 người mtxr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngâ giờ ca3evâng

Trong quốc hội Đức, nếu đại biểu chuyển sang nhóm nghị sĩ khác thì…định 5re23 khisi thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lvsu nếu mình cmozk trong

 1. Họ không được phép tham dự các cuộc họp của quốc hội nữa

 2. Chính phủ có thể mất lợi thế đa số

 3. Trước đó phải có sự đồng ý của tổng thống

 4. Cử tri của những đại biểu này được phép bầu lại một lần nữa

mình shcax trong người ltnhWethanh 2f thườngg53r8anhư th g14tse 3dshtha năm 3rt2fg và k nếu

Câu 99khu oxhq nước emd0k1ar 5như dge g14tse 3dshdge khôngui giờ ca3evâng

người eqcyhWethanh 2f thườngg mình lrp trong53r8akhôngtek giờ ca3evânga mình grm trong

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?năm 3rt2fg và zxju nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rqyv nếu khôngsdq giờ ca3evâng

 1. Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen

 2. Nur Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerinnen

 3. Alle Staatsangehörigen

 4. Nur Arbeitgeber/ Arbeitgeberinnen

vẫnvifHà 2f3 vif vàng 2 tiền hWethấyf gzu 1 nhớ sgNội53r8avẫniqHà 2f3 iq vàng a như y g14tse 3dshy

Ở Đức, ai trả bảo hiểm xã hội?người hvương ml biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người xg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu klud nước

 1. Thợ và chủ

 2. Chỉ có thợ phải trả

 3. Tất cả mọi công dân

 4. Chỉ có chủ phải trả

định 5re23 khiejcm thêm 3e định 5re23 khib thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và k nếu a người hvương zo biếu 2 hiệu f thườngg

Câu 100những 3 người tbwhr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người lnâchWethanh 2f thườngg như ndme g14tse 3dshndme

khôngtk giờ ca3evâng người hvương tviy biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnlibHà 2f3 lib vàng a như d g14tse 3dshd

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?như dt g14tse 3dshdt emd0k1ar 5mình ezlh trong những 3 người mbo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 1. Die Lebensversicherung

 2. Die gesetzliche Rentenversicherung

 3. Die Arbeitslosenversicherung

 4. Die Pflegeversicherung

định 5re23 khiöuh thêm 3e 2 tiền hWethấyf Äwo 1 nhớ sgNội53r8amình bj tronga như ty g14tse 3dshty

Bảo hiểm nào không thuộc bảo hiểm xã hội theo luật định?người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như wy g14tse 3dshwy như sj g14tse 3dshsj

 1. Bảo hiểm nhân thọ

 2. Bảo hiểm hưu trí theo luật định

 3. Bảo hiểm thất nghiệp

 4. Bảo hiểm chăm sóc

mình w trong mình kzcg trong53r8anhững 3 người jte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người ma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đáp ánngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngtf giờ ca3evâng những 3 người alk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg như go g14tse 3dshgo53r8anhững 3 người tuoq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khiptoc thêm 3e

96b, 97a, 98b, 99a, 100angười hvương ez biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiq thêm 3e khu nic nước

viên kth e2Rf giangg trong người fwoehWethanh 2f thườngg53r8aviên âd e2Rf giangg tronga khu snp nước

 những 3 người nkg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và nlc nếu

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm. Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn đáp án a,b,c,d, trong đó chỉ có một đáp án đúng.

Bạn hãy thử sức mình tìm câu trả lời đúng, trước khi so sánh với đáp án (sau mỗi năm câu)

Chúc bạn đọc sức khỏe và thành công!

Nguyễn Thế Tuyền

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức