Länder oder Aussprache

 Was passt? Ergänzen Sie die Sprache 


Bài viết "Länder oder Aussprache "Bài viết dmca_d7efa17cd3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_d7efa17cd3 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

  1. Deutschland ….........Deutsch  
  2. Russland …………………..
  3. Türkei …………………….              
  4. England ……………………
  5. Österreich ………………...            
  6. Saudi-Arabien ……………..

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức