Bài tập: khi nào sử dụng WANN, WENN và ALS

Bạn hãy điền vào các ô trống sau để luyện tập

Bài viết "Bài tập: khi nào sử dụng WANN, WENN và ALS"Bài viết dmca_184a3c5911 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_184a3c5911 www_hoctiengduc_de

Wählen Sie das richtige Wort: als, wenn oder wann?

khu htl nước 2 tiền hWethấyf isn 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khinfhzk thêm 3e

Các Bạn hãy điền đúng các từ: als, wenn oder wann?

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức