Từ vựng tiếng Đức cần thiết về đồ nội thất trong gia đình

Từ vựng tiếng Đức cần thiết về đồ nội thất (die Möbel) trong gia đình cùng bài tập đối thoại rất hay nhé!

 

Möbeln

 • der Teppich: tấm thảm
 • der Tisch: bàn
 • das Bett: giường
 • der Stuhl: ghế
 • das Regal: kệ
 • der Sessel: ghế bành
 • das Sofa/ die Couch: sofa
 • die Lampe: đèn
 • der Schrank: tủ
 • das Bild: bức tranh

934 1 Tu Vung Tieng Duc Can Thiet Ve Do Noi That Trong Gia Dinh

Ordnen Sie und bilden Sie den Dialog ( sắp xếp và xây dựng đoạn hội thoại hoàn chỉnh)

B: Ja, bitte. Wie viel kostet denn die Lampe? (Có, làm ơn. Cái đèn này bao nhiêu tiền thế?)

A: Brauchen Sie hilfe? (Bạn có cần giúp đỡ không?)

A: Die Lampe kostet 200 Euro (Cái đèn này có giá 200 Euro)

B: Das ist aber billig. Ich finde das Bild sehr schön (Nó rẻ thật. Tôi thấy bức tranh rất đẹp đấy chứ)

B: Das ist zu teuer(Vậy thì mắc quá)

B: Was kostet denn das Bild? (Bức tranh này bao nhiêu tiền?)

A: Finden Sie? (Anh/Chị thấy vậy à?)

A: Es kostet nur 50 Euro. Das ist ein Sonderangebot (Nó chỉ tốn 50 Euro. Đang có khuyến mãi/giảm giá ạ)

Lösung (đáp án)

 1. A: Brauchen Sie hilfe? (Bạn có cần giúp đỡ không?)
 2. B: Ja, bitte. Wie viel kostet denn die Lampe? (Có, làm ơn. Cái đèn này bao nhiêu tiền thế?)
 3. A: Die Lampe kostet 200 Euro (Cái đèn này có giá 200 Euro)
 4. B: Das ist zu teuer. (Vậy thì mắc quá)
 5. A: Finden Sie? (Anh/Chị thấy vậy à?)
 6. B: Was kostet denn das Bild? (Bức tranh này bao nhiêu tiền?)
 7. A: Es kostet nur 50 Euro. Das ist ein Sonderangebot (Nó chỉ tốn 50 Euro. Đang có khuyến mãi/giảm giá ạ)
 8. B: Das ist aber billig. Ich finde das Bild sehr schön (Nó rẻ thật. Tôi thấy bức tranh rất đẹp đấy chứ)

©Khánh Linh- HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức