Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein”

 Thành ngữ tiếng Đức “das schwarze Schaf sein” có nghĩa là gì và sử dụng trong trường hợp nào?

khu gj nước người hvương hj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên ᖤf e2Rf giangg trong

Nghĩa tiếng Đức:mình okqzg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và gpâ nếu như ojekz g14tse 3dshojekz vẫnolsvHà 2f3 olsv vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf conj 1 nhớ sgNộijemand4hudo những 3 người hjú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười atxhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên qvi e2Rf giangg trong, der in einer Gruppe unangenehm auffällt, Außenseiter

viên fzlm e2Rf giangg trong khôngqdp giờ ca3evâng53r8akhu xnvh nướca năm 3rt2fg và muks nếu

Nghĩa tiếng Việt:khu oug nước emd0k1ar 5khu öfp nước những 3 người Ög xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt thành viên đơn lẻ, cá biệt, nổi loạn trong một nhóm hoặc những đứa trẻ khác biệtnăm 3rt2fg và dzl nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiomxb thêm 3e khu huq nước trong một gia đình.

Bài viết " Thành ngữ tiếng Đức das schwarze Schaf sein "Bài viết dmca_009abcd948 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_009abcd948 www_hoctiengduc_de

vẫnytÖHà 2f3 ytÖ vàng như kbqs g14tse 3dshkbqs53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người krf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nguồn gốc:2 tiền hWethấyf bydg 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương úgj biếu 2 hiệu f thườngg mình zteh trong Thành ngữ này bắt nguồn tự sự hiện diện không mong muốn của con cừu đen trong đàn. Đa số những con cừu đều màu trắng. Tuy nhiên, thi thoảng trong đàn cũng có một con màu đen hay đốm. Những con cừu này không được yêu mến lắm, do lông của chúng khó nhuộm ra màu mong muốn hơn lông màu trắng. Lông của con cừu đen có thể làm giảm giá trị lông của cả đàn, do đó thường bị loại ra khỏi nhóm. Vì vậy, thành ngữ „das schwarze Schaf“ (con cừu đen) khôngfcs giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và agc nếu mình ÜhÄ trongdùng để chỉ những người khác biệt trong nhóm, nhưng theo hướng tiêu cực.

2 tiền hWethấyf pwzf 1 nhớ sgNội người hvương dhzu biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười anyrhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf gjh 1 nhớ sgNội

Ví dụ:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người ilzhWethanh 2f thườngg khu nßct nước người hvương sid biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên khvx e2Rf giangg trongLan ist das schwarze Schaf in der Familie, weil sie die einzige ist, die keinen Hochschulabschluss hat.4hudo khôngar giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư pr g14tse 3dshpr hu7t4 năm 3rt2fg và rf nếu

người hvương elk biếu 2 hiệu f thườngg vẫnaeykHà 2f3 aeyk vàng 53r8avẫnukcoHà 2f3 ukco vàng a viên ve e2Rf giangg trong

Hồng Nhungnhư ïp g14tse 3dshïp emd0k1ar 5viên ixj e2Rf giangg trong vẫnjezaHà 2f3 jeza vàng

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này