Bài học 102. Việc làm - Phát âm chuẩn tiếng Đức khi tìm việc làm

Từ vựng Tiếng Đức với các câu hội thoại thường dùng khi đi xin việc. Các Bạn có thể nhấn nút có hình loa để nghe phát âm chuẩn tiếng Đức

Bài viết "Bài học 102. Việc làm - Phát âm chuẩn tiếng Đức khi tìm việc làm"Bài viết dmca_92d6debcdd www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_92d6debcdd www_hoctiengduc_de

Các Bạn có thể nhấn nút có hình loa để nghe phát âm chuẩn tiếng Đức

người hvương ets biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu lfwx nướcHaben Sie eine Arbeitserlaubnis?4hudo khôngäg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười zjehWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Anh có giấy phép làm việc không?
như ez g14tse 3dshezemd0k1ar năm 3rt2fg và drn nếu Ich habe eine Arbeitserlaubnis4hudo những 3 người Ür xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiblm thêm 3e hu7t4 vẫndrHà 2f3 dr vàng
Tôi có giấy phép làm việc
mình eö trongemd0k1ar những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtIch habe keine Arbeitserlaubnis4hudo khu itv nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiicqbh thêm 3e hu7t4 những 3 người enoj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
Tôi không có giấy phép làm việc
người dftehWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu rl nướcWann können Sie anfangen?4hudo 2 tiền hWethấyf lvm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫngvbxqHà 2f3 gvbxq vàng
Khi nào anh có thể bắt đầu?
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khivq thêm 3eIch zahle zehn Euro pro Stunde4hudo định 5re23 khizcpy thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnnbsHà 2f3 nbs vàng
Tôi trả 10 eurongười hvương Ör biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương mrt biếu 2 hiệu f thườngg khôngthiz giờ ca3evâng một giờ
vẫnÜbfHà 2f3 Übf vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf fvhi 1 nhớ sgNộiIch zahle wöchentlich4hudo mình bi trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình âlmh trong
Tôi sẽ thanh toán cho anh theo tuần
năm 3rt2fg và Ök nếu emd0k1ar những 3 người tmh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtMonatlich4hudo khu zâ nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiüjl thêm 3e hu7t4 mình úeu trong
Theo tháng
vẫnrfpjHà 2f3 rfpj vàng emd0k1ar vẫncluHà 2f3 clu vàng Seien Sie um acht Uhr morgens hier4hudo người hvương dïj biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương djl biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người zvxhWethanh 2f thườngg

Hãy có mặt ở đây lúc 8 giờ sáng
2 tiền hWethấyf runh 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người afhWethanh 2f thườnggDie Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig4hudo khu fjú nước 3rmd0k1a 5gnhư tvcz g14tse 3dshtvcz hu7t4 những 3 người alm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
Công việc kết thúc lúc 4 giờ 30
mình pgh trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggSie haben samstags und sonntags frei4hudo mình gk trong 3rmd0k1a 5gkhu vr nước hu7t4 mình ght trong
Anh được nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật
người hvương bw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngqja giờ ca3evângSie müssen Berufskleidung tragen4hudo định 5re23 khisiwu thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khir thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Anh sẽ mặc đồng phục
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf tpbl 1 nhớ sgNộiMachen Sie es so4hudo 2 tiền hWethấyf rxc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười nzhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương bsv biếu 2 hiệu f thườngg
Anh làm việc đó như thế này

 

mình yukmi trong năm 3rt2fg và hb nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu Öju nước

HOCTIENGDUC.DE - 2016người alhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf pms 1 nhớ sgNội người hvương inqâ biếu 2 hiệu f thườngg

 

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức