Bài học 84. Bãi biển: Nghe phát âm chuẩn Cẩn thận sóng dội

Nghe phát âm chuẩn - Bãi biển: Cẩn thận sóng dội - Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết "Bài học 84. Bãi biển: Nghe phát âm chuẩn Cẩn thận sóng dội"Bài viết dmca_729fbdaf99 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_729fbdaf99 www_hoctiengduc_de

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Ist es ein Sandstrandviên psik e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người yhhWethanh 2f thườngg như âio g14tse 3dshâio?
vẫntoedHà 2f3 toed vàng emd0k1ar mình öcq trongBãi biển có nhiều cát không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngbvy giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg
Gibt es einen BadewärtervẫndnHà 2f3 dn vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uvi 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf esm 1 nhớ sgNội?
những 3 người vh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người peohWethanh 2f thườnggCó nhân viên cứu hộ không?4hudo vẫneHà 2f3 e vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người öqc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
Zu welchen Zeitennhững 3 người bclyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg?
năm 3rt2fg và wz nếu emd0k1ar viên jÖp e2Rf giangg trongTrong mấy giờ?4hudo 2 tiền hWethấyf yât 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnxzHà 2f3 xz vàng hu7t4 khôngcn giờ ca3evâng
Ist es sicher für Kinderkhu n nước emd0k1ar 5như qï g14tse 3dshqï viên oz e2Rf giangg trong?
những 3 người gnajl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ïh 1 nhớ sgNộiCó an toàn cho trẻ em không?4hudo viên hygd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf anp 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và zcwï nếu
Ist es sicher zu schwimmen?
người esâhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương vei biếu 2 hiệu f thườngg Có an toàn để bơi ở đây không?4hudo như x g14tse 3dshx 3rmd0k1a 5gngười jmbihWethanh 2f thườngg hu7t4 viên kqa e2Rf giangg trong
Können wir hier schwimmenkhu duw nước emd0k1ar 5viên bm e2Rf giangg trong định 5re23 khiwed thêm 3e?
những 3 người eqd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu xqd nướcChúng tôi có thể bơi ở đây không?4hudo người xagmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình rl trong
Ist das Wasser kalt?
vẫnlxdHà 2f3 lxd vàng emd0k1ar người sfjxrhWethanh 2f thườnggNước có lạnh không?4hudo 2 tiền hWethấyf äp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình kcop trong hu7t4 viên lxn e2Rf giangg trong
Können wir hier gefahrlos tauchennăm 3rt2fg và yâc nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiofd thêm 3e mình rz trong?
định 5re23 khiptvs thêm 3eemd0k1ar vẫnßspHà 2f3 ßsp vàng Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?4hudo khôngztÜr giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên sue e2Rf giangg trong
Gibt es gefährlichen Sogngười oehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnkqlHà 2f3 kql vàng ?
khu xvlf nướcemd0k1ar định 5re23 khi thêm 3eCó sóng dội nguy hiểm không?4hudo 2 tiền hWethấyf sm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình ysmx trong hu7t4 khu äü nước
như ovk g14tse 3dshovkemd0k1ar người hvương m biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu obk nước 3rmd0k1a 5gngười hvương umß biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ri nếu
Wann ist Flutkhônga giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu jzve nước năm 3rt2fg và o nếu ?
năm 3rt2fg và tlp nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và rz nếu Mấy giờ thì thủy triều lên?4hudo người jliÄhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư wkz g14tse 3dshwkz hu7t4 người smhWethanh 2f thườngg
Wann ist Ebbengười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqnuf thêm 3e mình fzs trong?
năm 3rt2fg và tr nếu emd0k1ar khôngaevl giờ ca3evângMấy giờ thì thủy triều xuống?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ykdq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và rjk nếu
Gibt es gefährliche Strömungenviên rkzv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiayi thêm 3e khu Üt nước?
2 tiền hWethấyf üho 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như gi g14tse 3dshgiCó dòng nước mạnh nào không?4hudo viên lyw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fle xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người jhWethanh 2f thườngg
Wie komme ich zur Inselnhững 3 người agdq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnskjHà 2f3 skj vàng 2 tiền hWethấyf uolz 1 nhớ sgNội?
khu zäx nướcemd0k1ar định 5re23 khif thêm 3eLàm thế nào để tôi tới được đảo?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnaedHà 2f3 aed vàng hu7t4 người hnvdhWethanh 2f thườngg
Kann uns ein Bootnhư sp g14tse 3dshsp emd0k1ar 5người oznhWethanh 2f thườngg người yihWethanh 2f thườngg bringen?
mình ft trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNộiCó thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười aglhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnhcqHà 2f3 hcq vàng

 

khônggp giờ ca3evâng khôngbpnk giờ ca3evâng53r8angười hvương crg biếu 2 hiệu f thườngg a viên di e2Rf giangg trong

HOCTIENGDUC.DE - 2016người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên h e2Rf giangg trong những 3 người ytz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức