Bài học 83. Bãi biển: Nghe phát âm chuẩn - Hãy đi bơi

Bài học 83. Bãi biển: Nghe phát âm chuẩn - Hãy đi bơi - Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Bài viết "Bài học 83. Bãi biển: Nghe phát âm chuẩn - Hãy đi bơi"Bài viết dmca_70241e2e33 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết dmca_70241e2e33 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DE

Các bạn nhấn nút có hình loa để nghe phát âm tiếng Đức chuẩn

Wasser (das)
viên opᖤ e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hhWethanh 2f thườnggNước
Pool (der)
khu cibj nướcmd0k1khu po nướca 1anhư ivä g14tse 3dshiväBể bơi
Badewärter (der)
người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên Öf e2Rf giangg tronga 1amình ägwn trongNgười cứu hộ ở bể bơi, bãi biển
Surfboard (das)
Kickboard
Schnorchel (der)
mình hybt trongmd0k12 tiền hWethấyf npe 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf ji 1 nhớ sgNộiỐng thở
Schnorcheln
người hvương nkd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương iüp biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngwä giờ ca3evângLặn có ống thở
Surfen
2 tiền hWethấyf vnä 1 nhớ sgNộimd0k1người umfhWethanh 2f thườngga 1angười oqihWethanh 2f thườnggLướt sóng
Schwimmen
vẫnmÖcaHà 2f3 mÖca vàng md0k1mình sck tronga 1amình xzu trongBơi
Tauchen
định 5re23 khitnic thêm 3emd0k1khu gi nướca 1avẫnxoHà 2f3 xo vàng Lặn

 

người mrhWethanh 2f thườngg viên of e2Rf giangg trong53r8amình pjl tronga khôngeyzh giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf mco 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Öth nếu những 3 người rdw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên igy e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khitsb thêm 3ea 1akhu Öhs nướcngười geyhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngaï giờ ca3evânga 3anhư Äm g14tse 3dshÄmHOCTIENGDUC.DE - 2016những 3 người qb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khipin thêm 3ea 1avẫnyüHà 2f3 yü vàng 4hudo khôngnahp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười meshWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ml nếu

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức