TOP từ vựng tiếng Đức nhất định phải biết khi nấu ăn

Những động từ tiếng Đức quan trọng trong chủ đề nấu ăn nhất định phải biết.

 • schneiden: cắt
 • mischen: trộn
 • aufheizen: hâm nóng
 • frittieren: chiên
 • giessen: đổ (chất lỏng) vào
 • grillen: nướng
 • rollen: lăn
 • kochen: nấu
 • rühren: đảo
 • vorbereiten: chuẩn bị

 • legen: đặt
 • schütteln: lắc, xóc
 • backen: nướng trong lò
 • tecken: nhồi vào
 • waschen: rửa
 • wischen: gạt bỏ
 • schlagen: đập
 • setzen: đặt (nhiệt độ lò…)
 • anmachen: bật lên
 • abtrocken: làm khô
 • putzen: làm sạch
 • abbrühen: chần
 • abschmecken: nêm nếm
 • aufkochen: nấu sôi
 • dünsten: chần trong bơ, dầu…
 • entfetten: gạt bớt mỡ
 • kandieren: ngào đường
 • legieren: đánh với lòng đỏ trứng hoặc kem
 • braten: xào

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức