29 loài chim trong tiếng Đức

Học từ vựng tiếng Đức mỗi ngày sẽ giúp bạn củng cố vốn kiến thức, qua đó giúp nâng cao cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc và viết.

 • Der Specht: chim gõ kiến
 • Der Storch: con cò
 • der Papagei: vẹt
 • Die Taube: chim bồ câu
 • Die Schwalbe: chim én
 • Der Truthahn: gà lôi
 • Der Schwan: thiên nga
 • Die Krähe: con quạ
 • Der Kranich: con hạc
 • Der Kondor: kền kền
 • Der Milan: chim cắt
 • Der Wachtel: chim cút

 • Die Nachtigall: chim dạ oanh
 • Das Rotkehlchen: chim oanh
 • Der Pfau: con công
 • Der Adler: đại bàng
 • Die Eule: chim cú
 • Der Spatz: chim sẻ
 • Der Kolibri: chim ruồi
 • Der Falke: chim ưng
 • Die Möwe: chim hải âu
 • Der Pelikan: chim bồ nông
 • Der Flamingo: chim hồng hạc
 • Der Pinguin: chim cánh cụt
 • Der Strauß: đà điểu
 • die Vogelbeobachtung – quan sát các loài chim
 • die Feder – lông vũ
 • die Klaue – móng vuốt
 • das Nest – tổ chim
 • der Schnabel – mỏ chim

Khánh Linh- ©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức