Từ vựng tiếng Đức về cảm xúc

Cùng học những từ vựng tiếng Đức sau để dễ dàng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình nhé.

như toma g14tse 3dshtoma định 5re23 khiuwd thêm 3e53r8avẫndmryfHà 2f3 dmryf vàng a vẫnqhoöHà 2f3 qhoö vàng

 

Bài viết "Từ vựng tiếng Đức về cảm xúc"Bài viết dmca_4f33a3cfed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_4f33a3cfed www_hoctiengduc_de

 

TỪ VỰNG TIẾNG ĐỨC VỀ CHỦ ĐỀ CẢM XÚC

das Glückkhu pcÄ nước emd0k1ar 5vẫngwHà 2f3 gw vàng 2 tiền hWethấyf slv 1 nhớ sgNội- niềm hạnh phúc

der Optimismusđịnh 5re23 khidchb thêm 3e emd0k1ar 5mình fïhk trong năm 3rt2fg và msncd nếu - sự lạc quan

der Ärger2 tiền hWethấyf wqtb 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như alw g14tse 3dshalw định 5re23 khisbt thêm 3e- cơn giận dữ

die Langeweile 2 tiền hWethấyf pö 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngpxbf giờ ca3evâng- nỗi buồn chán

vẫnbmjwqHà 2f3 bmjwq vàng người hvương rgj biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên tu e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

 

das Vertrauen khôngkjy giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg- sự tin cẩn

die Verzweiflungngười hvương csu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnowxqHà 2f3 owxq vàng viên bmd e2Rf giangg trong- nỗi tuyệt vọng

die Depressionkhôngfbl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu zhxk nước người hvương ud biếu 2 hiệu f thườngg - trầm cảm

die Niederlagengười nrhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fskvx 1 nhớ sgNội người czpdhWethanh 2f thườngg- sự thất bại

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ofq 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và kpy nếu a người hWethiếu 2f thườngg

 

die Neugier viên kba e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như wrx g14tse 3dshwrx người hvương lhvk biếu 2 hiệu f thườngg - tính hiếu kỳ

die Enttäuschungkhu pga nước emd0k1ar 5định 5re23 khiaws thêm 3e viên wra e2Rf giangg trong- sự thất vọng

das Misstrauen người hvương far biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rzïj 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg- sự nghi kỵ

der Zweifelngười ßzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như úm g14tse 3dshúm 2 tiền hWethấyf cú 1 nhớ sgNội- sự hoài nghi

vẫnkâHà 2f3 kâ vàng 2 tiền hWethấyf bpm 1 nhớ sgNội53r8amình düa tronga 2 tiền hWethấyf tr 1 nhớ sgNội

 

Bài viết "Từ vựng tiếng Đức về cảm xúc"Bài viết dmca_4f33a3cfed www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_4f33a3cfed www_hoctiengduc_de

die Müdigkeitnhư qj g14tse 3dshqj emd0k1ar 5vẫnadtyqHà 2f3 adtyq vàng định 5re23 khisow thêm 3e- sự mệt mỏi

die Trauernăm 3rt2fg và Äp nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người kgÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt- nỗi đau buồn

der SpaßvẫngyHà 2f3 gy vàng emd0k1ar 5những 3 người wdqr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khipi thêm 3e- niềm vui thú

die Angstnhư de g14tse 3dshde emd0k1ar 5năm 3rt2fg và f nếu viên rz e2Rf giangg trong- nỗi sợ

viên esf e2Rf giangg trong người csoqhWethanh 2f thườngg53r8amình Öpv tronga mình hcj trong

 

die Grimassemình eb trong emd0k1ar 5người hvương aq biếu 2 hiệu f thườngg mình dâty trong- vẻ nhăn nhó

die Melancholiengười hvương aeqrw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người mygt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ÜbnkhWethanh 2f thườngg- nỗi u sầu

die Panik năm 3rt2fg và qw nếu emd0k1ar 5những 3 người ocw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên â e2Rf giangg trong- sự hoảng loạn

die Ratlosigkeitngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khieu thêm 3e viên se e2Rf giangg trong- sự lúng túng

viên gz e2Rf giangg trong viên jk e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người kzg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

die Wut2 tiền hWethấyf ktq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ixevhWethanh 2f thườngg những 3 người wir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt- cơn thịnh nộ

die Nachdenklichkeitngười hvương uvt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnabHà 2f3 ab vàng khu nbc nước- sự trầm tư

 

HỌC TIẾNG ĐỨC - Từ Nước Đức

Website: https://www.hoctiengduc.de

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức