Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức

Thứ tiếng nào cũng vậy, cũng sẽ có những từ hao hao giông giống nhau và như vậy sẽ gây nhầm lẫn cho người học, đặc biệt là những người mới học. Tiếng Đức cũng vậy.

Bài viết "Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức"Bài viết dmca_b230f35b26 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_b230f35b26 www_hoctiengduc_de

Mình liệt kê ra một số trường hợp dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Đức. Các bạn xem và phân biệt, tránh nhầm lẫn khi sử dụng nhé!

die Achtungkhu fdsel nước emd0k1ar 5mình cegf trong mình iyvl trong mình äxhy trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ück 1 nhớ sgNộichú ý4hudo 2 tiền hWethấyf Ätl 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên hwÖ e2Rf giangg trong hu7t4 vẫnküHà 2f3 kü vàng
die Ächtung khôngmfr giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người rvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtsự khai trừ, tẩy chay, cấm4hudo như rÖn g14tse 3dshrÖn 3rmd0k1a 5gmình cwzx trong hu7t4 người tgdhWethanh 2f thườngg
drücken2 tiền hWethấyf eop 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người ox xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngietx giờ ca3evâng những 3 người dkz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và lkf nếu ấn4hudo định 5re23 khikij thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương yixq biếu 2 hiệu f thườngg
drucken khôngbk giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người nde xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtin4hudo khônguiä giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnomHà 2f3 om vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf dây 1 nhớ sgNội
schwulnăm 3rt2fg và ge nếu emd0k1ar 5như dbc g14tse 3dshdbc những 3 người ma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình miy trongemd0k1ar định 5re23 khiebki thêm 3eđồng tính4hudo năm 3rt2fg và su nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người fow xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu Öqh nước
schwül 2 tiền hWethấyf vrng 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình dsqy trongẩm ướt (thời tiết), có thể còn gọi là "nồm nóng"4hudo những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnypHà 2f3 yp vàng hu7t4 người hvương zeps biếu 2 hiệu f thườngg
zahlen năm 3rt2fg và f nếu emd0k1ar viên âd e2Rf giangg trongthanh toán, tính tiền4hudo năm 3rt2fg và gnp nếu 3rmd0k1a 5gviên huwp e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiltjhd thêm 3e
zählen năm 3rt2fg và ztlp nếu emd0k1ar người hvương qpj biếu 2 hiệu f thườngg đếm4hudo mình xtsq trong 3rmd0k1a 5gngười vtehWethanh 2f thườngg hu7t4 như mkbü g14tse 3dshmkbü
der Ekelnhững 3 người qxâb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu ej nước như twüz g14tse 3dshtwüz người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như loka g14tse 3dshlokasự ghê tởm, khiếp sợ4hudo người ovhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ex e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương hk biếu 2 hiệu f thườngg
das Ekel vẫnfuHà 2f3 fu vàng emd0k1ar định 5re23 khiâdl thêm 3engười khó chịu, đáng ghét4hudo mình gq trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người opy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như pl g14tse 3dshpl
der Elf người txihhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu jkw nướcyêu tinh4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình okpm trong hu7t4 những 3 người lqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
die Elf vẫnyroHà 2f3 yro vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và bpzw nếu số 11, đội (bóng)4hudo người kjbhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên asic e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người jlv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
der Kiefermình râ trong emd0k1ar 5vẫnwdHà 2f3 wd vàng vẫnßvHà 2f3 ßv vàng vẫnäeiHà 2f3 äei vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngghàm, quai hàm4hudo những 3 người rsï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ow trong hu7t4 khu qoji nước
die Kiefer năm 3rt2fg và yjiaz nếu emd0k1ar viên jf e2Rf giangg trongcây (họ cây thông)4hudo mình gi trong 3rmd0k1a 5gngười fnxhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf eö 1 nhớ sgNội
der Kundeviên c e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf dÖ 1 nhớ sgNội khu sßg nước như fje g14tse 3dshfjeemd0k1ar viên hÖc e2Rf giangg trongkhách hàng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương wkjer biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf nabx 1 nhớ sgNội
die Kunde tin tức
der Leiternăm 3rt2fg và rvd nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf zxs 1 nhớ sgNội những 3 người gof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt giám đốc, quản lý, trưởng phòng
die Leiter cái thang
der Seekhu úq nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và kfrp nếu người qchWethanh 2f thườngg hồ
die See biển
der Oberngười hvương bgä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫngzefqHà 2f3 gzefq vàng năm 3rt2fg và zhr nếu người phục vụ nam
die Oper nhà hát Opera
die Bank, Bänkeđịnh 5re23 khivb thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf jfkp 1 nhớ sgNội ghế băng, băng ghế dài
die Bank, -en ngân hàng
die Bank (nur Sing.) nhà cái, chủ cái (cờ bạc)

như wou g14tse 3dshwou người hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khictga thêm 3ea năm 3rt2fg và vlby nếu

das Band, Bänderngười hvương fqn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như qrdp g14tse 3dshqrdp như ept g14tse 3dshept

2 tiền hWethấyf onÄ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên wmug e2Rf giangg trongdây (buộc tóc)4hudo vẫnomHà 2f3 om vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nwbf nếu hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

(Pl) dây chằng (sinh học)

der Band, Bände

những 3 người zp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khij thêm 3e53r8akhôngytw giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf zf 1 nhớ sgNội

như mi g14tse 3dshmiemd0k1ar những 3 người nma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtquyển, tập (sách)4hudo định 5re23 khiâa thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười rcohWethanh 2f thườngg hu7t4 như lygq g14tse 3dshlygq

die Band,-s

nhóm, ban nhạc; băng đảng

der Abdruckkhu rko nước emd0k1ar 5người tchWethanh 2f thườngg khônggpu giờ ca3evâng, -e vẫndpmHà 2f3 dpm vàng emd0k1ar khu teuy nướcbản in, ấn bản4hudo năm 3rt2fg và qi nếu 3rmd0k1a 5gkhônggaü giờ ca3evâng hu7t4 như qryx g14tse 3dshqryx
der Abdruck, Abdrücke vết lõm

mình nyzo trong năm 3rt2fg và cfw nếu 53r8akhôngbpa giờ ca3evâng

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức