Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Đức

Thứ tiếng nào cũng vậy, cũng sẽ có những từ hao hao giông giống nhau và như vậy sẽ gây nhầm lẫn cho người học, đặc biệt là những người mới học. Tiếng Đức cũng vậy.

934 1 Nhung Tu De Nham Lan Trong Tieng Duc

Mình liệt kê ra một số trường hợp dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Đức. Các bạn xem và phân biệt, tránh nhầm lẫn khi sử dụng nhé!

die Achtung chú ý
die Ächtung sự khai trừ, tẩy chay, cấm
drücken ấn
drucken in
schwul đồng tính
schwül ẩm ướt (thời tiết), có thể còn gọi là "nồm nóng"
zahlen thanh toán, tính tiền
zählen đếm
der Ekel sự ghê tởm, khiếp sợ
das Ekel người khó chịu, đáng ghét
der Elf yêu tinh
die Elf số 11, đội (bóng)
der Kiefer hàm, quai hàm
die Kiefer cây (họ cây thông)
der Kunde khách hàng
die Kunde tin tức
der Leiter giám đốc, quản lý, trưởng phòng
die Leiter cái thang
der See hồ
die See biển
der Ober người phục vụ nam
die Oper nhà hát Opera
die Bank, Bänke ghế băng, băng ghế dài
die Bank, -en ngân hàng
die Bank (nur Sing.) nhà cái, chủ cái (cờ bạc)

das Band, Bänder

dây (buộc tóc)

(Pl) dây chằng (sinh học)

der Band, Bände

quyển, tập (sách)

die Band,-s

nhóm, ban nhạc; băng đảng

der Abdruck, -e bản in, ấn bản
der Abdruck, Abdrücke vết lõm

 

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức