Chủ đề từ vựng nhà và các phòng trong nhà/ căn hộ

Để đồng hành cùng các bạn trong việc học tiếng Đức và giúp các bạn cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp. 

HOCTIENGDUC.DE gửi các bạn bài học từ vựng và các câu hội thoại chủ đề Nhà/ Căn hộ và các đồ dùng trong gia đình. 

 

Từ vựng tiếng Đức

khu pkö nước vẫnhbwHà 2f3 hbw vàng 53r8anhững 3 người jnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf nxy 1 nhớ sgNội

der Gegenstand người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người äichWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg(”-e) đồ dùng, vật dụng

như ek g14tse 3dshek 2 tiền hWethấyf dz 1 nhớ sgNội53r8akhu gvlt nướca mình dpr trong

das Zimmer người hvương aä biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu wgc nước người hvương vlu biếu 2 hiệu f thườngg (-) căn phòng

viên vda e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và px nếu 53r8anhư yßsz g14tse 3dshyßsza 2 tiền hWethấyf gtp 1 nhớ sgNội

das Wohnzimmer mình mwb trong emd0k1ar 5người hvương äyzd biếu 2 hiệu f thườngg như hqzm g14tse 3dshhqzmphòng khách

năm 3rt2fg và Ütu nếu khu chjk nước53r8amình wro tronga vẫnkÖHà 2f3 kÖ vàng

das Schlafzimmer khu fzw nước emd0k1ar 5viên Ügo e2Rf giangg trong khu wüqr nướcphòng ngủ

2 tiền hWethấyf yvu 1 nhớ sgNội viên wuÜy e2Rf giangg trong53r8amình clb tronga người hvương ïrp biếu 2 hiệu f thườngg

das Kinderzimmer người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngâ giờ ca3evâng như jey g14tse 3dshjeyphòng trẻ con

vẫnâtHà 2f3 ât vàng vẫnfyjHà 2f3 fyj vàng 53r8anhư m g14tse 3dshma người hvương ax biếu 2 hiệu f thườngg

das Bad khu smc nước emd0k1ar 5vẫnyrbHà 2f3 yrb vàng viên umte e2Rf giangg trong(”-er) phòng tắm

những 3 người hmü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người djiv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên w e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

der Balkon 2 tiền hWethấyf äthi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yqj nếu những 3 người ihzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(-e) ban công

vẫnwâbHà 2f3 wâb vàng như plnd g14tse 3dshplnd53r8aviên vero e2Rf giangg tronga khu lyod nước

der Tisch 2 tiền hWethấyf tw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương aïw biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiutm thêm 3e(-e) cái bàn

định 5re23 khiasr thêm 3e năm 3rt2fg và qmn nếu 53r8angười hvương inr biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf ij 1 nhớ sgNội

der Stuhl định 5re23 khiet thêm 3e emd0k1ar 5như ge g14tse 3dshge viên jsp e2Rf giangg trong(”-e) cái ghế

như ï g14tse 3dshï khôngiot giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khimag thêm 3ea người hvương wzne biếu 2 hiệu f thườngg

das Sofa những 3 người Üir xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiwnf thêm 3e(-s) ghế sô -fa

những 3 người thnc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương gcjn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư wa g14tse 3dshwaa vẫntänHà 2f3 tän vàng

der Schrank mình blx trong emd0k1ar 5khu ptuf nước viên âugz e2Rf giangg trong(”-e) cái tủ

khu egy nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người ue xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và fiex nếu

der Kühlschrank khôngunv giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qodj nếu năm 3rt2fg và wv nếu (´´-e) cái tủ lạnh

khôngey giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười kjhWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf tkh 1 nhớ sgNội

der Herd khôngeü giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu odv nước người klhWethanh 2f thườngg(-e) cái bếp điện

khu yeg nước định 5re23 khimä thêm 3e53r8aviên jvz e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và sp nếu

das Regal người txqochWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên úz e2Rf giangg trong những 3 người hsaq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(-e) cái giá đựng đồ

2 tiền hWethấyf rthi 1 nhớ sgNội viên hú e2Rf giangg trong53r8avẫnxmcHà 2f3 xmc vàng a người hWethiếu 2f thườngg

die Badewanne người hvương tv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lp 1 nhớ sgNội người plwhWethanh 2f thườngg(-n) bồn tắm

những 3 người aÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương klmt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương aö biếu 2 hiệu f thườngg

das Waschbecken định 5re23 khiyde thêm 3e emd0k1ar 5viên ipfc e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggvòi nước

người hvương âv biếu 2 hiệu f thườngg vẫnueblHà 2f3 uebl vàng 53r8avẫnptbuHà 2f3 ptbu vàng a khôngebk giờ ca3evâng

der Fernseher mình rl trong emd0k1ar 5viên jhú e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggtivi

viên oes e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hicn 1 nhớ sgNội53r8avẫnsekaqHà 2f3 sekaq vàng a viên jtcz e2Rf giangg trong

der Teppich vẫnneHà 2f3 ne vàng emd0k1ar 5viên irg e2Rf giangg trong như lok g14tse 3dshlokcái thảm

 

klein>< groß nhỏ >< to

schmal >< breit hẹp >< rộng

laut >< ruhig ồn ào >< yên tĩnh

schön >< hässlich đẹp >< xấu

lang >< kurs ngắn >< dài

teuer >< billig đắt >< rẻ

die Farbe (-n): Màu sắc

Bài viết "Chủ đề từ vựng nhà và các phòng trong nhà/ căn hộ"Bài viết dmca_1cdee21d33 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_1cdee21d33 www_hoctiengduc_de

2. Các mẫu câu tiếng Đức

a. Welches Zimmer hat Ihr Haus/ Ihre Wohnung?  Nhà/căn hộ của bạn có những phòng nào?

khôngrag giờ ca3evâng mình qwsu trong53r8anhư bïi g14tse 3dshbïia viên zm e2Rf giangg trong

những 3 người jtb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương pd biếu 2 hiệu f thườngg Mein Haus/ meine Wohnung hat…4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyÄg thêm 3e hu7t4 người hvương nqsc biếu 2 hiệu f thườngg ………….z.B: Küche, Bad,… Nhà/ căn hộ của tôi có……

b. Wie finden Sie das Haus/ die Wohnung? Bạn thấy căn nhà/ căn hộ này thế nào?

viên lpfz e2Rf giangg trong vẫnsxkHà 2f3 sxk vàng 53r8a2 tiền hWethấyf puz 1 nhớ sgNộia những 3 người vdog xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như xbm g14tse 3dshxbmemd0k1ar người hvương biếu 2 hiệu f thườngg Ich finde das Haus/ die Wohnung schön/ teuer/ billig/ hässlich.4hudo người hvương ode biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ysax biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngfmyk giờ ca3evâng  Tôi thấy…………………

c. Wie ist Ihr Haus/ Ihre Wohnung? (Căn nhà/ căn hộ của bạn thế nào)

2 tiền hWethấyf oüf 1 nhớ sgNội như ß g14tse 3dshß53r8anhững 3 người Ügw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên bäs e2Rf giangg trong

viên jzÜ e2Rf giangg trongemd0k1ar viên tb e2Rf giangg trongMein Haus/ Meine Wohnung ist ………………….4hudo người hvương önq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như z g14tse 3dshz.  Nhà/ căn hộ của tôi ………..

 

 

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf kx 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và btuh nếu a khu bp nước

HOCTIENGDUC.DE - 2016viên äj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình tun trong như bqujd g14tse 3dshbqujd

 

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này