Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình .

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de

 

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 1. Haarschneiden oder rasieren? viên ubz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khihod thêm 3e người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg Cắt tóc hay cạo mặt?
 2. Schneiden Sie nicht zu kurz! mình ldnuy trong emd0k1ar 5định 5re23 khixljv thêm 3e khôngytf giờ ca3evângĐừng cắt ngắn quá
 3. Ich möchte die Haare gewaschen habenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnyugHà 2f3 yug vàng khôngi giờ ca3evâng Tôi muốn gội đầu
 4. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen viên pxh e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khidÄzc thêm 3e người hvương cve biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn cắt tóc
 5. Ich möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht như bt g14tse 3dshbt emd0k1ar 5định 5re23 khivob thêm 3e người puwhWethanh 2f thườnggTôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. Ich möchte mir die Haare braun färben lassen mình hmo trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ïujw nếu viên qeam e2Rf giangg trongTôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?vẫngnjfHà 2f3 gnjf vàng emd0k1ar 5người amhWethanh 2f thườngg viên rßs e2Rf giangg trong Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. Du solltest dich einen Tag vorher anmelden vẫnfHà 2f3 f vàng emd0k1ar 5người wjdphWethanh 2f thườngg viên ro e2Rf giangg trongBạn phải đăng ký trước một ngày
 9. Kann ich sofort dran kommen? người hvương zäax biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương ban biếu 2 hiệu f thườngg mình upgv trongTôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. Wie lange muss ich warten? khôngvzi giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương ifÖ biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và vza nếu Tôi phải đợi bao lâu?
 11. Wie hätten Sie gern Ihr Haar? người atxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình eum trong định 5re23 khiäszv thêm 3eÔng(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. Ich möchte gerne Muster sehenngười hvương dc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên gnk e2Rf giangg trong khu upfg nước Tôi muốn xem các màu
 13. Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen khu qx nước emd0k1ar 5định 5re23 khisy thêm 3e người hWethanh 2f thườnggTóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an như tgfi g14tse 3dshtgfi emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lp 1 nhớ sgNội vẫnglmHà 2f3 glm vàng Ông(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. Ich wähle diese da vẫnxeHà 2f3 xe vàng emd0k1ar 5người hvương mij biếu 2 hiệu f thườngg người eÖhWethanh 2f thườnggTôi chọn kiểu này.
 16. Bitte trimmen Sie ihn etwasvẫnmxHà 2f3 mx vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ym 1 nhớ sgNội người hvương uqy biếu 2 hiệu f thườngg  Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab vẫnfâzHà 2f3 fâz vàng emd0k1ar 5khu ls nước viên cqty e2Rf giangg trongNhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! định 5re23 khiqz thêm 3e emd0k1ar 5khôngẶy giờ ca3evâng viên vxn e2Rf giangg trongÔng(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. Wie möchten Sie den Scheitel? vẫncjnHà 2f3 cjn vàng emd0k1ar 5vẫnykiHà 2f3 yki vàng khôngqga giờ ca3evângÔng(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt năm 3rt2fg và plh nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sk 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf knf 1 nhớ sgNộiXin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. Sie meinen den Stufenschnitt, oder? người svúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wöf nếu khôngjbdnt giờ ca3evângÔng(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? người uqühWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngzkïi giờ ca3evâng như ceg g14tse 3dshcegTôi phải làm gì với râu mép?
 23. Stützen Sie ihn bitte etwas người ehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijnr thêm 3e khu ua nướcXin vui lòng tỉa gọn một chút

  Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de

 24. Ich möchte mir die Haare waschen lassen định 5re23 khiviu thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiarqu thêm 3e như juf g14tse 3dshjufTôi muốn gội đầu
 25. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen năm 3rt2fg và âgm nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ac nếu người hvương yqtx biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn cắt tóc
 26. Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte như cuo g14tse 3dshcuo emd0k1ar 5những 3 người sdb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ú g14tse 3dshúTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte những 3 người âz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người pszm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngyzu giờ ca3evângTôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte khôngcyv giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu gcwz nước người hvương bnx biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người nsghWethanh 2f thườngg như zvo g14tse 3dshzvoTôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte những 3 người cpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu dhju nước vẫnbmHà 2f3 bm vàng Tôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. Ich möchte ein Farbshampoo Bitte vẫnpiHà 2f3 pi vàng emd0k1ar 5người döxzhWethanh 2f thườngg khu jngxo nướcTôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. Hätten Sie eine Farbenkarte? như ovÜ g14tse 3dshovÜ emd0k1ar 5như gwe g14tse 3dshgwe những 3 người uysw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBạn có bảng màu không?
 33. Ich möchte die Farbe behalten người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnigtâHà 2f3 igtâ vàng người wmfghWethanh 2f thườnggTôi muốn giữ lại màu này 
 34. Ich möchte es dunkler haben năm 3rt2fg và pbt nếu emd0k1ar 5những 3 người xmrv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và dis nếu Tôi muốn màu tối hơn
 35. Ich möchte ed heller haben người hvương kdi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người dyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf hkx 1 nhớ sgNộiTôi muốn màu sáng hơn
 36. Ich möchte keinen Haarfestiger khôngzf giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương qct biếu 2 hiệu f thườngg khu työ nướcTôi không muốn keo xịt tóc
 37. Ich möchte Haarfestiger 2 tiền hWethấyf qjxlw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình âtbk trong những 3 người l xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi muốn keo xịt tóc
 38. Hinten nicht zu kurz schneiden Bitte định 5re23 khig thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khieiz thêm 3e khôngᖄug giờ ca3evângXin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. Ich möchte eine Gesichtsmasken khu âhou nước emd0k1ar 5người hvương soqu biếu 2 hiệu f thườngg như hbt g14tse 3dshhbtTôi muốn đắp mặt nạ

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_d038538502 www_hoctiengduc_de

 1. Möchten Sie eine Maniküre? những 3 người kl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương go biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggBà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. Feilen Sie bitte die Nägel spitz!khôngyu giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và neu nếu khu oxhtq nướcXin dũa móng cho nhọn
 3. Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen?như krs g14tse 3dshkrs emd0k1ar 5người sjenhWethanh 2f thườngg khu vou nước Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack khôngöhpk giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu nm nước khôngvs giờ ca3evângTôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. Ich möchte die Nägel gemaltngười hvương ᯼v biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu qpä nước Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen những 3 người tkn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqa thêm 3eTôi muốn đắp móng tay
 7. ich möchte eine Maniküre (năm 3rt2fg và gmik nếu emd0k1ar 5người hvương adä biếu 2 hiệu f thườngg người iszthWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khin thêm 3eemd0k1ar người hohWethanh 2f thườnggHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an4hudo định 5re23 khilm thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và vmj nếu hu7t4 người hvương hmd biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ßk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người av xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngrtÄ giờ ca3evângTôi muốn cắt móng tay
 8. Ich möchte eine Massage người hvương shÜ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên sotl e2Rf giangg trong mình pf trongTôi muốn mát xoa
 9. Welches Modell möchten Sie người tÄhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương bsxj biếu 2 hiệu f thườngg vẫnwäcHà 2f3 wäc vàng Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. Welche Farbe soll es sein? năm 3rt2fg và ygo nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf weak 1 nhớ sgNội viên bik e2Rf giangg trongông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • Wünschen Sie etwas zum Lesen khônglziw giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫntnäHà 2f3 tnä vàng những 3 người hkau xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • Wünschen Sie etwas zu trinken? người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnnbüHà 2f3 nbü vàng định 5re23 khifwzn thêm 3eBạn muốn uống một cái gì đó không?
 • Ist es so richtig? người hvương dzpxa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu fk nước người hWethiếu 2f thườnggCó đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • Schauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen. viên gxn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngayd giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg
 • Mời ông(bà) nhìn vào gươngvẫnnsfiHà 2f3 nsfi vàng emd0k1ar 5người hvương ßgz biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khipynj thêm 3e Bạn thấy có hài lòng không?
 • Wie viel macht es? mình rq trong emd0k1ar 5vẫnvojeHà 2f3 voje vàng người hvương rfmbv biếu 2 hiệu f thườngg Bao nhiêu tất cả?
 • Hier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ năm 3rt2fg và ysn nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf twn 1 nhớ sgNội khu miqt nướcĐây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

người cahWethanh 2f thườngg những 3 người hiel xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư âr g14tse 3dshâra năm 3rt2fg và gvcq nếu

Huyền Trang & KatharinakhônghÖz giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wiov 1 nhớ sgNội viên kec e2Rf giangg trong

năm 3rt2fg và kyb nếu những 3 người cdz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnwiynHà 2f3 wiyn vàng a như byev g14tse 3dshbyev

HOCTIENGDUC.DE - 06.2016người hvương tuo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình qu trong

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức

Xem nhiều trong Mục này