Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay

Bạn đang làm nghề uốn tóc, làm móng tay? hoặc cũng có thể bạn cần đến dịch vụ để sửa sang mái tóc và làm đẹp bàn tay cho mình .

HOCTIENGDUC.DE giới thiệu những mẫu câu Tiếng Đức hay nói sau đây sẽ giúp bạn thuận tiện khi giao tiếp .

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de

 

Những câu Tiếng Đức hay nói trong Tiệm làm Tóc

 1. Haarschneiden oder rasieren? khôngseâ giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình rgjm trong như amß g14tse 3dshamßCắt tóc hay cạo mặt?
 2. Schneiden Sie nicht zu kurz! người xnqjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người cxkh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình yra trongĐừng cắt ngắn quá
 3. Ich möchte die Haare gewaschen habenngười qlahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khimvd thêm 3e như Äfi g14tse 3dshÄfi Tôi muốn gội đầu
 4. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen khôngtnu giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người sgy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTôi muốn cắt tóc
 5. Ich möchte sehen, wie der Kopf von hinten aussieht viên zib e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên ht e2Rf giangg trong người hvương vm biếu 2 hiệu f thườngg Tôi muốn xem phía sau đầu như thế nào.
 6. Ich möchte mir die Haare braun färben lassen năm 3rt2fg và vdäe nếu emd0k1ar 5những 3 người nzâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình rwi trongTôi muốn nhuộm tóc thành màu nâu
 7. Kannst du (Könten Sie) mir einen guten Friseur empfehlen?năm 3rt2fg và qcay nếu emd0k1ar 5người bwvuhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và pfo nếu  Ông bà có thể giới thiệu cho tôi thợ uốn tóc giỏi không?
 8. Du solltest dich einen Tag vorher anmelden khôngify giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người nk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người slhWethanh 2f thườnggBạn phải đăng ký trước một ngày
 9. Kann ich sofort dran kommen? những 3 người fa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khips thêm 3e vẫncHà 2f3 c vàng Tôi có thể vào ngay bây giờ được không?
 10. Wie lange muss ich warten? định 5re23 khisku thêm 3e emd0k1ar 5vẫnqâHà 2f3 qâ vàng khôngxú giờ ca3evângTôi phải đợi bao lâu?
 11. Wie hätten Sie gern Ihr Haar? 2 tiền hWethấyf kigz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người ulchWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggÔng(bà)muốn làm kiểu tóc gì ?
 12. Ich möchte gerne Muster sehenkhu úe nước emd0k1ar 5vẫnapjoHà 2f3 apjo vàng vẫnnbroHà 2f3 nbro vàng  Tôi muốn xem các màu
 13. Kürzere Haare würden Ihnen besser stehen người hvương nxmo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người cybhWethanh 2f thườngg những 3 người woâq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTóc ngắn có thể hợp với ông(bà) hơn.
 14. Schauen Sie sich bitte diese Top Haarmoden an định 5re23 khixsf thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khônggni giờ ca3evângÔng(bà) xem những kiểu tóc đang được ưa chuộng này
 15. Ich wähle diese da người hvương nzdm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khihdre thêm 3e khu dk nướcTôi chọn kiểu này.
 16. Bitte trimmen Sie ihn etwasvẫnsaHà 2f3 sa vàng emd0k1ar 5người hvương we biếu 2 hiệu f thườngg khu bhd nước Xin vui lòng tỉa gọn một chút.
 17. Aber schneiden Sie bitte nur die Spitzen ab năm 3rt2fg và bt nếu emd0k1ar 5định 5re23 khiwl thêm 3e người vkcdhWethanh 2f thườnggNhưng làm ơn chỉ cắt chỗ cháy ở ngọn tóc
 18. Möchten Sie oben etwas toupiert haben? ... etwas so! định 5re23 khicw thêm 3e emd0k1ar 5người hvương ic biếu 2 hiệu f thườngg mình ú trongÔng(bà) có muốn chải bồng phía trên một chút không?
 19. Wie möchten Sie den Scheitel? mình yjbt trong emd0k1ar 5những 3 người kobr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggÔng(bà) muốn rẽ đường ngôi như thế nào ?
 20. Den Scheitel Bitte rechts. Und machen Sie mir einen Modeschnitt người hvương ozg biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnvgHà 2f3 vg vàng Xin hãy rẽ đường ngôi sang phải và cắt theo mốt mới nhé 
 21. Sie meinen den Stufenschnitt, oder? như dp g14tse 3dshdp emd0k1ar 5khôngmlg giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggÔng(bà) muốn cát tóc kiểu theo bậc phải không?
 22. Was soll ich mit dem Schnurrbart machen? những 3 người fjx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu hxfau nước mình sah trongTôi phải làm gì với râu mép?
 23. Stützen Sie ihn bitte etwas 2 tiền hWethấyf xeä 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như Üs g14tse 3dshÜsXin vui lòng tỉa gọn một chút

  Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de

 24. Ich möchte mir die Haare waschen lassen 2 tiền hWethấyf hp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và hjop nếu 2 tiền hWethấyf ksyw 1 nhớ sgNộiTôi muốn gội đầu
 25. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen những 3 người cmâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnqltHà 2f3 qlt vàng như ged g14tse 3dshgedTôi muốn cắt tóc
 26. Ich möchte ein Shampoo gegen fettes Haar, Bitte như tjo g14tse 3dshtjo emd0k1ar 5khu wr nước định 5re23 khitÜeb thêm 3eTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhờn
 27. Ich möchte ein Shampoo gegen trockenes Haar Bitte định 5re23 khikli thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yrb 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn một chai dầu gội cho tóc khô
 28. Ich möchte ein Shampoo gegen Schuppen Bitte mình u trong emd0k1ar 5người whWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf rodfg 1 nhớ sgNộiTôi muốn một chai dầu gội trị gầu
 29. Ich möchte ein Shampoo für dauergewelltes Haar Bitte viên yjzd e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như tpg g14tse 3dshtpg như ghâ g14tse 3dshghâTôi muốn một chai dầu gội cho tóc uốn
 30. Ich möchte ein Shampoo für gefärbtes Haar, bitte khu sb nước emd0k1ar 5như cbm g14tse 3dshcbm người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn một chai dầu gội cho tóc nhuộm
 31. Ich möchte ein Farbshampoo Bitte người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình jhg trong định 5re23 khidplo thêm 3eTôi muốn một chai dầu gội nhuộm màu
 32. Hätten Sie eine Farbenkarte? vẫnuplHà 2f3 upl vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yrus nếu định 5re23 khivih thêm 3eBạn có bảng màu không?
 33. Ich möchte die Farbe behalten 2 tiền hWethấyf v᤼f 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình fwp trong 2 tiền hWethấyf fvdx 1 nhớ sgNộiTôi muốn giữ lại màu này 
 34. Ich möchte es dunkler haben viên za e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người qr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggTôi muốn màu tối hơn
 35. Ich möchte ed heller haben như xgt g14tse 3dshxgt emd0k1ar 5khôngbye giờ ca3evâng khu kfu nướcTôi muốn màu sáng hơn
 36. Ich möchte keinen Haarfestiger viên uhs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như jeym g14tse 3dshjeym khôngkemg giờ ca3evângTôi không muốn keo xịt tóc
 37. Ich möchte Haarfestiger những 3 người csr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vlrk nếu khu igvp nướcTôi muốn keo xịt tóc
 38. Hinten nicht zu kurz schneiden Bitte người hvương po biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên üci e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggXin hãy cắt đằng sau không ngắn quá
 39. Ich möchte eine Gesichtsmasken khu ksl nước emd0k1ar 5vẫnecpnfHà 2f3 ecpnf vàng mình rzh trongTôi muốn đắp mặt nạ

Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm làm móng

Bài viết "Những câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm Tóc và Làm móng tay"Bài viết dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de này - tại trang HOCTIENGDUC.DEBài viết này - tại trang HOCTIENGDUC.DE - dmca_dd5870e3e4 www_hoctiengduc_de

 1. Möchten Sie eine Maniküre? viên Üe e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khia thêm 3e như jfg g14tse 3dshjfgBà ( cô )có muốn làm móng tay không?
 2. Feilen Sie bitte die Nägel spitz!những 3 người wcj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jno 1 nhớ sgNội khu qp nướcXin dũa móng cho nhọn
 3. Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen?khu re nước emd0k1ar 5người fzchWethanh 2f thườngg mình hßvn trong Bà ( cô ) có muốn sơn móng tay không?
 4. Ich möchte nur polieren, ohne Nagellack viên kn e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫnchHà 2f3 ch vàng mình Ür trongTôi chỉ muốn đánh bóng , không dùng sơn móng tay .
 5. Ich möchte die Nägel gemaltviên lhv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngâd giờ ca3evâng khôngia giờ ca3evâng Tôi muốn vẽ móng tay nghệ thuật
 6. Ich möchte die Nägel nachfüllen lassen vẫnbqdHà 2f3 bqd vàng emd0k1ar 5viên geu e2Rf giangg trong mình rßjo trongTôi muốn đắp móng tay
 7. ich möchte eine Maniküre (khôngtfi giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu cxpq nước định 5re23 khicdjo thêm 3eviên üw e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggHört sich aber vielmehr nach Fingernägelschneiden an4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu nÄvw nước hu7t4 như Öc g14tse 3dshÖcmình dhw trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rb nếu khôngra giờ ca3evângTôi muốn cắt móng tay
 8. Ich möchte eine Massage năm 3rt2fg và wjh nếu emd0k1ar 5những 3 người csä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người ßahWethanh 2f thườnggTôi muốn mát xoa
 9. Welches Modell möchten Sie năm 3rt2fg và dl nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf beyc 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và lgqa nếu Ông(bà) muốn cắt như thế nào
 10. Welche Farbe soll es sein? năm 3rt2fg và nboÜ nếu emd0k1ar 5người hvương wrtv biếu 2 hiệu f thườngg khu ywß nướcông(bà) muốn nhuộm tóc màu nào?

Các câu tiếng Đức hay dùng trong Tiệm dịch vụ

 • Wünschen Sie etwas zum Lesen những 3 người vuy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người zspohWethanh 2f thườngg những 3 người ztm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtông(bà) muốn đọc một cái gì đó không?
 • Wünschen Sie etwas zu trinken? khu hÖl nước emd0k1ar 5những 3 người prlu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên laj e2Rf giangg trongBạn muốn uống một cái gì đó không?
 • Ist es so richtig? khôngvo giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình uam trong vẫnakïHà 2f3 akï vàng Có đúng kiểu bạn nghĩ không?
 • Schauen Sie sich bitte im Spiegel an. Wie gefällt es Ihnen. vẫnigvqHà 2f3 igvq vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và uÖk nếu người wÄlhWethanh 2f thườngg
 • Mời ông(bà) nhìn vào gươngmình irfc trong emd0k1ar 5định 5re23 khilpü thêm 3e khu qatg nước Bạn thấy có hài lòng không?
 • Wie viel macht es? mình zgúa trong emd0k1ar 5mình ze trong viên vpte e2Rf giangg trongBao nhiêu tất cả?
 • Hier, bitte. 5 Euro sind für Sie.​ viên hb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người itä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và mfq nếu Đây là của bạn và thêm 5 euro tiền bồi dưỡng

những 3 người ejrxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf yomg 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và wn nếu a người hvương bx biếu 2 hiệu f thườngg

Huyền Trang & Katharinanhững 3 người byf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu xlfgj nước người qfvhWethanh 2f thườngg

mình sabw trong 2 tiền hWethấyf afu 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và qnzc nếu a những 3 người yxow xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

HOCTIENGDUC.DE - 06.2016khôngscß giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình fbw trong mình suzc trong

 

HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức