Vậy tại sao không tự tìm hiểu những câu tiếng lóng tiếng Đức mà bạn không bao giờ được học trong lớp nhỉ?

Bạn có thể đặt cược cả tài sản của bạn để chắc chắn rằng giáo viên dạy tiếng Đức của bạn sẽ không dạy bạn những từ và cụm từ thông tục khi họ dạy bạn nói tiếng Đức chuẩn một cách hoàn hảo.

 


© 2023 HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức