HOCTIENGDUC sẽ giới thiệu cho bạn 15 mẫu câu hữu dụng khi dùng trong hội thoại qua điện thoại đặc biệt cho các bạn vẫn đang học và chưa tốt tiếng Đức.

Một lời khuyên đặc biệt cho các bạn chưa thông thạo tiếng Đức khi thực hiện một cuộc hội thoại bằng điện thoại, bạn nên trực tiếp nói rõ với người nghe khi bắt đầu cuộc hội thoại về việc tiếng Đức của mình chưa tốt và cần hỏi lại ngay khi không hiểu rõ đối phương bằng những năm mẫu câu dưới đây:

Mein Deutsch ist noch nicht so gut.

 • Tiếng Đức của tôi chưa tốt lắm.

Können Sie bitte langsam sprechen?

 • Bạn có thể vui lòng nói chậm được không?

Das habe ich nicht verstanden.

 • Tôi không hiểu điều đó.

Könnten Sie bitte noch einmal wiederholen?

 • Bạn có thể lặp lại lần nữa được không?

Ich habe nicht verstanden, was Sie damit meinen.

 • Tôi không hiểu ý của bạn là gì.

Könnten Sie das noch einmal genauer erklären?

 • Bạn có thể giải thích điều đó một lần nữa chi tiết hơn?

Dieses Wort kenne ich nicht?

 • Tôi không biết từ đó?

Können Sie mir erklären, was das heißt?

Bạn có thể giải thích cho tôi điều đó có nghĩa là gì?

Mein Deutsch ist noch nicht so gut. Können wir bitte auf English sprechen?

 • Tiếng Đức của tôi chưa tốt lắm. Chúng tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Anh được không?

Ngoài ra chúng ta có thể làm quan các câu hôi thoại thông dụng dưới đây:

Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren.

 • Tôi muốn một cuộc hẹn.

Ich möchte mich über Ihre Service beschweren

 • Tôi muốn phàn nàn về dịch vụ của bạn

Kann ich etwas ausrichten?

 • Tôi có thể để lại lời nhắn hay không?

Kann ich eine Nachricht hinterlassen?

 • Tôi có thể để lại tin nhắn hay không?

Kann ich Sie zurückrufen?

 • Tôi có thể gọi lại cho bạn sau đó không

Bitte rufen Sie später.

 • Bạn vui lòng gọi lại sau

Er ist nicht erreichbar.

 • Anh ấy không thể liên lạc được

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức