Bên cạnh việc gạp các tình huống khẩn cấp, thì tai nạn giao thông là một tình huống khá phổ biến mà chúng ta dễ gặp phải, vì vậy cùng tìm hiểu các mẫu câu tiếng Đức có thể dùng trong trường hợp để phòng khi cần đến:

 • Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst.

  Dịch vụ khẩn cấp, cứu hỏa và cứu hộ.

 • Hallo, mein Name ist Florian Silberbrinck. Ich bin gerade auf der Autobahn A8 Richtung Salzburg, ungefähr auf der Höhe Bad Reichenhall. 

  Xin chào, tên tôi là Florian Silberbrinck. Tôi hiện đang đi trên xa lộ A8 theo hướng Salzburg, gần ngang với Bad Reichenhall.

 • Hier gab es einen schrecklichen Unfall

  Có một tai nạn khủng khiếp ở đây

 • Wie viele Personen sind verletzt?

  Có bao nhiêu người bị thương?

 • Ich bin nicht sicher. Aber mindestens sechs – und zwar schwer.

  Tôi không chắc. Nhưng ít nhất là sáu – và trường hợp khá nặng

 • Manche sind noch in ihren Autos

  Một số vẫn còn trong xe của họ

 • Bitte stellen Sie ein Warndreieck auf, und leisten Sie Erste Hilfe, wo Sie können. Wie ist Ihre Telefonnummer?

  Vui lòng thiết lập một biển tam giác để cảnh báo và bạn hãy sơ cứu tại nơi bạn có thể. Số điện thoại của ngài là gì?

 • Das ist die 0174 / 63 99 99 23 42.

  Nó  là 0174/63 99 99 23 42.

 • Gut. Wir schicken sofort Rettungswagen.

  Tốt. Chúng tôi sẽ gửi xe cấp cứu ngay lập tức

 • Bitte helfen Sie mir!

  Làm ơn giúp tôi!

 • Rufen Sie einen Krankenwagen!

  Hãy gọi xe cấp cứu!

 • Ich brauche einen Arzt

  Tôi cần một bác sĩ

 • Es gab einen Unfall.

  Đã có một tai nạn.

 • Geht es alles gut?

  Mọi người có ổn không

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức