Để giao tiếp hoặc viết tiếng Đức một cách mạch lạc và dễ hiểu, bạn cần học những mẫu câu cơ bản trong tiếng Đức để ứng dụng trong những trường hợp giao tiếp thông dụng hằng ngày

Khi bạn muốn thể hiện suy nghĩ của mình

 • Ich denke/meine/glaube, dass
 • Ich bin sicher, dass …
 • Meiner Meinung nach …

Khi bạn đồng ý với ý kiến của người khác

 • Du hast Recht
 • Einverstanden
 • Das ist eine gute Idee

Khi bạn muốn phản đối ý kiến của người khác

 • Ich habe eine andere Idee
 • Ich stimme nicht zu
 • Ich bin dagegen

Khi bạn muốn đưa ra lời đề nghị

 • Ich schlage vor, dass

Khi bạn muốn đặt câu hỏi cho người khác

 • Kann ich dir eine Frage stellen?
 • Darf ich fragen, warum …?

Khi bạn muốn hỏi thăm người xung quanh một cách ngắn gọn

 • Wie geht es dir?
 • Wie geht es bei Ihnen?
 • Wie ist dein Tag?
 • Wie ist dein Wochenende?

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức