Đây là những từ không làm thay đổi ý chính của câu nhưng giúp mang sắc thái từ nhiên cho câu đó. Việc nắm thành thạo cách sử dụng các từ này sẽ giúp bạn giao tiếp tự nhiên như người bản xứ.

Aber: dùng để nhấn mạnh, tương tự như từ thật sự trong tiếng Việt

 • Aber ja! – Chắc chắn rồi!
 • Das hat aber geschmeckt! – Món này thật sự ngon!
 • Es ist aber ziemlich spät! – Thật sự cũng hơi trễ rồi!

Denn: dùng để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, thường dùng trong câu hỏi.

 • Wie sieht er denn aus? – Vậy trông anh ấy như thế nào?
 • Was ist denn los? – chuyện gì xảy ra vậy?

Doch: dùng để tỏ ý rằng người nghe biết rõ về vấn đề đang được đề cập đến.

 • Wir fahren doch um sechs.
 • Chúng ra đi lúc 6 giờ, bạn biết mà.

Ja: dùng để nhấn mạnh cho từ đứng sau nó

 • Sag ja nicht weiter! – Đừng kể chuyện này ra ngoài!
 • Das ist ja gut! – điều này thật tốt!

Mal: cách nói rút gọn của einmal, dùng khi người nói muốn nhấn mạnh rằng họ không thể làm điều gì đó vào lúc này.

 • Könntest du mir mal helfen? – Bạn có thể giúp tôi chút được không?
 • Es wird nun mal lange dauern. – Nó chỉ tốn chút thời gian thôi.

Schon: dùng để giảm mức độ quan trọng của điều gì đó.

 • Gehen wir schon! – đi thôi!
 • Schon gut! – được rồi, cũng được.

Khánh Linh-©HOCTIENGDUC.DE

 


HOCTIENGDUC.DE

Chương trình hội nhập Cuộc sống ở Đức